Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeZDRAVOTNICKÁ SPECIFIKA HOMOSEXUALITY


Hlavními zdravotnickými riziky nedokončeného procesu coming out je vyšší sebevraždenost, která se objevuje až u třetiny mužů a která nekoresponduje s častějším výskytem afektivních poruch (Remafedi 1991, Cochran, Mays 2000a). Rovněž se objevují častější neurotické a fobické příznaky (Dannecker, Reiche 1974). Dále je častější výskyt užívání alkoholu a jiných drog včetně rozvoje závislosti (Stall, Wiley 1988, Kus 1990). V recentní epidemiologické studii amerických homosexuálně se chovajících mužů a žen nebyla zjištěna častější psychiatrická morbidita, i když byl trend k častější konzumaci psychiatricko - psychologických služeb (Cochran, Mays 2000b). Weinrich (1995) prokázal souvislost mezi dysforií v pohlavní identitě homosexuálních mužů a častějším výskytem deprese. Lee (2000) uvádí u homosexuálů častější poruchy příjmu potravy, které byly diagnostikovány u 17% gayů, častěji než u heterosexuálních žen.

Byla prokázána souvislost nedokončeného coming out a častějšího rizikového sexuálního chování z hlediska přenosu HIV a ostatních sexuálně přenosných nemocí (Vincke 1993, de Wit 1994). S rizikovým sexuálním chováním souvisí i častější výskyt kolorektálního karcinomu (Melbye 1994). Sexuálně aktivním gay mužům je doporučována vakcinace proti hepatitis B, protože incidence je v gay komunitě vyšší (AMA Council 1996).

Diskuse je vedena o to, zda považovat za diskriminující odmítání homosexuálně se chovajících mužů při dárcovství krve (Link 2000).

Praktickému lékaři se nesvěřila se svou sexuální orientací téměř polovina britských gay mužů (Fitzpatrick 1994). Lesbická a gay afirmativní intervence by měla být součástí terapeutických a preventivních zdravotnických aktivit (Williamson 2000). Nicméně existují opodstatněné obavy, že odkrytí své sexuální orientace ve zdravotnictví může vést k projevům odmítání a nedostatečné péče o pacienta (Bhugra, King 1989) i diskriminaci ze strany kolegů (Burke, White 2001). V USA navrhují, aby z těchto důvodů byla tématu homosexuality, stejně jako potřebě adekvátní sexuální anamnézy věnována větší pozornost v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání (AMA Council 1996).    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!