Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeILGA - IGLYO Mezinárodní gay organizace

Mnozí z Vás již určitě slyšeli o STUDu, Gay iniciativě, Lambdě Ostrava nebo Klucích.cz. Pro ty, kteří netuší, co se pod těmito názvy skrývá, jen zopakuji, že se jedná o nejvýznamnější české a moravské organizace pracující ve prospěch LGBT minority. Jen málokdo z našich gayů však ví, že existují i mezinárodní sdružení, která se snaží o zviditelnění a prosazení našich práv na mezinárodním poli. V tomto článku se dozvíte o dvou nejvýznamnějších z nich ILGA a IGLYO.

ILGA
ILGA - International Lesbian and Gay Association - je asociací, která sdružuje různé LGBT organizace z celého světa. Jejím cílem však není zábava, ale spíše politická práce zaměřující se na prosazení rovnoprávnosti lesbické a gay minority v různých státech světa. V poslední době je aktivní zejména její evropská část, které se v loňském roce podařilo získat kancelář přímo v Bruselu a tak může lobovat za naše zájmy přímo v místech, kde sídlí Evropský parlament i Evropská komise a kde se pečou všechny evropské předpisy a deklarace. Dá se říci, že se to jejím zástupcům úspěšně daří. Možná mnozí z vás ani netuší, že v jedné ze základních listin EU - smlouvě z Nice - je ve článku 21 výslovně zmíněn zákaz jakékoliv diskriminace na základě sexuální orientace. Tento článek zavazující všechny země EU i ty, které tam chtějí vstoupit, byl do smluv prosazen hlavně díky aktivitám ILGA.

IGLYO
YGLYO - International Gay and Lesbian Youth Organization - již není tak politicky zaměřeno, ale spíše se snaží o vzájemnou komunikaci mladých lidí do 26 let. Nějakou dobu toto sdružení příliš nefungovalo. Letos v lednu bylo zvoleno jeho nové předsednictvo, tak uvidíme, zda o IGLYO ještě uslyšíme. V dřívější době byl sídlem IGLYO Brusel, od konce loňského roku získala novou kancelář ve Slovinské Ljubljani, kde úzce spolupracuje s negay organizací studentů místní university. Pro mladé LGBT do 26 let pořádá IGLYO letní tábor v Chorvatsku. Jeho cílem je zábavnou formou vzdělat jednoho gaye a jednu lesbičku z každého státu v oblasti práce s LGBT mládeží. Celý pobyt bude pravděpodobně plně hrazen a tak i chudý čtenář STUDny má možnost se jej zúčastnit. Stačí se jen ozvat na níže uvedený kontakt.

Za Českou republiku je členem ILGY i IGLYO Gay iniciativa v ČR.
Členy obou organizací jsou většinou spíše občanská sdružení než jednotlivci.
Aby nedocházelo k informačním zmatkům, je vhodné se na obě organizace kontaktovat právě přes toto sdružení.
Pokud byste měli zájem se dozvědět něco více, můžete se proto obrátit na Slávka na 608-428 545 nebo na slavek.havlik@gay.iniciativa.cz .

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!