Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home Pge
GAY POLITIKA

Garant programu gay politika a registrované partnerství GI v ČR:

Mgr. Jiří Hromada
prezident SOHO v ČR, předseda Gay iniciativy v ČR

 • nar.: 14. 06. 1958
 • povolání: herec, dabér, šéfredaktor gay časopisů, gay politik
   
 • člen Divadla E. F. Buriana v Praze (1981 - 1991)
 • šéfredaktor časopisu SOHO revue (1992 - 1998)
 • šéfredaktor časopisu Gayčko (1999 - 2000)
 • ředitel Nakladatelského domu ORBIS v Praze (1997)
   
 • prezident Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR (1991 - 2000)
 • předseda Gay iniciativy v ČR (2001 - 2006)
 • člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS při MZ ČR (1995 - 2004)
 • člen Komise pro posuzování státní dotace na úseku prevence HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (2005 - 2008)
 • člen Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva (1999 - 2004)
 • člen Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva (2007 - ...)
 • šéf týmu poradců ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové pro oblast lidských práv (2007- 2008)
 • nezávislý kandidát Strany zelených do Senátu za Prahu 1, 2, 6 a 7 (2008 - rezignace pro nemoc)
   
 • čestný člen gay klubu Adam Chomutov (1999), M-klubu Lambda Praha (2004) a Most k naději v Mostě (2004)
 • nositel ceny Colour Planet za dlouholetou práci pro LGBT minoritu (2008)

 • adresa: Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1
 • telefon: 224 223 811
 • mobil: 602 453 122
 • e-mail: jiri.hromada (zavináč) gay.iniciativa.cz
 •  

  Program gay politika a registrované partnerství:

  Gay hnutí v České republice mělo od počátku za cíl dosáhnout rovnoprávného postavení gayů a lesbiček v naší zemi. Zvolilo dva směry působení: první dovnitř minority (programem Comming out - sebepřijetí a programem prevence HIV/AIDS) a druhý vně minoritu, s cílem změnit z totality přetrvávající negativní postoj společnosti (odstraněním diskriminačních momentů v legislativě a kulturně-společenskými akcemi, reprezentujícími náš životní styl).

  Tento zvolený program, který se právem stal gay politikou v naší zemi, mohl být efektivní pouze díky trpělivé, obětavé práci desítek aktivistů z celé republiky, kteří od roku 1990 (kdy se veřejnost o "homosexuálech" kladně vyjadřovala pouze z 10%) dokázali změnit tuto statistiku tak, že v roce 2004 (podle posledního průzkumu veřejného mínění) se jedná o 70% české populace, která se dokázala zbavit předpojatosti.

  Co tomu předcházelo a co se v gay politice musí ještě odehrát, abychom dosáhli faktické rovnoprávnosti:

   

  • chtěli jsme zrušit zákony trestající homosexuální projevy mezi občany jednajícími ve vzájemné shodě a stanovit shodnou věkovou hranici pro homosexuální a heterosexuální aktivity
   zrušeny novelizací trestního zákona z 1. 7. 1990 (shodná věková hranice je 15 let věku)

   

  • chtěli jsme prosadit likvidaci speciálních policejních seznamů (tzv. růžových listů)
   zlikvidovány v roce 1991

   

  • chtěli jsme dosáhnout vynětí homosexuality ze seznamu nemocí, přerušit jakékoli léčení či výzkumy směřující ke změně homosexuální orientace
   roku 1993 byla v ČR homosexualita vyňata ze seznamu nemocí

   

  • chtěli jsme vyloučit diskriminaci při výkonu profese z důvodu sexuální orientace
   od 1. 1. 2001 vstoupila v platnost novelizace Zákoníku práce, která toto stanovuje

   

  • chtěli jsme vytvořit poradenskou síť, schopnou pomoci řešit problematiku COMING OUT (sebepřijetí) a prevence HIV/AIDS
   daří se průběžně díky celostátní lince pomoci v Mostě (24 hodin na 476 701 444), sítí poradenství vytvořenou regionálními gay organizacemi a spoluprácí s psychiatry a sexuology

   

  • chtěli jsme uvést v život celorepublikový kulturně - společenský magazín nejprve od roku 1991 SOHO revue , 1998 SOHO ABSOLUT revue a Gay KONTAKT a konečně od roku 1999 GAYČKO plnily požadavek reprezentativních tiskovin, které byly distribuční sítí nabízeny k prodeji po celé republice;
   od roku 2001 pak GI rozvíjí svou publikační činnost prostřednictvím
   vlastních internetových stránek ;
   organizace SOHO vydávaly vlastní bulletiny, informující regiony, ve kterých působí , o své činnosti: v Brně STUDNA , v Olomouci UCHO TETY WILHEMÍNY , na Vysočině PILNÍK , v Českých Budějovicích JIHOČESKÝ BOY , v Mostě SOKRATES , v Chomutově ADAM a v Praze časopis věřících LOGOS a lesbiček PROMLUV

   

  • chtěli jsme vyprovokovat českou ediční gay tvorbu
   podařilo se kromě několika sbírek poezie vydat první český gay román Radoslava Nenadála My tě zazdíme, Aido, dále Kroniku ohlášené sebevraždy Michala Adranta, v roce 2000 výpravnou publikaci Gay historie Jiřího Fanela, a dále jsme spolupracovali na vydání publikace Kámasútra pro gaye a milostného románu Edwarda Morgana Forstera Maurice
  • chtěli jsme prosadit vysílání pravidelného pořadu ve veřejnoprávním sdělovacím prostředku
   od září 1999 vysílá Český rozhlas - Radiožurnál každé pondělí od 20.05 půlhodinový gay magazín pod názvem
   Bona Dea
   ;
   od ledna 2004 do prosince 2005 Česká televize vysílala měsíční TV
   magazín o lesbických ženách, gayích a translidech LeGaTo s tím, že tato tématika se objeví v pořadu šířeji zaměřeného na menšiny;
   od ledna 2007 Česká televize vysílá týdenní TV magazín v lifestylovém stylu Q (Queer)

   

  • chtěli jsme změnit myšlení a postoj veřejnosti k nám
   od roku 1990, kdy byla většinová společnost ochotna akceptovat naši jinakost pouze z 10 % , se podle několika průzkumů veřejného mínění z poslední doby situace změnila na 70 % (včetně registrovaného partnerství)

   

  • chtěli jsme snížit podíl šíření HIV/AIDS homosexuálním přenosem
   v roce 1990 byl tento podíl téměř stoprocentní, v roce 2001 klesl na padesát tři procenta mimo jiné vlivem informací v gay časopisech, publikacích ( Homosexualita, společnost a AIDS ) a brožurách, které SOHO vydalo (Coming out , Bezpečnější sex pro kluky s klukama , Bezpečnější sex pro holky s holkama , Lidi, jsem HIV pozitivní ); dnes informuje GI o problematice HIV/AIDS obsáhle na svém webu ;
   postoje k nebezpečí incidence HIV i k HIV pozitivním se měnily i díky velkým akcím v rámci Světového dne boje proti AIDS, Světla pro AIDS (Candlelight - každoročně v několika městech republiky), koncertům, výstavám, filmovým přehlídkám a pravidelným besedám v rámci regionálních kulturních akcí, na kterých byly šířeny preventivní materiály bezpečnějšího sexu

   

  • chtěli jsme zavést tradici velkých kulturních akcí, prezentujících životní styl minority v bohatším spektru než jak je jednostranně skrze sexualitu vnímán veřejností
   od roku 1991 proběhlo devět ročníků soutěže o nejsympatičtějšího gaye ČR - GAY MAN (finálový večer se stal reprezentativní prestižní událostí, proběhl vždy v den celosvětových oslav gay hrdosti poslední sobotu v červnu příslušného roku);
   od roku 1994 organizovalo SOHO výpravy na světové i evropské gay olympiády (1994 - New York, 7 medailí, 1998 - Amsterdam, 19 medailí, 2002 - Sydney, 4 medaile);
   od roku 1996 festivaly gay filmů a filmů s problematikou HIV/AIDS v Praze, Čeladné a od roku 1999 v Brně pod názvem Duha nad Brnem, která se proměnila v každoroční festival pod názvem Mezipatra;
   významná je sekce filmů s gay a lesbickou tématikou v rámci Febiofestu;
   od roku 1996 Apriles (mezinárodní setkání lesbiček v Praze);
   od roku 1998 Karlovarský duhový festival (přehlídka alternativní gay kultury spojená s průvodem městem)

   

  • chtěli jsme nahradit diagnostický výraz homosexuál slovem širšího významu GAY, které přijímá už celý svět
   za pomoci vstřícných sdělovacích prostředků a trpělivé neústupnosti se toto slovo vžívá i v České republice; zbývá získat souhlas o zařazení do Slovníku spisovné češtiny
  • chtěli jsme prosadit uzákonění partnerských vztahů gayů a lesbiček - registrované partnerství
   od 1. července 2006 vstoupil v platnost zákon o registrovaném partnerství

   

  • zbývá tedy odstranění diskriminačního opatření, které zakazuje "mužům, který mají sex s muži" darovat krev a prosazení antidiskriminačního zákona, který je standardní právní normou v zemích EU


      

  autor fotografií­
  Robert Vano

  AKTUÁLNĚ

  HOMEPAGE ARCHIVU
  Historie SOHO a GI v ČR
  Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

  GAY POLITIKA

  Registrované partnerství
  Historie RP
  Poradna k RP
  RP v praxi
  MÉDIA o RP
  RP ve světě
  Petice pro zákon
  Koncert pro zákon

  GAY PRÁVO

  Poradna právníka
  Gay legislativa
  Historie právních postojů
  Dárcovství krve
  DISKRIMINACE 2001 (studie)
  DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

  GAY PROTI HIV/AIDS

  Poradna sexuologa
  Průvodce Safer sex
  Statistiky HIV/AIDS
  Seznam pomoci HIV/AIDS
  Fórum AIDS organizací
  Světlo pro AIDS
  Den boje proti AIDS
  Dům světla
  Dotazník HIV/AIDS
  Dotace HIV/AIDS
  HIV/AIDS ve světě
  BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
  Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

  GAY V KRIZI

  Linka duševní tísně
  COMING OUT(e-brožura)

  GAY SVĚT

  Gay a Slovensko
  Gay Games

  GAY A MÉDIA

  Média o nás píší...


  GAY A INTERNET
   
  INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

  Rada vlády pro lidská práva
  Výbor pro sexuální menšiny

  Ministerstvo zdravotnictví
  Prevence HIV-AIDS
  Dům světla-ČSAP

  DUHOVÝ WEB
  colour planet
  gaynet.cz
  M-Klub Praha
  Logos Praha
  Jihočeská Lambda
  Kluci z Vysočiny
  Mezipatra
  Stud Brno
  Lesba.cz
  Lesba.cz magazín
  004.cz
  one4one
  Rozdílné rytmy
  eLnadruhou
  Bengáles
  Lesbická literární kavárna
  Pardubická lesba
  Gay komunita
  Kluci.info

  G/L SPORT
  Pratety
  GaySport.cz
  Gay volejbal a fotbal
  1. Lesbický sportovní klub

  GAY VÝLETY
  Gay Valach
  Ušáčkův svět
  KLUCI VEN!