Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeRychlé testy na HIV

Jak jsou spolehlivé rychlé testy na HIV?

    V posledních týdnech se v některých gay podnicích objevil prodej tzv. rychlých testů na HIV. Chtěl bych zájemce o jejich koupi upozornit na možná rizika.

    Jen některé rychlé testy jsou schváleny pro použití v České republice, ale i ty jsou povoleny pouze ve zdravotnických zařízeních. Žádný z testů tedy nebyl schválen k prodeji pro laickou veřejnost.
    Testy na HIV, které se objevily ve volném prodeji, tedy pravděpodobně neprošly schvalovacím řízením a nelze zaručit jejich kvalitu a spolehlivost. Je tedy možné, že i HIV pozitivní vzorek by byl testován jako negativní. Jedním z možných ukazatelů neschválení je i chybění českého návodu k použití, který je dle zákona nezbytnou součástí každého výrobku.

     Ani provedení schválených testů není jednoduché. Dodržení hygienických pravidel vyžaduje určitou zkušenost a znalost,  stejně tak správné odečtení výsledku. Právě proto jejich použití bylo vyhrazeno pro zdravotnická zařízení.

     Při každém testu se mohou objevit tzv. falešně pozitivní reakce a  test je třeba potvrdit citlivějším, tzv. konfirmačním  testem. V zemích s nízkým výskytem HIV infekce, jako je Česká republika, lze odhadnout pravděpodobnost výskytu falešně pozitivního výsledku jako stejně častou jako skutečnou HIV pozitivitu.

     Při provedení testu laikem a hodnocení výsledku pak chybí kvalitní poradenství, které by vyjasnilo některé nesprávné interpretace.  V prvé řadě jde o pochopení spolehlivosti negativního výsledku  testu, který je spolehlivý až po uplynutí doby 2-3 měsíců od posledního rizika. V období tzv. okénka, kdy ještě není spolehlivý průkaz testu, je navíc vysoká pravděpodobnost přenosu nákazy. Toto období je u rychlých testů delší než u testů laboratorních,  protože později zachycují  nové (čerstvé) infekce. Takže "otestování se" s náhodným partnerem před pohlavním stykem vůbec nic neřeší a důležité je především používání bezpečnějšího sexu.  HIV negativní test také nevylučuje HIV pozitivitu předchozích partnerů, a to ani v případě, že spolu měli opakovaně nechráněný pohlavní styk. Naopak v případě zachování vlastní HIV negativity po rizikovém styku s HIV pozitivním může dojít k nákaze v budoucnu. 

     Ještě závažnější je chybění poradenství v případě pozitivního či nejasného výsledku. Dovedu si představit, že takový test může způsobit závažné škody na duševním zdraví, mohlo by dojít i k sebevražednému jednání. 

    Právě proto se vždy snažíme o zachování dostupného, anonymního a v případě potřeby i bezplatného HIV testování v odborných poradnách. 

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Člen Výkonného výboru Národní AIDS komise
Garant programu zdravotně sexuologické pomoci a prevence HIV/AIDS GI

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!