Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeSeznam matrik - registrované partnerství

Milí partneři a partnerky.
Nabízíme vám úplný seznam matrik a matričních úřadů, ve kterých budete mít možnost učinit od 1. července 2006 prohlášení o vstupu do partnerství.


Prováděcí vyhláška, která je součástí částky 94/2006 Sbírky zákonů, a kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla schválena ministrem vnitra Františkem Bublanem 13. června 2006. Ve Sbírce zákonů vyšla jako č. 300/2006 Sb. ve čtvrtek 22. června 2006.

Ministerstvo vnitra (odbor legislativy a koordinace předpisů, oddělení civilně-správní legislativy) se omlouvá všem zájemcům o uzavření registrovaného partnerství a doufá, že jim tato časová prodleva nezpůsobí žádné obtíže.

Sbírka zákonů č. 299/2006 - částka 94, str. 3710 - 3718
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka zákonů č. 300/2006 - částka 94, str. 3719 - 3736
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška obsahuje i vzory tiskopisů: úvodní list knihy registrovaného partnerství, list podpisových vzorů, list knihy registrovaného partnerství, abecední jmenný rejstřík, dotazník k registrovanému partnerství, protokol o prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství a doklad o registrovaném partnerství.


 

Právní poradna - registrované partnerství
Potřebujete-li radu ohledně vstupu do partnerství či dalších záležitostí týkajících se registrovaného partnerství, obraťte se bezplatně na právníka GI v ČR JUDr. Petra Kodla.

 


 

 

Registrované partnerství v médiích
Jak o registrovaném partnerství informovali česká a slovenská média?


 

V každém ze 14 krajů České republiky (řazeny abecedně) je touto vyhláškou stanoveno jedno místo (matrika, matriční úřad), ve kterém obřad registrace partnerství bude probíhat.
Máte-li zájem, můžete si již teď předběžně podat žádost o termín.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Úřad městské části Praha 1 - Matrika
Odbor matrik, Oddělení státního občanství a matrik
Adresa: Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, kancelář č. 109 (paní Silovská) nebo 104 (paní Storčáková)
Telefon: 221 097 248
Internetová stránka: http://www.praha1.cz
Kontaktní osoby:

Lucie Silovská,
Lucie.Silovska@praha1.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00 -19.00 hod.
Poznámka: Obřad přijetí prohlášení je možné učinit na matrice na Staroměstské radnici. Vzhledem k tomu, že termíny na svatby jsou na Staroměstské radnici zadány několik měsíců dopředu, nejsou k dispozici pro registrování partnerství jiné dny než úterý, čtvrtek a pátek. Prostory na Staroměstské radnici jsou po rozsáhlé rekonstrukci a jsou velmi reprezentativní, k dispozici je samozřejmě čekárna. Matrika je dostatečně velká na přijetí min. 60 hostů. Samotný akt k přijetí prohlášení je aktem úředním, přijímá jej matrikářka formou dotazu k partnerům po jejich předchozím prohlášení o neexistenci překážek a posléze prohlášením matrikářky, že byly splněny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik registrovaného partnerství. Po zapsání do knihy registrovaného partnerství bude partnerům vydán doklad v termínu do 1 měsíce, ev. dříve podle našich pracovních možností. Doklady potřebné k registraci jsou taxativně stanoveny v hlavě VII. zákona č. 115/2006 Sb.


JIHOČESKÝ KRAJ
Magistrát města České Budějovice - Matriční úřad
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice
Telefon: 386 801 111 (ústředna)
Kontaktní osoby:
Libuše Kaločajová 386 802 119,
kalocajoval@c-budejovice.cz
Ivana Žemlová, 386 802 122, zemlovai@c-budejovice.cz
Internetová stránka: http://www.c-budejovice.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Úřad městské části Brno-střed - Matrika
Adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, severní budova, přízemí, č. kanceláře 4 a 8
Telefon: 542 526 230, 542 526 237,542 526 238
Internetová stránka:
http://www.stred.brno.cz
Kontaktní osoba: Markéta Tintěrová,
tinterova@stred.brno.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území ČR, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky, tj. Úřad městské části Brno – střed, tel. 542 175 186.
Poznámka: Úřední akt prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství bude probíhat v budově úřadu.

KARLOVARSKÝ KRAJ
Magistrát města Karlovy Vary - Matrika
Adresa: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, č. dveří 308, 309, 310, 311
Telefon: 353 118 281, 353 118 282, 353 118 283, 353 118 145
Fax: 353 222 913
E-mail:
ovv@mmkv.cz
Internetová stránka: http://www.mmkv.cz
Kontaktní osoba:
Věra Ježková, vedoucí oddělení matriky, v.jezkova@mmkv.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
Poznámka: Prohlášení lze učinit
v budově Magistrátu města Karlovy Vary - Moskevská 21 nebo v obřadní síni města Karlovy Vary - Krále Jiřího 22. Bližší informace, včetně dotazníku k registrovanému partnerství najdete na internetových stránkách www.mmkv.cz - rubrika "Co dělat když ...." - odbor vnitřních věcí - MATRIKA.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Magistrát města Hradec Králové - Matrika
Adresa: Československé armády 408, 502 10 Hradec Králové
Telefon: 495 707 500
Fax: 495 707 106
Internetová stránka:
http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat.html
Kontaktní osoba:
Bc. Zuzana Holzknechtová, vedoucí oddělení matrik, Zuzana.Holzknechtova@mmhk.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 12.00 hod.
Poznámky:
Akt prohlášení lze učinit v prostorách matriky v budově Magistrátu města Hradec Králové a v detašovaném pracovišti obřadní síně v domě U Špuláků na Velkém náměstí, Hradec Králové.

LIBERECKÝ KRAJ
Magistrát města Liberec - Matrika
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 243 724
Fax: 485 243 113
Internetová stránka:
http://www.liberec.cz
Kontaktní osoba: Ivana Jadrná, vedoucí oddělení matrik,
jadrna.ivana@magistrat.liberec.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.30 – 18.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.30 – 16.00 hod.
pátek 8.30 – 14.00 hod.
poslední pátek v měsíci zavřeno, sanitární den
Poznámka:
Podle přání partnerů lze prohlášení provést v kanceláři matriky nebo za přítomnosti dalších osob, které si pozvou v zasedací místnosti, případně v obřadní síni.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Matrika
odbor správních činností, oddělení matriky a ohlašovny
Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 Ostrava, kancelář č. 176, v pravém křídle ostravské Nové radnice v 1. poschodí
Telefon: 599 442 212
Fax: 599 442 125
E-mail:
stancikova@moap.mmo.cz
Internetová stránka: http://www.ostrava.cz
Kontaktní osoba: Jana Stančíková, vedoucí
oddělení matriky a ohlašovny
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00 hod.
Poznámka: Prohlášení partnerů budou přijímána v obřadní síni.

OLOMOUCKÝ KRAJ
Magistrát města Olomouce - Odbor správy

Adresa: Horní nám. - radnice, 771 27 Olomouc
Telefon: 585 513 314, 585 513 345
E-mail:
odb.spravy@mmol.cz
Internetová stránka: http://www.olomoucko.cz
Kontaktní osoby:
JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí matriky - 585 513 297, 606 705 046,
alena.daubnerova@mmol.cz
Lenka Smékalová, matrikářka, lenka.smekalova@mmol.cz
Marcela Šabatová, matrikářka, marcela.sabatova@mmol.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Poznámka:
Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Olomouce,
kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v malém salonku před obřadní síní. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník.

 

PARDUBICKÝ KRAJ
Magistrát města Pardubic - odbor správních agend
- Matrika
Adresa: nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Telefon: 466 859 692
Internetová stránka:
http://www.mesto-pardubice.cz
Kontaktní osoby:
Zdeňka Havlíčková, vedoucí oddělení matriky - 466 859 692,
zdenka.havlickova@mmp.cz, č. kanceláře 118
Monika Lelková, zástupce - 466 859 695,
monika.lelkova@mmp.cz, č. kanceláře 116
Marcela Žouželková - 466 859 698,
marcela.zouzelkova@mmp.cz, č. kanceláře 117
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 13.30 hod.
Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Pardubic, kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v předsálí obřadní síně. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u našeho úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník. Je třeba s sebou vzít platný doklad totožnosti.


PLZEŇSKÝ KRAJ
Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Bory - Matrika

Adresa: sady Pětatřicátníků 7, 305 83 Plzeň 3, 1. poschodí, č. kanceláře 34
Telefon: 378 036 535, 378 036 517
Fax: 378 036 560
Internetová stránka:
http://umo3.plzen-city.cz
Kontaktní osoby:
Ivana Brůhová, vedoucí oddělení matrik,
Bruhova@plzen.eu
Ludmila Prokopová, matriční agenda,
Prokopoval@plzen.eu
Mgr. Lenka Platzká, matriční agenda,
Platzka@plzen.eu
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 18.00 hod.
ostatní dny dle domluvy
Poznámka: K příjímání prohlášení je Radou městského obvodu Plzeň 3 stanovena zasedací místnost ÚMO Plzeň 3. Pokyny pro partnery jsou k dispozici na všech matričních úřadech Plzeňského kraje.


STŘEDOČESKÝ KRAJ
Statutární město Kladno - Matrika

Adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
Telefon: 312 604 207, 312 604 208, 312 604 209, 312 604 210
Fax: 312 604 205
E-mail:
matrika@mestokladno.cz
Internetová stránka: http://www.mestokladno.cz
Kontaktní osoba: Jaroslava Vrňáková, vedoucí oddělení matriky, jaroslava.vrnakova@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 18.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.
Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v salonku Magistrátu města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, ve 2. patře nebo po písemné žádosti a dohodě na jiném vhodném místě na území Středočeského kraje.

ÚSTECKÝ KRAJ
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - město, matrika
Adresa: Velká Hradební 8A, 400 02 Ústí nad Labem, oddělení matriky, kancelář č. 158
Telefon: 475 241 265

Kontaktní osoba: Naďa Wallerová
E-mail: nada.walerova@mag-ul.cz
Internetová stránka: http://www.ul-mesto.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
ostatní dny dle domluvy
Poznámka: Vyplněný dotazník a předepsané doklady předloží partneři u správního odboru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, oddělení matriky, kancelář č. 158, kde si domluví konkrétní termín, kdy učiní prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Taktéž se zde dohodnou, zda prohlášení podepíší přímo v kanceláři, pouze před matrikářkou nebo zda chtějí k prohlášení pozvat příbuzné či známé a využít zapisovnu Obřadní síně v ulici Winstona Churchilla č.p. 1368.

KRAJ VYSOČINA
Magistrát města Jihlavy - Matrika
Adresa: Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava, 2. poschodí, č. kanceláře 10 a 11
Telefon: 567 167 241, 567 167 242, 567 167 243, 567 167 244
E-mail:
vera.kadlecova@jihlava-city.cz, spravni.odbor@jihlava-city.cz
Internetová stránka: http://www.jihlava.cz
Kontaktní osoby:
Libuše Indrová -
567 167 242,
Libuse.Indrova@Jihlava-city.cz
Věra Kadlecová - 567 167 243, Vera.Kadlecova@Jihlava-city.cz
Jana Pařilová - 567167 244, Jana.Parilova@Jihlava-city.cz
Jana Zemčíková - 567 167 241, Jana.Zemcikova@Jihlava-city.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 16.30 hod.
pátek 8.00 - 11.00 hod
.
Poznámka:
K přijetí prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství byly stanoveny kanceláře matrik č. dveří 10 a 11 a barokní a gotická obřadní síň.

ZLÍNSKÝ KRAJ
Magistrát města Zlína - Matrika
odbor občansko-správní, oddělení matrik a obřadnictví - matrika
Adresa: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Telefon: 577 630 117,
577 630 209, 577 630 208
Fax: 577 630 274 (informační středisko - nutno uvést PRO MATRIKU)
Kontaktní osoba: Irena Bodanská, vedoucí odd. matrik a obřadnictví
E-mail:
irenabodanska@muzlin.cz
Internetová stránka:
http://www.mestozlin.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
ostatní dny dle domluvy
Poznámka:
Prohlášení o partnerství lze učinit v kancelářích matrik (přízemí radnice), popřípadě v zasedací místnosti rovněž v přízemí radnice nebo v obřadní síni (první poschodí radnice), ve všech případech je adresa: nám. Míru 12, Zlín.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!