Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgePět let registrovaného partnerství v ČR

Registrované partnerství "slavilo"

Páry stejného pohlaví již mohou uzákoňovat své svazky pět let. Výsledky předčily očekávání a odporují všem dřívějším námitkám odpůrců.

Zákon o registrovaném partnerství vstoupil v platnost 1. července 2006. Institut, který konečně i u nás uzákonil svazky stejnopohlavních dvojic svou cestu hledal od roku 1992, kdy jej začalo prosazovat Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR, nahrazené později Gay iniciativou v ČR, podpořené dalšími gay a lesbickými aktivitami a sdruženími.

Poté, co se podařilo letitou prací gay a lesbických aktivistů na svou stranu získat veřejnost bylo nutné přesvědčit i politickou reprezentaci. Díky odporu části ODS a většiny KDU-ČSL a jejich účelovým a nepodloženým argumentům se dařilo zamítat jednotlivé poslanecké i vládní návrhy zákona. Zlom nastal v roce 2006, kdy 15. března poslanecká sněmovna zamítla veto zapřísáhlého odpůrce prezidenta Klause a Česká republika se stala první z postkomunistických zemí, které se podařilo registrované partnerství prosadit.

Hned 1. 7. 2006 vstoupili po sedmiletém vztahu do partnerství jako první v ČR v Ostravě v obřadní síni magistrátu tehdy 26letý kuchař Josef a 42letý železničář Karel. Prvními ženami byly opět tamtéž 30letá prodavačka Štěpánka a 27letá pekařka Vendulka. O dva dny později 3. 7. uzavřeli na hradě Karlštejn registrované partnerství po 20 letech svého vztahu zpěvák Pavel Vítek a manažer Janis Sidovský. Následováni v dalších letech byli známými osobnostmi jako např. moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka, herec Marcel Vašinka a režisér Miroslav Walter, herec Lumír Olšovský a jeho přítel Pavel Bár a zatím naposledy tanečník Yemi A.D. s partnerem Jaromírem Smetanou.

Za pět let možnosti vstoupit do registrovaného partnerství toho využilo 1181 párů, z toho 831 mužských a 350 ženských. Svůj záměr zůstat v registrovaném partnertví se rozhodlo za tu dobu ukončit jen 89 dvojic, 47 mužských a 44 ženských. U 126 registrovaných párů byl jedním z partnerů či partnerek cizinec, nejčastěji ze Slovenska, ale v mnoha případech šlo i o velmi vzdálené a exotické země jako např. Izrael, Kuba, Tchajwan, Trinidad a Tobago, Filipíny, Brazílie, Turecko, Malajsie, Austrálie, Kolumbie, Mexiko, Dominikánská republika, Alžírsko, Argentina, Venezuela, Filipínská republika a další.

V prvním pololetí letošního roku do statistiky registrací přibylo 70 dvojic, 45 mužských a 25 ženských, v 10 případech šlo o u jednoho z páru o cizince. Svůj vztah v od 1. 1. do 30. 6. 2011 ukončilo 15 gay dvojic a 8 lesbických.

Obecně lze konstatovat, že uzákonit svůj svazek se rozhodují převážně gayové, ale počet ukončených se z hlediska pohlaví vyrovnává a poprvé mírně převládají muži.

V žádném případě se nenaplnily námitky odpůrců registrovaného partnerství, ale život gay a lesbických dvojic se naopak stal běžnou součástí většinové společnosti.

tabulka pro rok 2011

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ V ČR 1. 7. 2006 - 30. 6. 2008 (celkový počet)

kraj
partnerství
gay páry
lesbické páry
zaniklá RP
cizinci z jaké země
Praha
191
147
44
1 G 26 3x Slovensko, 4x USA, 2x Itálie, 3x Ukrajina, 1x Mexiko, 2x Neměcko, 2x Rusko, 1x Izrael, 1x Kuba, 1x Tchajwan, 1x Rakousko, 1x Arménie, 1x Trinidad a Tobago, 1x Moldavsko, 1x Brazílie
Jihočeský 18
11
7
7 3x Slovensko, 2x Velká Británie, 1x Irsko, 1x Kolumbie, 1x Rakousko
Jihomoravský 56
45
11
4
1x Rakousko (G), 1x Kanada (G), 2x Kanada (G)
Karlovarský 20
16
4
1 1x USA
Královéhradecký 19
11
8
1 L
Liberecký 30
23
7
1 G
Moravskoslezský 54
34
20
3 L
3 1x Kanada, 1x Polsko, 1x Francie
Olomoucký 23
17
6

3 2x Ázerbajdžán, 1x Kanada
Pardubický 18
13
5
1 1x Slovensko
Plzeňský 17 12 5 1 1x Slovensko
Středočeský 60
41
19
6 1x Slovensko, 1x USA, 1x Ukrajina, 1x Nizozemsko, 1x Polsko, 1x Brazílie
Ústecký 58 42 16 2 G 4 1x Slovensko, 1x Kazachstán, 1x USA, 1x Makedonie
Vysočina 9 8 1
1 1x Slovensko
Zlínský 9
8
1
1 G 1 1x Slovensko
CELKEM 582
428
154
9 58 -
zdroj: gay.iniciativa.cz
Využito údajů poskytnutých pověřenými matrikami a matričními úřady.


Registrované partnerství v ČR 1. 7. - 30. 6. 2008 (poslední pololetí)
kraj partnerství gay páry lesbické páry žádosti o RP zaniklá RP
cizinci z jaké země
Praha 31 27 4 4 1 G 7 Trinidad a Tobago, Slovensko, Kolumbie, Spojené státy, Ruská federace, Moldavsko, Brazílie
Jihočeský 3 1 2


Jihomoravský 6 5 1 3 1 Rakousko
Karlovarský 10 8 2
1 USA
Královéhradecký 2 1 1 2
Liberecký 5 4 1 2
Moravskoslezský 9 8 1 3
1 Francie
Olomoucký 4 3
1
2 2 Kanada, Azerbajdžán
Pardubický 2 2
3
Plzeňský 2 1 1

Středočeský 8 6 2
1 Brazílie
Ústecký 11 8 3
1 G 2 USA, Makedonie
Vysočina 2 2Zlínský 0
CELKEM 95 76 19 19 2 15
zdroj: gay.iniciativa.cz
Využito údajů poskytnutých pověřenými matrikami a matričními úřady.


Letošní partnerství v ČR


V prvním pololetí roku 2008 vstoupilo do partnerství 95 párů, z toho 76 mužských a 19 ženských. Zároveň již matriky zaznamenaly 19 žádostí o registraci partnerství na následující měsíce.

Vyjma tradičně "silných" krajů jako je Praha, Středočeský a Moravskoslezský kraj, zaznamenaly výrazně zvýšený zájem i matriky opět v Ústeckém a nově i v Karlovarském kraji. Žádný pár se neregistroval v první půli letoška jen ve Zlínském kraji.

Zajímavým momentem je výběr partnerů ze zahraničí. Letos se to týkalo 15 vztahů, kde jeden z partnerů byl cizinec. O tom, že láska nezná hranic, svědčí výběr zemí jako jsou Trinidad a Tobago, Kolumbie, Brazílie, Moldavsko, Ruská federace, Moldavsko, Azerbajdžán a Makedonie. Zatím se smíšené páry vyhýbají jen Královéhradeckému a Libereckému kraji, kde gayové a lesby dávají přednost domácím partnerům.

Nově bohužel zaniklo partnerství dvou gay párů, ovšem i nadále je podíl zaniklých registrací pořád opravdu minimální, což je vynikající - vzhledem ke statistikám týkajících se manželství.


Postřehy z jednotlivých krajů

Ve Středočeském kraji je pořád velmi oblíbené uzavření partnerství na atraktivních místech mimo matriku. V květnu to byl např. zámek Loučeň, v létě registrace proběhne na zámcích Kačina, Konopiště a Nelahozeves.

V Královéhradeckém kraji si ve dvou partnerství nechaly ženy změnit příjmení po své partnerce. I zde je využívána možnost vstoupit do partnerství slavnostním způsobem, v prvním pololetí roku 2008 to bylo v polovině případů, celkově mírně převažuje tento způsob nad konáním v místě matriky.

V ústecké matrice dochází ke změně kontaktní osoby. Od 1. srpna 2008 bude mít na starosti registrované partnerství místo paní Walerové Kamila Doušová - Kamila.Dousova@mag-ul.cz, číslo kanceláře 164, telefonní kontakt zůstává shodný.

Zákon se osvědčil

Za dva roky platnosti zákona o registrovaném partnerství jej využilo 582 párů, z toho 428 mužských a 154 ženských. Ve 56 vztazích byl jedním z partnerů cizinec. Zaniklo pouze 9 partnerství.

Matriční úřady nemají k uzavírání registrovaných partnerství větší výhrady. Spokojenost je jak na straně matrikářek, tak i na straně gay a lesbických párů, které se rozhodly své vztahy zlegalizovat i před zákonem. Ty už se ve většině případů nespokojují jen s neosobním prostředím kanceláří úřadů, ale volí slavnostní formu obřadu, kterou jim umožňuje zákon, a to nejen v obřadních síních radnic a magistrátů, ale i na honosnějších a atraktivních místech.

Některé detaily vstupu do partnerství upravuje od července novela zákona z 6. června 2008, kterou se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím, např. zákony o občanských průkazech, o matrikách, jménu a příjmení, o správních poplatcích, o evidenci obyvatel, o státní sociální podpoře, o životním a existenčním minimu, o pomoci v hmotné nouzi nebo o nemocenském pojištění.

Po dvouleté zkušenosti se ukazuje, že všechny námitky proti registrovanému partnerství, které předcházely uzákonění tohoto institutu, byly liché. Prokazuje se, že zejména katolické a konzervativní snahy v čele s prezidentem Klausem se oháněly argumenty, které nevycházely z podstaty rovnoprávnosti gay a lesbické minority, ale nahrávaly účelovým a menšinovým postojům těchto skupin. Nemluvě o hrstce zejména pravicových extrémistů, kteří se předvedli při nedávném duhovém pochodu centrem Brna, a kterým právě tyto názory vyslovované vrcholnými politiky nahrávají a bohužel tak nesmyslně posilují nesnášenlivost extrémistů.
Široká veřejnost partnerství naopak většinově podporuje. Podle nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění třem čtvrtinám lidí v ČR nevadí registrované partnerství gayů a leseb.

Homosexuální ženy a muži by měli mít právo... (v %)

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví
uzavřít sňatek 13 25 31 24 7
uzavřít registrované partnerství 29 46 11 8 6
adoptovat děti 5 18 27 38 1

Květnového průzkumu agentury CVVM se zúčastnilo 1066 respondentů starších 15 let.
Tisková zpráva CVVM ke stažení ve formátu PDF

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!