Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeStanovisko SOHO - 09.11.95

STANOVISKO SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ HOMOSEXUÁLNÍCH OBČANŮ V ČR
k rozhodnutí vlády o registrovaném partnerství

 9. 11. 1995

Na svém zasedání ve středu 8. listopadu 1995 Vláda České republiky neakceptovala návrh na zřízení registrovaného partnerství homosexuálních dvojic.
Jediné zveřejněné důvody, které vládu vedly k odmítnutí přiznat nám stejná práva jako druhým, byly, že „nechce připouštět jakési manželství nižšího stupně“, a že „takovouto registraci znají v Evropě pouze tři země: Dánsko, Švédsko a Norsko“.
„Heterosexuálové mohou svůj vztah završit manželstvím, homosexuálové bohužel nikoliv,“ komentoval v televizi rozhodnutí vlády sexuolog Radim Uzel.

 

Vláda neakceptovala naši touhu po skutečném chápání a prohloubení lidských práv.

Vláda neakceptovala naši snahu posílit pozitivní mezilidské vztahy a akcentací na hodnoty vzájemné sounáležitosti.

Vláda neakceptovala možnost přispět pozitivně k psychické, sociální, emoční, rodinné a ekonomické stabilizaci gay a lesbické minority.

Vláda neakceptovala argument, že zatímco heterosexuální páry mají možnost volby, je gay a lesbickým dvojicím tato volba odepřena.

Vláda neakceptovala možnost zmenšit nežádoucí společenské stigmatizace gay a lesbické minority.

Vláda neakceptovala možnost vytváření a stabilizace dalších kvalitních mezilidských vztahů.

Vláda neakceptovala, že 60 % české populace s myšlenkou registrovaného partnerství  vyslovilo souhlas (průzkum Sociologického ústavu).

Vláda neakceptovala, že 98 % gay a lesbické populace si přeje uznání registrovaného partnerství (průzkum SOHO).

Vláda neakceptovala stanovisko Sexuologické společnosti ČLS a Národní komise pro prevenci HIV/AIDS, které přijetí registrovaného partnerství doporučily, stejně jako bezpočet významných umělců, politiků, lékařů a dalších osobností veřejného života.

Vláda neakceptovala Rezoluci Parlamentu Evropského společenství o rovnosti práv homosexuálů a lesbiček č. A3-0023/94.

Vláda neakceptovala vyhlášení Roku tolerance a ve svém rozhodnutí projevila netolerantnost.

Vláda neakceptovala možnost využít novelizaci zákona k tomu, aby nabídla moderní koncepci zákona hodnou konce dvacátého století.

 

Vláda akceptovala pohodlné zdůvodnění zamítavého rozhodnutí, které předložilo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Argument, že v Evropě znají takovouto registraci pouze tři země, má stejnou hodnotu, jako argument, proč bychom nemohli být zemí čtvrtou. Registrované partnerství nachází v Evropě stále větší podporu. (Například Holandsko se odmítlo v roce 1994 připojit k Roku rodiny, pokud se nevyřeší problematika homosexuálních partnerství s tím, že společné soužití dvou lidí, bez ohledu na jejich pohlaví a stav, vytváří jednotku rodiny. Ve Španělsku byla příprava návrhu registrovaného partnerství zadána ministerstvu sociálních věcí v tomto roce. Ve Francii a v Belgii vydávají radnice prozatím tzv. osvědčení o společném životě. V Maďarsku vydal letos Ústavní soud nařízení, podle kterého je neposkytování statutu podobného soužití druh/družka stejnopohlavním dvojicím protiústavní. Podobné změny se dají očekávat i v archetypech legislativ ostatních zemí. Česká republika se k nim zřejmě připojí jako poslední.

To, že ministerstvo spravedlnosti nechce zavést tzv. manželství nižšího stupně pro heterosexuální dvojice (druh/družka) je jedna věc (a je to spíš otázka pracnosti než oprávněnosti zavést takový institut) a registrované partnerství je věc druhá, zvláště, když se vláda mohla rozhodnout pro tři možnosti, jak vyjít tomuto oprávněnému požadavku vstříc.
Díky pozitivním změnám v naší legislativě, změnám v myšlení společnosti je homosexualita LEGÁLNÍ.
Partnerské vztahy osob stejného pohlaví však nejsou dosud LEGITIMNÍ.
Vláda registrované partnerství nepřijala. Její rozhodnutí je pro nás hlubokým zklamáním.

Jiří Hromada, prezident SOHO v ČR
Marcela Šulcová, viceprezidentka SOHO v ČR

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!