Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeMám se nechat testovat?

Odpověď na tuto otázku není snadná. Zkušenosti švýcarské organizace AIDS Hilfe ukazují, že před testem je na místě ujasnit si několik věcí:

Doporučujeme ti, aby ses sám sebe zeptal, zda jsi byl vůbec kdy vystaven riziku nákazy. Zdá se nám, že test má smysl jen tehdy, když jsi takovému riziku byl vystaven. Mnoho mladých lidí má strach, že se třeba nakazili HIV. Když si o tom promluvíš s někým, komu důvěřuješ, může se ti ulevit a možná se i objasní, jak velké to minulé riziko ve skutečnosti bylo. Poradny pro AIDS nabízejí anonymní a bezplatné poradenství.

Velice ti doporučujeme, aby ses nechal testovat nejlépe prostřednictvím poradny (osobní a anonymní). Požaduj, aby ti byl výsledek sdělen v rámci rozhovoru, nikoli písemně nebo telefonicky. Ať už pozitivní nebo negativní, je třeba probrat, co říká nález a co to může znamenat pro tvé budoucí jednání. Při pozitivním výsledku testu nabízí rozhovor především možnost lépe se vyrovnat s touto skutečností. Také by se mělo vyjasnit, zda máš přátele, přítelkyně nebo příbuzné, na které se můžeš spolehnout. Zdá se nám, že je skoro nemožné psychicky zvládnout pozitivní výsledek testu, aniž by ses mohl někomu svěřit. Může pomoci, když o svém strachu, vzteku, pochybnostech a smutku pohovoříš s přáteli nebo přítelkyněmi.

Mysli na to, že testovací centra v univerzitních a krajských nemocnicích potřebují zpravidla týden , než sdělí výsledek, který v daném případě prověřují různými následnými vyšetřeními. Právě tato doba mezi odběrem krve a oznámením definitivního výsledku se může stát velkou zátěží. V některých zemích nabízejí soukromé laboratoře jednodenní testy, které nedoporučujeme, protože právě tato ověřovací upřesnění mohou být podle okolností provedena až po sdělení možného falešného výsledku testu.

Doporučujeme, aby sis nechal test udělat bezpodmínečně anonymně (pod číselným kódem). Anonymita tě má chránit před diskriminací, např. ze strany pojišťovny nebo zaměstnavatele, a usnadní ti otevřený rozhovor o citlivých otázkách.

Nemocnice, soukromé laboratoře a domácí lékař mohou test udělat anonymně; musíš to ale výslovně požadovat a zřejmě i sám zaplatit. Jinak může výše poplatku za test vzbudit u pojišťovny přinejmenším podezření (u pozitivního výsledku se testy znovu prověřují a jsou tedy nákladnější) - a prováděcí nařízení pro pojišťovací podmínky mohou domácího lékaře případně vyvázat z lékařského tajemství. Při ambulantním ošetřování HIV pozitivních osob se anonymita dále zaručuje ; navíc jsou lékaři vázáni lékařským tajemstvím.

Ve prospěch testu mluví skutečnost, že dnes jsou již k dispozici pro HIV pozitivní osoby jisté léky, které zpomalují propuknutí AIDS a tak mohou přispět ke kvalitnímu životu . Nemyl se ale: v současné době neexistuje žádný lék, který může zvrátit infekci HIV nebo vyléčit AIDS.

Nechat si udělat test pod záminkou dárcovství krve je neodpovědnost. Za předpokladu, že ses HIV nakazil, ale tělo ještě nezareagovalo tvorbou protilátek, bude tvoje infikovaná krev hodnocena jako negativní a může být dána nějakému pacientovi. Proti tomu mluví, kromě faktu, že ohrozíš svého bližního, také to, že zde není zajištěna anonymita a v případě pozitivního výsledku není zajištěno okamžité poradenství. Krev dávej jen tehdy, když ses nevystavil žádnému riziku!

Ještě pro tvoji informaci: test smí být proveden pouze s výslovným souhlasem dotyčné osoby . To platí v lékařské praxi, v nemocnici, na vojně a ve vězení a obzvláště při (běžných) vstupních nebo zaměstnaneckých prohlídkách. Nejsi povinen nikomu oznámit výsledek svého testu (např. policii).

 

Napadají Tě nějaké otázky k tématu? Není nic jednoduššího než se zeptat prostřednictvím naší bezplatné poradny

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!