Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeStanovisko SOHO - 09.11.95

STANOVISKO SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ HOMOSEXUÁLNÍCH OBČANŮ V ČR
k rozhodnutí vlády o registrovaném partnerství

 9. 11. 1995

Na svém zasedání ve středu 8. listopadu 1995 Vláda České republiky neakceptovala návrh na zřízení registrovaného partnerství homosexuálních dvojic.
Jediné zveřejněné důvody, které vládu vedly k odmítnutí přiznat nám stejná práva jako druhým, byly, že „nechce připouštět jakési manželství nižšího stupně“, a že „takovouto registraci znají v Evropě pouze tři země: Dánsko, Švédsko a Norsko“.
„Heterosexuálové mohou svůj vztah završit manželstvím, homosexuálové bohužel nikoliv,“ komentoval v televizi rozhodnutí vlády sexuolog Radim Uzel.

 

Vláda neakceptovala naši touhu po skutečném chápání a prohloubení lidských práv.

Vláda neakceptovala naši snahu posílit pozitivní mezilidské vztahy a akcentací na hodnoty vzájemné sounáležitosti.

Vláda neakceptovala možnost přispět pozitivně k psychické, sociální, emoční, rodinné a ekonomické stabilizaci gay a lesbické minority.

Vláda neakceptovala argument, že zatímco heterosexuální páry mají možnost volby, je gay a lesbickým dvojicím tato volba odepřena.

Vláda neakceptovala možnost zmenšit nežádoucí společenské stigmatizace gay a lesbické minority.

Vláda neakceptovala možnost vytváření a stabilizace dalších kvalitních mezilidských vztahů.

Vláda neakceptovala, že 60 % české populace s myšlenkou registrovaného partnerství  vyslovilo souhlas (průzkum Sociologického ústavu).

Vláda neakceptovala, že 98 % gay a lesbické populace si přeje uznání registrovaného partnerství (průzkum SOHO).

Vláda neakceptovala stanovisko Sexuologické společnosti ČLS a Národní komise pro prevenci HIV/AIDS, které přijetí registrovaného partnerství doporučily, stejně jako bezpočet významných umělců, politiků, lékařů a dalších osobností veřejného života.

Vláda neakceptovala Rezoluci Parlamentu Evropského společenství o rovnosti práv homosexuálů a lesbiček č. A3-0023/94.

Vláda neakceptovala vyhlášení Roku tolerance a ve svém rozhodnutí projevila netolerantnost.

Vláda neakceptovala možnost využít novelizaci zákona k tomu, aby nabídla moderní koncepci zákona hodnou konce dvacátého století.

 

Vláda akceptovala pohodlné zdůvodnění zamítavého rozhodnutí, které předložilo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Argument, že v Evropě znají takovouto registraci pouze tři země, má stejnou hodnotu, jako argument, proč bychom nemohli být zemí čtvrtou. Registrované partnerství nachází v Evropě stále větší podporu. (Například Holandsko se odmítlo v roce 1994 připojit k Roku rodiny, pokud se nevyřeší problematika homosexuálních partnerství s tím, že společné soužití dvou lidí, bez ohledu na jejich pohlaví a stav, vytváří jednotku rodiny. Ve Španělsku byla příprava návrhu registrovaného partnerství zadána ministerstvu sociálních věcí v tomto roce. Ve Francii a v Belgii vydávají radnice prozatím tzv. osvědčení o společném životě. V Maďarsku vydal letos Ústavní soud nařízení, podle kterého je neposkytování statutu podobného soužití druh/družka stejnopohlavním dvojicím protiústavní. Podobné změny se dají očekávat i v archetypech legislativ ostatních zemí. Česká republika se k nim zřejmě připojí jako poslední.

To, že ministerstvo spravedlnosti nechce zavést tzv. manželství nižšího stupně pro heterosexuální dvojice (druh/družka) je jedna věc (a je to spíš otázka pracnosti než oprávněnosti zavést takový institut) a registrované partnerství je věc druhá, zvláště, když se vláda mohla rozhodnout pro tři možnosti, jak vyjít tomuto oprávněnému požadavku vstříc.
Díky pozitivním změnám v naší legislativě, změnám v myšlení společnosti je homosexualita LEGÁLNÍ.
Partnerské vztahy osob stejného pohlaví však nejsou dosud LEGITIMNÍ.
Vláda registrované partnerství nepřijala. Její rozhodnutí je pro nás hlubokým zklamáním.

Jiří Hromada, prezident SOHO v ČR
Marcela Šulcová, viceprezidentka SOHO v ČR

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!