Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeSeznam matrik - registrované partnerství

Milí partneři a partnerky.
Nabízíme vám úplný seznam matrik a matričních úřadů, ve kterých budete mít možnost učinit od 1. července 2006 prohlášení o vstupu do partnerství.


Prováděcí vyhláška, která je součástí částky 94/2006 Sbírky zákonů, a kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla schválena ministrem vnitra Františkem Bublanem 13. června 2006. Ve Sbírce zákonů vyšla jako č. 300/2006 Sb. ve čtvrtek 22. června 2006.

Ministerstvo vnitra (odbor legislativy a koordinace předpisů, oddělení civilně-správní legislativy) se omlouvá všem zájemcům o uzavření registrovaného partnerství a doufá, že jim tato časová prodleva nezpůsobí žádné obtíže.

Sbírka zákonů č. 299/2006 - částka 94, str. 3710 - 3718
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka zákonů č. 300/2006 - částka 94, str. 3719 - 3736
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška obsahuje i vzory tiskopisů: úvodní list knihy registrovaného partnerství, list podpisových vzorů, list knihy registrovaného partnerství, abecední jmenný rejstřík, dotazník k registrovanému partnerství, protokol o prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství a doklad o registrovaném partnerství.


 

Právní poradna - registrované partnerství
Potřebujete-li radu ohledně vstupu do partnerství či dalších záležitostí týkajících se registrovaného partnerství, obraťte se bezplatně na právníka GI v ČR JUDr. Petra Kodla.

 


 

 

Registrované partnerství v médiích
Jak o registrovaném partnerství informovali česká a slovenská média?


 

V každém ze 14 krajů České republiky (řazeny abecedně) je touto vyhláškou stanoveno jedno místo (matrika, matriční úřad), ve kterém obřad registrace partnerství bude probíhat.
Máte-li zájem, můžete si již teď předběžně podat žádost o termín.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Úřad městské části Praha 1 - Matrika
Odbor matrik, Oddělení státního občanství a matrik
Adresa: Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, kancelář č. 109 (paní Silovská) nebo 104 (paní Storčáková)
Telefon: 221 097 248
Internetová stránka: http://www.praha1.cz
Kontaktní osoby:

Lucie Silovská,
Lucie.Silovska@praha1.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00 -19.00 hod.
Poznámka: Obřad přijetí prohlášení je možné učinit na matrice na Staroměstské radnici. Vzhledem k tomu, že termíny na svatby jsou na Staroměstské radnici zadány několik měsíců dopředu, nejsou k dispozici pro registrování partnerství jiné dny než úterý, čtvrtek a pátek. Prostory na Staroměstské radnici jsou po rozsáhlé rekonstrukci a jsou velmi reprezentativní, k dispozici je samozřejmě čekárna. Matrika je dostatečně velká na přijetí min. 60 hostů. Samotný akt k přijetí prohlášení je aktem úředním, přijímá jej matrikářka formou dotazu k partnerům po jejich předchozím prohlášení o neexistenci překážek a posléze prohlášením matrikářky, že byly splněny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik registrovaného partnerství. Po zapsání do knihy registrovaného partnerství bude partnerům vydán doklad v termínu do 1 měsíce, ev. dříve podle našich pracovních možností. Doklady potřebné k registraci jsou taxativně stanoveny v hlavě VII. zákona č. 115/2006 Sb.


JIHOČESKÝ KRAJ
Magistrát města České Budějovice - Matriční úřad
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice
Telefon: 386 801 111 (ústředna)
Kontaktní osoby:
Libuše Kaločajová 386 802 119,
kalocajoval@c-budejovice.cz
Ivana Žemlová, 386 802 122, zemlovai@c-budejovice.cz
Internetová stránka: http://www.c-budejovice.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Úřad městské části Brno-střed - Matrika
Adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, severní budova, přízemí, č. kanceláře 4 a 8
Telefon: 542 526 230, 542 526 237,542 526 238
Internetová stránka:
http://www.stred.brno.cz
Kontaktní osoba: Markéta Tintěrová,
tinterova@stred.brno.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území ČR, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky, tj. Úřad městské části Brno – střed, tel. 542 175 186.
Poznámka: Úřední akt prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství bude probíhat v budově úřadu.

KARLOVARSKÝ KRAJ
Magistrát města Karlovy Vary - Matrika
Adresa: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, č. dveří 308, 309, 310, 311
Telefon: 353 118 281, 353 118 282, 353 118 283, 353 118 145
Fax: 353 222 913
E-mail:
ovv@mmkv.cz
Internetová stránka: http://www.mmkv.cz
Kontaktní osoba:
Věra Ježková, vedoucí oddělení matriky, v.jezkova@mmkv.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
Poznámka: Prohlášení lze učinit
v budově Magistrátu města Karlovy Vary - Moskevská 21 nebo v obřadní síni města Karlovy Vary - Krále Jiřího 22. Bližší informace, včetně dotazníku k registrovanému partnerství najdete na internetových stránkách www.mmkv.cz - rubrika "Co dělat když ...." - odbor vnitřních věcí - MATRIKA.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Magistrát města Hradec Králové - Matrika
Adresa: Československé armády 408, 502 10 Hradec Králové
Telefon: 495 707 500
Fax: 495 707 106
Internetová stránka:
http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat.html
Kontaktní osoba:
Bc. Zuzana Holzknechtová, vedoucí oddělení matrik, Zuzana.Holzknechtova@mmhk.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 12.00 hod.
Poznámky:
Akt prohlášení lze učinit v prostorách matriky v budově Magistrátu města Hradec Králové a v detašovaném pracovišti obřadní síně v domě U Špuláků na Velkém náměstí, Hradec Králové.

LIBERECKÝ KRAJ
Magistrát města Liberec - Matrika
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 243 724
Fax: 485 243 113
Internetová stránka:
http://www.liberec.cz
Kontaktní osoba: Ivana Jadrná, vedoucí oddělení matrik,
jadrna.ivana@magistrat.liberec.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.30 – 18.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.30 – 16.00 hod.
pátek 8.30 – 14.00 hod.
poslední pátek v měsíci zavřeno, sanitární den
Poznámka:
Podle přání partnerů lze prohlášení provést v kanceláři matriky nebo za přítomnosti dalších osob, které si pozvou v zasedací místnosti, případně v obřadní síni.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Matrika
odbor správních činností, oddělení matriky a ohlašovny
Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 Ostrava, kancelář č. 176, v pravém křídle ostravské Nové radnice v 1. poschodí
Telefon: 599 442 212
Fax: 599 442 125
E-mail:
stancikova@moap.mmo.cz
Internetová stránka: http://www.ostrava.cz
Kontaktní osoba: Jana Stančíková, vedoucí
oddělení matriky a ohlašovny
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00 hod.
Poznámka: Prohlášení partnerů budou přijímána v obřadní síni.

OLOMOUCKÝ KRAJ
Magistrát města Olomouce - Odbor správy

Adresa: Horní nám. - radnice, 771 27 Olomouc
Telefon: 585 513 314, 585 513 345
E-mail:
odb.spravy@mmol.cz
Internetová stránka: http://www.olomoucko.cz
Kontaktní osoby:
JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí matriky - 585 513 297, 606 705 046,
alena.daubnerova@mmol.cz
Lenka Smékalová, matrikářka, lenka.smekalova@mmol.cz
Marcela Šabatová, matrikářka, marcela.sabatova@mmol.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Poznámka:
Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Olomouce,
kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v malém salonku před obřadní síní. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník.

 

PARDUBICKÝ KRAJ
Magistrát města Pardubic - odbor správních agend
- Matrika
Adresa: nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Telefon: 466 859 692
Internetová stránka:
http://www.mesto-pardubice.cz
Kontaktní osoby:
Zdeňka Havlíčková, vedoucí oddělení matriky - 466 859 692,
zdenka.havlickova@mmp.cz, č. kanceláře 118
Monika Lelková, zástupce - 466 859 695,
monika.lelkova@mmp.cz, č. kanceláře 116
Marcela Žouželková - 466 859 698,
marcela.zouzelkova@mmp.cz, č. kanceláře 117
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 13.30 hod.
Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Pardubic, kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v předsálí obřadní síně. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u našeho úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník. Je třeba s sebou vzít platný doklad totožnosti.


PLZEŇSKÝ KRAJ
Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Bory - Matrika

Adresa: sady Pětatřicátníků 7, 305 83 Plzeň 3, 1. poschodí, č. kanceláře 34
Telefon: 378 036 535, 378 036 517
Fax: 378 036 560
Internetová stránka:
http://umo3.plzen-city.cz
Kontaktní osoby:
Ivana Brůhová, vedoucí oddělení matrik,
Bruhova@plzen.eu
Ludmila Prokopová, matriční agenda,
Prokopoval@plzen.eu
Mgr. Lenka Platzká, matriční agenda,
Platzka@plzen.eu
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 18.00 hod.
ostatní dny dle domluvy
Poznámka: K příjímání prohlášení je Radou městského obvodu Plzeň 3 stanovena zasedací místnost ÚMO Plzeň 3. Pokyny pro partnery jsou k dispozici na všech matričních úřadech Plzeňského kraje.


STŘEDOČESKÝ KRAJ
Statutární město Kladno - Matrika

Adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
Telefon: 312 604 207, 312 604 208, 312 604 209, 312 604 210
Fax: 312 604 205
E-mail:
matrika@mestokladno.cz
Internetová stránka: http://www.mestokladno.cz
Kontaktní osoba: Jaroslava Vrňáková, vedoucí oddělení matriky, jaroslava.vrnakova@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 18.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.
Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v salonku Magistrátu města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, ve 2. patře nebo po písemné žádosti a dohodě na jiném vhodném místě na území Středočeského kraje.

ÚSTECKÝ KRAJ
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - město, matrika
Adresa: Velká Hradební 8A, 400 02 Ústí nad Labem, oddělení matriky, kancelář č. 158
Telefon: 475 241 265

Kontaktní osoba: Naďa Wallerová
E-mail: nada.walerova@mag-ul.cz
Internetová stránka: http://www.ul-mesto.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
ostatní dny dle domluvy
Poznámka: Vyplněný dotazník a předepsané doklady předloží partneři u správního odboru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, oddělení matriky, kancelář č. 158, kde si domluví konkrétní termín, kdy učiní prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Taktéž se zde dohodnou, zda prohlášení podepíší přímo v kanceláři, pouze před matrikářkou nebo zda chtějí k prohlášení pozvat příbuzné či známé a využít zapisovnu Obřadní síně v ulici Winstona Churchilla č.p. 1368.

KRAJ VYSOČINA
Magistrát města Jihlavy - Matrika
Adresa: Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava, 2. poschodí, č. kanceláře 10 a 11
Telefon: 567 167 241, 567 167 242, 567 167 243, 567 167 244
E-mail:
vera.kadlecova@jihlava-city.cz, spravni.odbor@jihlava-city.cz
Internetová stránka: http://www.jihlava.cz
Kontaktní osoby:
Libuše Indrová -
567 167 242,
Libuse.Indrova@Jihlava-city.cz
Věra Kadlecová - 567 167 243, Vera.Kadlecova@Jihlava-city.cz
Jana Pařilová - 567167 244, Jana.Parilova@Jihlava-city.cz
Jana Zemčíková - 567 167 241, Jana.Zemcikova@Jihlava-city.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 16.30 hod.
pátek 8.00 - 11.00 hod
.
Poznámka:
K přijetí prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství byly stanoveny kanceláře matrik č. dveří 10 a 11 a barokní a gotická obřadní síň.

ZLÍNSKÝ KRAJ
Magistrát města Zlína - Matrika
odbor občansko-správní, oddělení matrik a obřadnictví - matrika
Adresa: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Telefon: 577 630 117,
577 630 209, 577 630 208
Fax: 577 630 274 (informační středisko - nutno uvést PRO MATRIKU)
Kontaktní osoba: Irena Bodanská, vedoucí odd. matrik a obřadnictví
E-mail:
irenabodanska@muzlin.cz
Internetová stránka:
http://www.mestozlin.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
ostatní dny dle domluvy
Poznámka:
Prohlášení o partnerství lze učinit v kancelářích matrik (přízemí radnice), popřípadě v zasedací místnosti rovněž v přízemí radnice nebo v obřadní síni (první poschodí radnice), ve všech případech je adresa: nám. Míru 12, Zlín.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!