Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgePět let registrovaného partnerství v ČR

Registrované partnerství "slavilo"

Páry stejného pohlaví již mohou uzákoňovat své svazky pět let. Výsledky předčily očekávání a odporují všem dřívějším námitkám odpůrců.

Zákon o registrovaném partnerství vstoupil v platnost 1. července 2006. Institut, který konečně i u nás uzákonil svazky stejnopohlavních dvojic svou cestu hledal od roku 1992, kdy jej začalo prosazovat Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR, nahrazené později Gay iniciativou v ČR, podpořené dalšími gay a lesbickými aktivitami a sdruženími.

Poté, co se podařilo letitou prací gay a lesbických aktivistů na svou stranu získat veřejnost bylo nutné přesvědčit i politickou reprezentaci. Díky odporu části ODS a většiny KDU-ČSL a jejich účelovým a nepodloženým argumentům se dařilo zamítat jednotlivé poslanecké i vládní návrhy zákona. Zlom nastal v roce 2006, kdy 15. března poslanecká sněmovna zamítla veto zapřísáhlého odpůrce prezidenta Klause a Česká republika se stala první z postkomunistických zemí, které se podařilo registrované partnerství prosadit.

Hned 1. 7. 2006 vstoupili po sedmiletém vztahu do partnerství jako první v ČR v Ostravě v obřadní síni magistrátu tehdy 26letý kuchař Josef a 42letý železničář Karel. Prvními ženami byly opět tamtéž 30letá prodavačka Štěpánka a 27letá pekařka Vendulka. O dva dny později 3. 7. uzavřeli na hradě Karlštejn registrované partnerství po 20 letech svého vztahu zpěvák Pavel Vítek a manažer Janis Sidovský. Následováni v dalších letech byli známými osobnostmi jako např. moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka, herec Marcel Vašinka a režisér Miroslav Walter, herec Lumír Olšovský a jeho přítel Pavel Bár a zatím naposledy tanečník Yemi A.D. s partnerem Jaromírem Smetanou.

Za pět let možnosti vstoupit do registrovaného partnerství toho využilo 1181 párů, z toho 831 mužských a 350 ženských. Svůj záměr zůstat v registrovaném partnertví se rozhodlo za tu dobu ukončit jen 89 dvojic, 47 mužských a 44 ženských. U 126 registrovaných párů byl jedním z partnerů či partnerek cizinec, nejčastěji ze Slovenska, ale v mnoha případech šlo i o velmi vzdálené a exotické země jako např. Izrael, Kuba, Tchajwan, Trinidad a Tobago, Filipíny, Brazílie, Turecko, Malajsie, Austrálie, Kolumbie, Mexiko, Dominikánská republika, Alžírsko, Argentina, Venezuela, Filipínská republika a další.

V prvním pololetí letošního roku do statistiky registrací přibylo 70 dvojic, 45 mužských a 25 ženských, v 10 případech šlo o u jednoho z páru o cizince. Svůj vztah v od 1. 1. do 30. 6. 2011 ukončilo 15 gay dvojic a 8 lesbických.

Obecně lze konstatovat, že uzákonit svůj svazek se rozhodují převážně gayové, ale počet ukončených se z hlediska pohlaví vyrovnává a poprvé mírně převládají muži.

V žádném případě se nenaplnily námitky odpůrců registrovaného partnerství, ale život gay a lesbických dvojic se naopak stal běžnou součástí většinové společnosti.

tabulka pro rok 2011

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ V ČR 1. 7. 2006 - 30. 6. 2008 (celkový počet)

kraj
partnerství
gay páry
lesbické páry
zaniklá RP
cizinci z jaké země
Praha
191
147
44
1 G 26 3x Slovensko, 4x USA, 2x Itálie, 3x Ukrajina, 1x Mexiko, 2x Neměcko, 2x Rusko, 1x Izrael, 1x Kuba, 1x Tchajwan, 1x Rakousko, 1x Arménie, 1x Trinidad a Tobago, 1x Moldavsko, 1x Brazílie
Jihočeský 18
11
7
7 3x Slovensko, 2x Velká Británie, 1x Irsko, 1x Kolumbie, 1x Rakousko
Jihomoravský 56
45
11
4
1x Rakousko (G), 1x Kanada (G), 2x Kanada (G)
Karlovarský 20
16
4
1 1x USA
Královéhradecký 19
11
8
1 L
Liberecký 30
23
7
1 G
Moravskoslezský 54
34
20
3 L
3 1x Kanada, 1x Polsko, 1x Francie
Olomoucký 23
17
6

3 2x Ázerbajdžán, 1x Kanada
Pardubický 18
13
5
1 1x Slovensko
Plzeňský 17 12 5 1 1x Slovensko
Středočeský 60
41
19
6 1x Slovensko, 1x USA, 1x Ukrajina, 1x Nizozemsko, 1x Polsko, 1x Brazílie
Ústecký 58 42 16 2 G 4 1x Slovensko, 1x Kazachstán, 1x USA, 1x Makedonie
Vysočina 9 8 1
1 1x Slovensko
Zlínský 9
8
1
1 G 1 1x Slovensko
CELKEM 582
428
154
9 58 -
zdroj: gay.iniciativa.cz
Využito údajů poskytnutých pověřenými matrikami a matričními úřady.


Registrované partnerství v ČR 1. 7. - 30. 6. 2008 (poslední pololetí)
kraj partnerství gay páry lesbické páry žádosti o RP zaniklá RP
cizinci z jaké země
Praha 31 27 4 4 1 G 7 Trinidad a Tobago, Slovensko, Kolumbie, Spojené státy, Ruská federace, Moldavsko, Brazílie
Jihočeský 3 1 2


Jihomoravský 6 5 1 3 1 Rakousko
Karlovarský 10 8 2
1 USA
Královéhradecký 2 1 1 2
Liberecký 5 4 1 2
Moravskoslezský 9 8 1 3
1 Francie
Olomoucký 4 3
1
2 2 Kanada, Azerbajdžán
Pardubický 2 2
3
Plzeňský 2 1 1

Středočeský 8 6 2
1 Brazílie
Ústecký 11 8 3
1 G 2 USA, Makedonie
Vysočina 2 2Zlínský 0
CELKEM 95 76 19 19 2 15
zdroj: gay.iniciativa.cz
Využito údajů poskytnutých pověřenými matrikami a matričními úřady.


Letošní partnerství v ČR


V prvním pololetí roku 2008 vstoupilo do partnerství 95 párů, z toho 76 mužských a 19 ženských. Zároveň již matriky zaznamenaly 19 žádostí o registraci partnerství na následující měsíce.

Vyjma tradičně "silných" krajů jako je Praha, Středočeský a Moravskoslezský kraj, zaznamenaly výrazně zvýšený zájem i matriky opět v Ústeckém a nově i v Karlovarském kraji. Žádný pár se neregistroval v první půli letoška jen ve Zlínském kraji.

Zajímavým momentem je výběr partnerů ze zahraničí. Letos se to týkalo 15 vztahů, kde jeden z partnerů byl cizinec. O tom, že láska nezná hranic, svědčí výběr zemí jako jsou Trinidad a Tobago, Kolumbie, Brazílie, Moldavsko, Ruská federace, Moldavsko, Azerbajdžán a Makedonie. Zatím se smíšené páry vyhýbají jen Královéhradeckému a Libereckému kraji, kde gayové a lesby dávají přednost domácím partnerům.

Nově bohužel zaniklo partnerství dvou gay párů, ovšem i nadále je podíl zaniklých registrací pořád opravdu minimální, což je vynikající - vzhledem ke statistikám týkajících se manželství.


Postřehy z jednotlivých krajů

Ve Středočeském kraji je pořád velmi oblíbené uzavření partnerství na atraktivních místech mimo matriku. V květnu to byl např. zámek Loučeň, v létě registrace proběhne na zámcích Kačina, Konopiště a Nelahozeves.

V Královéhradeckém kraji si ve dvou partnerství nechaly ženy změnit příjmení po své partnerce. I zde je využívána možnost vstoupit do partnerství slavnostním způsobem, v prvním pololetí roku 2008 to bylo v polovině případů, celkově mírně převažuje tento způsob nad konáním v místě matriky.

V ústecké matrice dochází ke změně kontaktní osoby. Od 1. srpna 2008 bude mít na starosti registrované partnerství místo paní Walerové Kamila Doušová - Kamila.Dousova@mag-ul.cz, číslo kanceláře 164, telefonní kontakt zůstává shodný.

Zákon se osvědčil

Za dva roky platnosti zákona o registrovaném partnerství jej využilo 582 párů, z toho 428 mužských a 154 ženských. Ve 56 vztazích byl jedním z partnerů cizinec. Zaniklo pouze 9 partnerství.

Matriční úřady nemají k uzavírání registrovaných partnerství větší výhrady. Spokojenost je jak na straně matrikářek, tak i na straně gay a lesbických párů, které se rozhodly své vztahy zlegalizovat i před zákonem. Ty už se ve většině případů nespokojují jen s neosobním prostředím kanceláří úřadů, ale volí slavnostní formu obřadu, kterou jim umožňuje zákon, a to nejen v obřadních síních radnic a magistrátů, ale i na honosnějších a atraktivních místech.

Některé detaily vstupu do partnerství upravuje od července novela zákona z 6. června 2008, kterou se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím, např. zákony o občanských průkazech, o matrikách, jménu a příjmení, o správních poplatcích, o evidenci obyvatel, o státní sociální podpoře, o životním a existenčním minimu, o pomoci v hmotné nouzi nebo o nemocenském pojištění.

Po dvouleté zkušenosti se ukazuje, že všechny námitky proti registrovanému partnerství, které předcházely uzákonění tohoto institutu, byly liché. Prokazuje se, že zejména katolické a konzervativní snahy v čele s prezidentem Klausem se oháněly argumenty, které nevycházely z podstaty rovnoprávnosti gay a lesbické minority, ale nahrávaly účelovým a menšinovým postojům těchto skupin. Nemluvě o hrstce zejména pravicových extrémistů, kteří se předvedli při nedávném duhovém pochodu centrem Brna, a kterým právě tyto názory vyslovované vrcholnými politiky nahrávají a bohužel tak nesmyslně posilují nesnášenlivost extrémistů.
Široká veřejnost partnerství naopak většinově podporuje. Podle nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění třem čtvrtinám lidí v ČR nevadí registrované partnerství gayů a leseb.

Homosexuální ženy a muži by měli mít právo... (v %)

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví
uzavřít sňatek 13 25 31 24 7
uzavřít registrované partnerství 29 46 11 8 6
adoptovat děti 5 18 27 38 1

Květnového průzkumu agentury CVVM se zúčastnilo 1066 respondentů starších 15 let.
Tisková zpráva CVVM ke stažení ve formátu PDF

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!