Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDům světla

HIV infekce měla od počátku rysy poněkud výjimečné choroby. Vedlo k tomu více důvodů. Jedním z nich bylo poněkud magické spojení infekční choroby, sexuality, krve a smrti. Některé sociální skupiny, většinou již primárně společensky stigmatizované, např. gayové, uživatelé drog, prostitutky, hemofilici a přistěhovalci, byly většinou nemocí ohroženy více než jiné. HIV pozitivní a jejich okolí byli ve větším riziku stigmatizace a diskriminace hned dvakrát . Jednak pro své postižení, ale i pro skutečnou či domnělou příslušnost k tzv. rizikovým skupinám. Oficiální instituce navíc na šířící se epidemii zareagovaly.
Pozdě. Také proto HIV infekce vyvolala dosud zřejmě nejsilnější občanskou iniciativu, která na zdravotnický problém reagovala.

Světová zdravotnická organizace v boji s HIV infekcí a AIDS vytyčila dva základní principy:
1. omezení dalšího šíření nákazy
2. vytváření nediskriminujícího prostředí pro HIV pozitivní a chorobou ohrožené


Jako jinde ve světě i v České republice vzniklo v roce 1989 sdružení Společnost AIDS pomoc (později doplněné o slovo Česká). Zprvu sdružovalo zejména přátele HIV pozitivních, podstatnou část tvořili gayové. Významnou změnou v činnosti ČSAP byl příchod Jiřího Horského do čela organizace v roce 1993 . Ten byl sám HIV pozitivní a dokázal přivést k činnosti i ostatní infikované.Š Tehdy byl také poprvé jasně formulován požadavek vytvoření Domu světla pro HIV pozitivní . Vzorem byla obdobná zařízení v Londýně a Curychu . Zajímavostí je, že správný překlad Lighthouse je maják, ale chybička v překladu se k zamýšlenému účelu jevila výstižnější a název Dům světla byl pro plánovaný objekt přijat. Dříve, než Jirka Horský stačil svou představu uskutečnit, tak své chorobě v roce 1994 podlehl.

Cílem nebylo vybudovat zařízení typu hospic, i když i s touto funkcí se původně počítalo. Naštěstí antiretrovirová terapie HIV infekce odsunula tento problém do pozadí. Dům světla má být především centrem, které má pomoci HIV pozitivním překonávat pocit izolace, přispívat k jejich integraci do společnosti a tím podporovat jejich psychosociální stabilizaci . Také proto jsme trvali na tom, aby objekt byl v Praze, kde žijí dvě třetiny všech HIV pozitivních.
Pokusy vybudovat Dům světla pak ztroskotávaly nejen na potížích s chodem vlastní nevládní organizace, ale i na neochotě a obavách najít vhodný objekt. Rozhodující byl krok bývalého starosty Prahy 8 Jiřího Vomáčky, který pomohl získat České společnosti AIDS pomoc nebytový objekt , kde do té doby měla několik místností v pronájmu.

V létě 1998 byla zahájena přestavba a 11. srpna 1999 byl Dům světla slavnostně otevřen . Na rekonstrukci přispěl zejména Národní program boje proti AIDS , který poskytl dotaci více než šest miliónů, ale akci podpořili i další sponzoři (z těch větších farmaceutická firma Bristol Myers Squibb, holandská ambasáda ) včetně drobných, často anonymních dárců a dobrovolných pomocníků, mezi něž patřili přátelé z Logosu a STUDu Brno . Výrazným pomocníkem bylo i SOHO v ČR Oceněním pro všechny, kdo se na akci podíleli, byla předvánoční návštěva prezidenta Havla s chotí v prisinci roku 1999.

Dům je projektován jako víceúčelové zařízení . V jeho přízemí se nachází úřední a klubové místnosti České společnosti AIDS pomoc a zahrada s fontánou . V těchto místech je i linka pomoci (02) 2481 07 02 , která je v provozu denně od 9 do 21 hodin . Dotazy se pochopitelně týkají nejen činnosti organizace, vlastní HIV pozitivity, ale především prevence a možností testování. Dále jsou zde ordinace , které slouží k drobným zákrokům, například aplikaci injekcí. Každé pondělí od 16 do 19 hodin v nich probíhá poradna pro HIV včetně možnosti anonymního a bezplatného testování . Pak je zda víceúčelová tělocvična , ke zlepšení fyzické kondice mohou HIV pozitivní využívat i vířivku a masáže .
Horní podlaží je koncipováno jako ubytovací zařízení s pěti pokoji . Slouží jako azylové ubytování pro HIV pozitivní . Řada HIV pozitivních pochází z nezajištěných sociálních poměrů. Během ubytování se věnuje pozornost řešení jejich sociální situace . Dalším důvodem k pobytu je přechodné ubytování pro mimopražské HIV pozitivní, kteří přijíždějí do Prahy za léčbou nebo k překonání své společenské izolace .
Třetí možností je ubytování nemocných, kteří nevyžadují nemocniční péči, spíše jen pečovatelskou službu či příležitostnou pomoc .

V současné době je ubytováno v Domě světla třináct klientů včetně čtyř malých dětí HIV pozitivních matek. To znamená překročení ubytovací kapacity a jedná se s městským úřadem o možnosti rozšíření objektu o další patro .
Přestože hlavní účel České společnosti AIDS pomoc je podpora HIV pozitivních , významnou součástí jsou i preventivní aktivity pro veřejnost , jako je například Světový den boje proti AIDS a květnový pochod Světlo pro AIDS . Někteří HIV pozitivní provádějí besedy s mládeží a předávají jim tak nejen informace, ale i emoční prožitek z reálného setkání s touto nemocí.
Systém financování Domu světla je vícezdrojový. Podílejí se na něm významnou měrou dotace z Ministerstva zdravotnictví (Národní program pro řešení problematiky HIV/AIDS), Ministerstva práce a sociálních věcí, magistrátu, ale i dary tisíců větších i malých sponzorů .

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!