Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeVýstava Historie gay a lesbického hnutí v ČR - České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna

PUTOVNÍ VÝSTAVA HISTORIE GAY A LESBICKÉHO HNUTÍ V ČR


TŘETÍ ZASTAVENÍ
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 3. - 18. 4. 2008

 

Třetí zastavení výstavy na pozvání Jihočeské Lambdy je v Českých Budějovicích, v Jihočeské vědecké knihovně, kde ji můžete navštívit od 3. do 18. dubna 2008 .
Jihočeskou vědeckou knihovnu
naleznete na Lidické třídě 1. Otevřeno je pondělí - čtvrtek od 9 do 18 hodin a v pátek od 12 do 18 hodin.

Vernisáž výstavy proběhla 3. 4. v 16 hodin. Na slavnostni vernisáž byli pozvání zástupci města České Budějovice a Jihočeského kraje, Krajské hygienické stanice a Zdravotního ústavu, Mládeže Českého červeného kříže a Jihočeské univerzity, zástupci nevládních organizací, zabývajících se problematikou lidských práv a média. Úvodní slovo k výstavě pronesl Mgr. Jiří Hromada, vedoucí týmu poradců ministryně vlády ČR pro oblast lidských práv. Po ukončení vernisáže bude tisková konference a beseda s tvůrci výstavy.

Pozvánka na vernisáž výstavy, 3. dubna 2008
Fotoreportáž z vernisáže výstavy, 3. dubna 2008


Srdečně vás zve
Jihočeská Lambda, otevřená gay a lesbická skupina pro kluky, holky, muže i ženy v Jižních Čechách.
Stručný program občanského sdružení:
Setkávání, zábava, prevence i specializované výstupy.
Společenská komunikace, sociální i zdravotní pomoc všem co jim osobní,
rodinné a pracovní starosti komplikuje jejich odlišná sexuální

(homosexuální, bisexuální, lesbická i transgender) orientace.


OHLASY Z MÉDIÍ:

Od Platóna k Wildeovi

Výstava ve vědecké knihovně v Budějovicích přibližuje historii homosexuality

České Budějovice - Podat svědectví o dlouhé cestě předpojatě vnímané menšiny za zrovnoprávněním, vlastní identitou a znovu nalezenou důstojností.

To je jeden z hlavních cílů putovní výstavy s názvem Historie gay a lesbického hnutí v České republice, která v těchto dnech oživila první patro Jihočeské vědecké knihovny.

„Nechceme se výstavou chlubit a představovat, kdo jsme, ale pojali jsme ji také jako velké poděkování za schválení registrovaného partnerství,“ řekl za pořadatele výstavy Jiří Mareček, předseda klubu Jihočeská Lambda.

Homosexualita je sociálně konstruovaná a je jednou z institucí, která spoluutváří podobu současné společnosti. Ještě do nedávných let byli gayové a lesbičky vnímáni jako zločinci či patologičtí jedinci, vůči kterým je třeba zasahovat. O trnité cestě za práva a historii homosexuality pojednává první část expozice.

Pederastie - cílem nebylo sexuální uspokojení Návštěvníci se například dozvědí o první instituci homosexuální pedagogiky v antickém Řecku - pederastii, kdy učitel v roli zasvěcovatele vychovával svého žáka. Cílem nebylo sexuální uspokojení, jak často společnost míní, ale učení mladíka sebekontrole. Platón ve slavném dialogu Symposion dokonce sexuální styk mezi učitelem a žákem odmítá a mluví pouze o erotické náklonnosti.

Dále projdou lidé výstavou od středověkého a novověkého stíhání homosexuality, tehdy nazývané sodomie dokonalé, až ke klíčovému roku 1895, kdy vzbudil pozornost celé Evropy proces se spisovatelem Oscarem Wildem, který byl odsouzen kvůli homosexualitě ke dvěma letům nucených prací.

„V červnu 1895 vyšlo červnové číslo časopisu Moderní revue, jímž jsme se ocitli v radikálních proudech. Zůstane slávou Moderní revue, že byla jedinou v Čechách, která se tehdy Wilda zastala,“ zavzpomínal ve svých pamětech dekadentní básník Jiří Karásek ze Lvovic, který byl na přelomu 19. a 20. století v Čechách vůbec prvním, kdo veřejně propagoval a bojoval za homosexuály.

Zájemci doputují v expozici až k roku 2006, kdy v červenci začal platit zákon o registrovaném partnerství. Na dalších z patnácti panelů výstavy se lidé dočtou o homosexuální kultuře v Čechách v posledních letech, o sportu, turistice, boji s AIDS nebo se dozvědí, co je to coming out.

„Výstava poputuje po celé republice, pak se přesune na Slovensko a nakonec se vrátí do Budějovic, kde zůstane natrvalo. Místo zatím nemůžu přiblížit,“ dodal Mareček.

Zájemci si na výstavu mohou do knihovny zajít do pátku 18. dubna. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 9 do 18 hodin a v pátek od 12 do 18 hodin. Vstupné je volné.

***

„Výstavu jsme pojali jako velké poděkování za schválení registrovaného partnerství.“ Jiří Mareček z klubu Jihočeská Lambda

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy

Autor: PETR KUBÁT
MF DNES - JIŽNÍ ČECHY, 14. dubna 2008 - originální verze článku

Foto: Deník/ Vlaďka PavlováJaké bylo gay a lesbické hnutí z pohledu historie?

České Budějovice - Jakými peripetiemi procházela a prochází předpojatě vnímaná menšina za zrovnoprávněním, vlastní identitou a znovu nalezenou důstojností, přibližuje do tohoto pátku putovní výstava Historie gay a lesbického hnutí v České republice.

Čtrnáct panelů umístěných do prostor Jihočeské vědecké knihovny informuje o prvotních zmínkách homoerotických motivů v antických bájích, připomíná odsouzení homosexuality s příchodem křesťanství, zmiňuje otevření tématu lásky mezi muži v období renesance a rozšíření tématu až teprve s Winckelmannovým znovuobjevením antiky.

Za nejhorší období jsou považována léta po roce 1933, zejména pak nacistické pronásledování, vyšetřování, věznění a odvlečení desetitisíců homosexuálů do koncentračních táborů, kde byli všichni označeni růžovým trojúhelníkem a následně podrobováni medicínským pokusům, kastracím, mučení…

Samostatné části jsou věnované vývoji trestních postihů proti sexuálnímu jednání mezi osobami téhož pohlaví v naší zemi, počátkům organizovaného hnutí v letech 1988-90, gay a lesbické kultuře, gay ikonám ve sportu. Celkem dostatečný prostor dává expozice tématům prevence, bezpečného sexu a odpovědnosti v návaznosti na nemoc AIDS, nabízí řadu odkazů na nejrůznější gay, lesbické a sociální organizace, a neopomíjí ani zákon o registrovaném partnerství.

„Výstava je poděkováním veřejnosti za přijetí tohoto zákona. Náš klub je takovou raritou, jednak protože funguje kontinuálně bez přerušení od jeho založení v roce 2000, a pak tím, že jsme zařazeni do sociálních služeb města. Dnes jsme schopni poskytovat službu zdravotního poradenství; zabýváme se jak problémy mládeže, dospělých, a dokonce se snažíme budovat záchytnou síť pro gaye a lesby, kteří zůstávají v důchodovém věku sami a opuštěni,“ uvedl spoluorganizátor výstavy a předseda klubu Jihočeská Lambda Jiří Mareček.Autor: Vladimíra Pavlová

Českobudějovický deník, 15. dubna 2008 - originální verze článku

aZprávy, 15. dubna - originální verze článku

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!