Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeGenetický výzkum

Po objevu Darwinovy teorie se pokoušeli někteří lékaři vysvětlit homosexualitu jako degenerativní proces evoluce. Tento názor odmítl zakladatel sexuologie Hirschfeld (1914), i když připouštěl, že dědičnost a rodinné dispozice se u vzniku homosexuální orientace mohou uplatnit. Goldschmidt na počátku století mylně předpokládal, že homosexuální muži mají ženské chromozómy a naopak. Genetické a eugenické hypotézy vzniku homosexuality byly zneužity nacistickými lékaři, zejména psychiatry Rüdinem a Lemkem v jejich nehumánních teoriích (Herrn 1995).

Vznik homosexuální orientace nebylo možno vysvětlit ani prostou aplikací mendelovských zákonů dědičnosti jako projev recesivního genu.

První významnou studii dědičnosti homosexuality uskutečnil Kallman v roce 1952. Při srovnání jednovaječných a dvojvaječných dvojčat nalezl stoprocentní shodu v homosexuální orientaci u monozygotních párů na rozdíl od dizygotů, kde byl podíl homosexuálně orientovaných sourozenců jen o málo vyšší než mezi ostatními bratry a sestrami. Přestože později byly v literatuře popsány jednovaječná dvojčata s rozdílnou sexuální orientací (Davison, Brierley, Smith 1971, Bailey, Pillard 1991), je taková diskonkordance méně častá. Tato skutečnost platí, i když v poněkud menší četnosti i pro lesbické ženy (Bailey et al. 1993).

Sám jsem vyšetřoval monozygotní mužská dvojčata, která byla vychovávána odděleně v náhradních rodinách a setkala se až v období rané dospělosti díky své sexuální orientaci, protože se v gay komunitě dozvěděli o svém dvojníkovi. Další významnou genetickou studii uskutečnili v osmdesátých letech Pillard s Weinrichem (1986), kteří zjistili asi třikrát častější výskyt prokázaných i předpokládaných homosexuálů u mužských příbuzných ze strany matky než ze strany otce.

Na to navázal v roce 1993 Hamer se spolupracovníky genetickou analýzou X chromozómu u homosexuálních mužů. Nalezl u nich v úseku q 28 dlouhého raménka totožnou sekvenci nukleosidů, tedy pravděpodobný gen homosexuality. Tato teorie tedy předpokládá, že homosexuální orientace nebo spíše jeden z jejích subtypů je geneticky podmíněná a přenáší se podobně jako hemofilie přes pohlavní X chromozóm.

Přetrvávají pochybnosti, zda vzhledem k četnosti výskytu homosexuality a omezené reprodukci gay mužů lze vysvětlit její vznik pouze takto. Práce je dále metodologicky kritizována pro nedostatky srovnávacího kontrolního vzorku. Navíc tato teorie se vůbec nevyjadřuje ke vzniku ženské homosexuality. Otázkou rovněž zůstává replikovatelnost výzkumu.

Jinou geneticko - evolucionistickou teorií je vysvětlení vzniku homosexuality jako důsledek přenosu maternálních mitochondrických genů, čímž se má zvyšovat šance pro přežití mateřského genofondu (Ridley 1999).

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!