Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDopis od kanceláře předsedy vlády 25.07.03

Ing. Taťana Holečková
ředitelka kanceláře předsedy vlády

V Praze dne 25. července 2003
Čj.: 34 741/03 - KPV

Vážený pane předsedo,

předseda vlády obdržel Váš dopis z 11. července 2003, kterým jste ho požádal, aby navrhovaný zákon o registrovaném partnerství respektoval rovnoprávnost občanů ČR, bez ohledu na to, zda žijí v manželství nebo registrovaném partnerství.

Jak ve svém dopise píšete, PhDr. Špidla měl vždy pochopení pro Vaše snahy o rovnoprávné postavení a snažil se jim pomoci. Návrh zákona rozeslaný do připomínkového řízení jsme získali až na základě Vašeho dopisu, tedy v době, kdy už toto řízení bylo ukončeno. Zjistili jsme však, že některé připomínky k návrhu uplatnil zmocněnec vlády pro lidská práva, že k němu byla vznesena i řada dalších připomínek, které o takové zrovnoprávnění usilují. Tyto připomínky bude muset předkladatel vypořádat.

Návrh zákona musí ještě projít dlouhým legislativním procesem. Bude-li mít pan premiér možnost do něj zasáhnout, jistě tak učiní ve Váš prospěch.

Děkuji Vám jménem svým i jménem pana premiéra za dopis a přeji Vám, aby vláda schválila a Poslanecká sněmovně předložila návrh zákona v takové podobě, která bude i pro Vás přijatelná.

S pozdravem

Holečková

Vážený pan
Jiří Hromada
předseda
GAY INICIATIVA
Senovážné nám. 2
110 00 Praha 1

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!