Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home Pge
GAY POLITIKA

Garant programu gay politika a registrované partnerství GI v ČR:

Mgr. Jiří Hromada
prezident SOHO v ČR, předseda Gay iniciativy v ČR

 • nar.: 14. 06. 1958
 • povolání: herec, dabér, šéfredaktor gay časopisů, gay politik
   
 • člen Divadla E. F. Buriana v Praze (1981 - 1991)
 • šéfredaktor časopisu SOHO revue (1992 - 1998)
 • šéfredaktor časopisu Gayčko (1999 - 2000)
 • ředitel Nakladatelského domu ORBIS v Praze (1997)
   
 • prezident Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR (1991 - 2000)
 • předseda Gay iniciativy v ČR (2001 - 2006)
 • člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS při MZ ČR (1995 - 2004)
 • člen Komise pro posuzování státní dotace na úseku prevence HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (2005 - 2008)
 • člen Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva (1999 - 2004)
 • člen Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva (2007 - ...)
 • šéf týmu poradců ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové pro oblast lidských práv (2007- 2008)
 • nezávislý kandidát Strany zelených do Senátu za Prahu 1, 2, 6 a 7 (2008 - rezignace pro nemoc)
   
 • čestný člen gay klubu Adam Chomutov (1999), M-klubu Lambda Praha (2004) a Most k naději v Mostě (2004)
 • nositel ceny Colour Planet za dlouholetou práci pro LGBT minoritu (2008)

 • adresa: Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1
 • telefon: 224 223 811
 • mobil: 602 453 122
 • e-mail: jiri.hromada (zavináč) gay.iniciativa.cz
 •  

  Program gay politika a registrované partnerství:

  Gay hnutí v České republice mělo od počátku za cíl dosáhnout rovnoprávného postavení gayů a lesbiček v naší zemi. Zvolilo dva směry působení: první dovnitř minority (programem Comming out - sebepřijetí a programem prevence HIV/AIDS) a druhý vně minoritu, s cílem změnit z totality přetrvávající negativní postoj společnosti (odstraněním diskriminačních momentů v legislativě a kulturně-společenskými akcemi, reprezentujícími náš životní styl).

  Tento zvolený program, který se právem stal gay politikou v naší zemi, mohl být efektivní pouze díky trpělivé, obětavé práci desítek aktivistů z celé republiky, kteří od roku 1990 (kdy se veřejnost o "homosexuálech" kladně vyjadřovala pouze z 10%) dokázali změnit tuto statistiku tak, že v roce 2004 (podle posledního průzkumu veřejného mínění) se jedná o 70% české populace, která se dokázala zbavit předpojatosti.

  Co tomu předcházelo a co se v gay politice musí ještě odehrát, abychom dosáhli faktické rovnoprávnosti:

   

  • chtěli jsme zrušit zákony trestající homosexuální projevy mezi občany jednajícími ve vzájemné shodě a stanovit shodnou věkovou hranici pro homosexuální a heterosexuální aktivity
   zrušeny novelizací trestního zákona z 1. 7. 1990 (shodná věková hranice je 15 let věku)

   

  • chtěli jsme prosadit likvidaci speciálních policejních seznamů (tzv. růžových listů)
   zlikvidovány v roce 1991

   

  • chtěli jsme dosáhnout vynětí homosexuality ze seznamu nemocí, přerušit jakékoli léčení či výzkumy směřující ke změně homosexuální orientace
   roku 1993 byla v ČR homosexualita vyňata ze seznamu nemocí

   

  • chtěli jsme vyloučit diskriminaci při výkonu profese z důvodu sexuální orientace
   od 1. 1. 2001 vstoupila v platnost novelizace Zákoníku práce, která toto stanovuje

   

  • chtěli jsme vytvořit poradenskou síť, schopnou pomoci řešit problematiku COMING OUT (sebepřijetí) a prevence HIV/AIDS
   daří se průběžně díky celostátní lince pomoci v Mostě (24 hodin na 476 701 444), sítí poradenství vytvořenou regionálními gay organizacemi a spoluprácí s psychiatry a sexuology

   

  • chtěli jsme uvést v život celorepublikový kulturně - společenský magazín nejprve od roku 1991 SOHO revue , 1998 SOHO ABSOLUT revue a Gay KONTAKT a konečně od roku 1999 GAYČKO plnily požadavek reprezentativních tiskovin, které byly distribuční sítí nabízeny k prodeji po celé republice;
   od roku 2001 pak GI rozvíjí svou publikační činnost prostřednictvím
   vlastních internetových stránek ;
   organizace SOHO vydávaly vlastní bulletiny, informující regiony, ve kterých působí , o své činnosti: v Brně STUDNA , v Olomouci UCHO TETY WILHEMÍNY , na Vysočině PILNÍK , v Českých Budějovicích JIHOČESKÝ BOY , v Mostě SOKRATES , v Chomutově ADAM a v Praze časopis věřících LOGOS a lesbiček PROMLUV

   

  • chtěli jsme vyprovokovat českou ediční gay tvorbu
   podařilo se kromě několika sbírek poezie vydat první český gay román Radoslava Nenadála My tě zazdíme, Aido, dále Kroniku ohlášené sebevraždy Michala Adranta, v roce 2000 výpravnou publikaci Gay historie Jiřího Fanela, a dále jsme spolupracovali na vydání publikace Kámasútra pro gaye a milostného románu Edwarda Morgana Forstera Maurice
  • chtěli jsme prosadit vysílání pravidelného pořadu ve veřejnoprávním sdělovacím prostředku
   od září 1999 vysílá Český rozhlas - Radiožurnál každé pondělí od 20.05 půlhodinový gay magazín pod názvem
   Bona Dea
   ;
   od ledna 2004 do prosince 2005 Česká televize vysílala měsíční TV
   magazín o lesbických ženách, gayích a translidech LeGaTo s tím, že tato tématika se objeví v pořadu šířeji zaměřeného na menšiny;
   od ledna 2007 Česká televize vysílá týdenní TV magazín v lifestylovém stylu Q (Queer)

   

  • chtěli jsme změnit myšlení a postoj veřejnosti k nám
   od roku 1990, kdy byla většinová společnost ochotna akceptovat naši jinakost pouze z 10 % , se podle několika průzkumů veřejného mínění z poslední doby situace změnila na 70 % (včetně registrovaného partnerství)

   

  • chtěli jsme snížit podíl šíření HIV/AIDS homosexuálním přenosem
   v roce 1990 byl tento podíl téměř stoprocentní, v roce 2001 klesl na padesát tři procenta mimo jiné vlivem informací v gay časopisech, publikacích ( Homosexualita, společnost a AIDS ) a brožurách, které SOHO vydalo (Coming out , Bezpečnější sex pro kluky s klukama , Bezpečnější sex pro holky s holkama , Lidi, jsem HIV pozitivní ); dnes informuje GI o problematice HIV/AIDS obsáhle na svém webu ;
   postoje k nebezpečí incidence HIV i k HIV pozitivním se měnily i díky velkým akcím v rámci Světového dne boje proti AIDS, Světla pro AIDS (Candlelight - každoročně v několika městech republiky), koncertům, výstavám, filmovým přehlídkám a pravidelným besedám v rámci regionálních kulturních akcí, na kterých byly šířeny preventivní materiály bezpečnějšího sexu

   

  • chtěli jsme zavést tradici velkých kulturních akcí, prezentujících životní styl minority v bohatším spektru než jak je jednostranně skrze sexualitu vnímán veřejností
   od roku 1991 proběhlo devět ročníků soutěže o nejsympatičtějšího gaye ČR - GAY MAN (finálový večer se stal reprezentativní prestižní událostí, proběhl vždy v den celosvětových oslav gay hrdosti poslední sobotu v červnu příslušného roku);
   od roku 1994 organizovalo SOHO výpravy na světové i evropské gay olympiády (1994 - New York, 7 medailí, 1998 - Amsterdam, 19 medailí, 2002 - Sydney, 4 medaile);
   od roku 1996 festivaly gay filmů a filmů s problematikou HIV/AIDS v Praze, Čeladné a od roku 1999 v Brně pod názvem Duha nad Brnem, která se proměnila v každoroční festival pod názvem Mezipatra;
   významná je sekce filmů s gay a lesbickou tématikou v rámci Febiofestu;
   od roku 1996 Apriles (mezinárodní setkání lesbiček v Praze);
   od roku 1998 Karlovarský duhový festival (přehlídka alternativní gay kultury spojená s průvodem městem)

   

  • chtěli jsme nahradit diagnostický výraz homosexuál slovem širšího významu GAY, které přijímá už celý svět
   za pomoci vstřícných sdělovacích prostředků a trpělivé neústupnosti se toto slovo vžívá i v České republice; zbývá získat souhlas o zařazení do Slovníku spisovné češtiny
  • chtěli jsme prosadit uzákonění partnerských vztahů gayů a lesbiček - registrované partnerství
   od 1. července 2006 vstoupil v platnost zákon o registrovaném partnerství

   

  • zbývá tedy odstranění diskriminačního opatření, které zakazuje "mužům, který mají sex s muži" darovat krev a prosazení antidiskriminačního zákona, který je standardní právní normou v zemích EU


      

  autor fotografií­
  Robert Vano

  AKTUÁLNĚ

  HOMEPAGE ARCHIVU
  Historie SOHO a GI v ČR
  Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

  GAY POLITIKA

  Registrované partnerství
  Historie RP
  MÉDIA o RP
  Poradna k RP
  RP v praxi
  RP ve světě
  Petice pro zákon
  Koncert pro zákon

  GAY PRÁVO

  Poradna právníka
  Gay legislativa
  Historie právních postojů
  Dárcovství krve
  DISKRIMINACE 2001 (studie)
  DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

  GAY PROTI HIV/AIDS

  Poradna sexuologa
  Průvodce Safer sex
  Statistiky HIV/AIDS
  Seznam pomoci HIV/AIDS
  Fórum AIDS organizací
  Světlo pro AIDS
  Den boje proti AIDS
  Dům světla
  Dotazník HIV/AIDS
  Dotace HIV/AIDS
  HIV/AIDS ve světě
  BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
  Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

  GAY V KRIZI

  Linka duševní tísně
  COMING OUT(e-brožura)

  GAY SVĚT

  Gay a Slovensko
  Gay Games

  GAY A MÉDIA

  Média o nás píší...


  GAY A INTERNET
   
  INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

  Rada vlády pro lidská práva
  Výbor pro sexuální menšiny

  Ministerstvo zdravotnictví
  Prevence HIV-AIDS
  Dům světla-ČSAP

  DUHOVÝ WEB
  colour planet
  gaynet.cz
  M-Klub Praha
  Logos Praha
  Jihočeská Lambda
  Kluci z Vysočiny
  Mezipatra
  Stud Brno
  Lesba.cz
  Lesba.cz magazín
  004.cz
  one4one
  Rozdílné rytmy
  eLnadruhou
  Bengáles
  Lesbická literární kavárna
  Pardubická lesba
  Gay komunita
  Kluci.info

  G/L SPORT
  Pratety
  GaySport.cz
  Gay volejbal a fotbal
  1. Lesbický sportovní klub

  GAY VÝLETY
  Gay Valach
  Ušáčkův svět
  KLUCI VEN!