Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeRP ve světě

Právní uznání stejnopohlavního partnerství lze kategorizovat do tří hlavních skupin:
- MANŽELSTVÍ: práva, odpovědnosti a právní uznání stejnopohlavních párů jsou stejné jako u heterosexuálních párů
- REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ nebo REGISTROVANÉ SPOLUŽITÍ: partneři mají specifická, vyjmenovaná práva, odpovědnosti a právní uznání, tato práva mohou být podobná nebo téměř identická těm, které mají heterosexuální páry, registrace je rovněž v některých případech umožněna i nesezdaným heterosexuálním párům
- NEREGISTROVANÉ SPOLUŽITÍ: práva a povinnosti automaticky vzniknou po určité době spolužití, toto platí většinou rovněž i pro heterosexuální páry.


EVROPA

DÁNSKO
7. června 1989 – registrované partnerství - garantuje naprosto stejná práva jako párům žijícím v manželství s výjimkou možnosti adoptovat dítě, které není jednoho z partnerů
květen 1999 - adopce - biologického potomka jednoho z partnerů v registrovaném partnerství
http://www.france.qrd.org/texts/partnership/dk/denmark-act.html
Homosexuální páry v Dánsku získaly omezené právo adopce dětí, 20. 5. 1999, iDNES.cz

NORSKO
30. dubna 1993 – registrované partnerství - garantuje párům stejná práva jako v manželství
2001 - pěstounská péče
(Ministr financí Per-Kristian Foss jako první člen norské vlády uzavřel úřední sňatek se svým životním druhem 4. ledna 2002 na norském velvyslanectví ve švédském hlavním městě Stockholmu.)
www.dep.no/bfd/engelsk/publ/handbooks/004071-120027/index-dok000-b-n-a.html

ŠVÉDSKO

1988 – neregistrované spolužití - určitá práva a povinnosti
1. ledna 1995 – registrované partnerství - stejná práva a povinnosti jako v manželství, existuje i možnost společné adopce
1. leden 2003 – adopce - jako první na světě umožňují i mezinárodní adopce, tj. i ze zahraničí
1. července 2005 – umělé oplodnění pro páry lesbických žen
27. září 2005 - církevní požehnání - vrcholný orgán švédské luteránské cirkve Kyrkomötet určil, že gay a lesbické páry mohou absolvovat i cirkevní "akt požehnání"
16. března 2007 - církevní sňatky osob stejného pohlaví schváleny luteránskou církví
http://www.france.qrd.org/texts/partnership/se/sweden-act.html
Švédská církev schválila církevní sňatky osob stejného pohlaví, 16. 3. 2007, Aktuálně.cz

GRÓNSKO
1996 – registrované partnerství

ISLAND
1. července 1996 – registrované partnerství - garantuje plná práva a povinnosti jako manželství, umožňuje vzájemnou adopci dětí, nemohou dítě adoptovat společně
http://www.france.qrd.org/texts/partnership/is/iceland-bill.html

MAĎARSKO
květen 1996 – neregistrované spolužití - pro spolu žijící páry garantuje určité výhody bez ohledu na pohlaví, aby tyto výhody obdržely, musí o ně požádat na úřadě, určeno i pro heterosexuální občany

NIZOZEMÍ
1979 – neregistrované spolužití - stejnopohlavním společně žijícím párům byla postupně garantována některá práva upravená smlouvou o soužití
Holandský spor o homosexuály, 19. 4. 1996, iDNES.cz
1. ledna 1998 – registrované partnerství - pro stejnopohlavní i heterosexuální páry stejná prává a povinnosti jako v manželství s výjimkou převzetí rodičovských práv pro druhého z partnerů
1. dubna 2001 – manželství - stejná práva jako heterosexuální manželství jako první stát na světě s výjimkou možnosti adoptovat děti ze zahraničí
http://athena.leidenuniv.nl/rechten/meijers/index.php3?m=10&c=69

FRANCIE
neregistrované spolužití - určitá omezená práva pro stejnopohlavní páry, určeno i pro heterosexuální občany
Největší protest homosexuálů v dějinách, Lidové noviny, 24. 6. 1996
Sraz evropských gayů a lesbiček proběhl v Paříži, MF Dnes, 24. 6. 1996
15. listopadu 1999 – registrované partnerství - tzv. občanský pakt solidarity, specifikovaná práva a povinnosti, platné jak pro heterosexuální tak pro homosexuální páry, nelze sdílet rodičovská práva, adoptovat dítě partnera nebo společně adoptovat nepříbuzné děti
http://www.france.qrd.org/texts/partnership/fr/pacs.html
http://www.france.qrd.org/texts/partnership/fr/explanation.html

BELGIE
4. ledna 2000 – registrované partnerství - tzv. smlouva o legálním soužití
2003 - manželství - s výjimkou přiznání rodičovských práv pro partnery rodičů dětí
1. prosince 2005 - adopce - poslanci schválili návrh zákona, kterí umožní stejnopohlavním párům osvojovat si děti, včetně adopcí ze zahraničí
Belgičtí homosexuálové úředně stvrzují své soužití, 4. 1. 2000, iDNES.cz
Gayové a lesbičky mohou adoptovat děti, 2. 12. 2005, Aktuálně.cz
Belgie povolí homosexuálům adopce lidovky.cz, 2. 12. 2005
Belgičtí gayové se mohou brát v kostele, 1. 6., Aktuálně.cz

PORTUGALSKO

15. března 2001 – neregistrované spolužití – poskytuje společně žijícím párům určitá velmi omezená práva, platí i pro heterosexuální páry (např. dědictví, nájem bytu)

SRN
1. srpna 2001 – registrované partnerství - registrovaní partneři mohou změnit svá příjmení, mají podobná práva z hlediska daňových zákonů jako manželství, výhody sociální a právní
2004 - adopce - biologického potomka jednoho z partnerů
http://www.france.qrd.org/texts/partnership/de/bmj.html

FINSKO
1. března 2002 – registrované partnerství - garantuje podobná práva jako sezdaným párům, proces registrace probíhá obdobným způsobem jako při sňatku, je umožněna imigrace pokud je jeden z páru zahraničním státním příslušníkem, registrace je umožněna pouze stejnopohlavním párům
http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E0010950.PDF

CHORVATSKO

14. července 2003 – neregistrované spolužití – občanský svazek, garantuje spolužijícím stejnopohlavním párům stejná práva jako spolužijícím heterosexuálním párům
http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/content.php?type=1&id=73

RAKOUSKO

První církevní sňatek lesbiček v Rakousku, 2. 9. 1996, Právo
Církevní sňatek dvou lesbiček, 2. 9. 1996, lidovky.cz
2003 – neregistrované spolužití - vzniklo v důsledku rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, spolužijící stejnopohlavní partneři musí požívat stejných práv jako spolužijící partneři různých pohlaví
3. listopad 2006 - Město Vídeň chce získávat homosexuální páry k péči o potřebné děti. Rakouská metropole chce novou kampaní řešit nedostatek opatrovníků.
Vídeň vyzve homosexuály k péči o nezaopatřené děti, 3. 11. 2006, ČTK

LUCEMBURSKO
12. května 2004 – registrované partnerství - některé z výhod, které mají manželské páry, určeno i pro heterosexuální občany
http://www.gouvernement.lu/dossiers/justice/partenariat/loi_partenariat.pdf

ŠVÝCARSKO

2002 – registrované partnerství - v kantonu Zürich
5. června 2005 – registrované partnerství - stejná práva z hlediska důchodů, pojištění a daní, právo neumožňuje svatbu, společné příjmení
1. ledna 2007 – registrované partnerství - na celém území se mohou gay a lesbické páry
(První prosazení pomocí referenda občanů na světě na základě návrhu švýcarského Spolkového shromáždění z 28. září 1999. Referendum se konalo 5. 6. - pro bylo 58 % občanů.)
Švýcarský sněm podpořil uzákonění vztahů homosexuálů, 28. 9. 1999, iDNES.cz
Registrované partnerstvo už aj vo Švajčiarsku, 8. 1. 2007, Rádio Rogy.cz

NOVÝ ZÉLAND
květen 2005 – registrované partnerství (parlament jej schválil v prosinci 2004)

SLOVINSKO
22. července 2005 – registrované partnerství - tento zákon ale pouze pokrývá majetkové záležitosti, právo / povinnost podporovat sociálně slabšího partnera a pouze částečně dědická práva, nepřináší jiná práva v oblasti sociálního zabezpečení (penze, sociální a zdravotní pojištění), platnosti nabyl zákon až o rok později
Ve Slovinsku vstoupil v platnost zákon o registrovaném partnerství, 30. 7. 2006, BengáLes
První registrovaná partnerství ve Slovinsku, 10. 10. 2006, BengáLes

ŠPANĚLSKO
neregistrované spolužití - jen autonomní oblasti - Katalánsko (1998), Baskicko (2002), Navarra (2000) a Aragonia (1999)
30. června 2005 – manželství - stejná práva jako heterosexuální páry včetně možnosti společné adopce dětí
Španělští gayové začínají s adopcí dětí, 5. 10., Aktuálně.cz

ANDORRA
2005 - registrované spolužití - legislativa umožňuje registraci pro „stabilní páry“ bez ohledu na pohlaví partnerů, ti se musí registrovat a musí přitom doložit stabilitu svého vztahu, registrované páry mají práva obdobná sezdaným párům
www.gaynews.it/view.php?ID=31406

VELKÁ BRITÁNIE
neregistrované spolužití - stejnopohlavních párů je rovněž uznáváno a jsou jim přiznávána specifická práva
První gayové chtějí rozvod, 13. 12. 2002, Právo

- SEVERNÍ IRSKO
19. prosince 2005 – registrované partnerství - stejná práva a povinnosti jako v manželství
- SKOTSKO
20. prosince 2005 – registrované partnerství - stejná práva a povinnosti jako v manželství
- ANGLIE, WALES
21. prosince 2005 – registrované partnerství - stejná práva a povinnosti jako v manželství
(21. prosince 2005 zpěvák a skladatel Elton John ve Winsdoru na radnici Guildhall, kde byli v dubnu oddáni Princ Charles a jeho přítelkyně Camilla Parker Bowlessová, pojal za partnera dlouholetého přítele Davida Furnishe.)
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2004/20040033.htm
Britští homosexuálové chystají obřady, 5. 12. 2005, Aktuálně.cz
První britští homosexuálové si řekli ano, 19. 12. 2005, Aktuálně.cz
V Británii za čtyři měsíce přes 6500 sňatků homosexuálů, 23. 6. 2006, Aktuálně.cz
V Británii již proběhlo přes 15 500 homosexuálních svateb, 4. 12. 2006, Aktuálně.cz

IRSKO
2005 - iniciován v parlamentu zákon o registrovaném partnerství
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/bills/2004/5404/b5404s.pdf

ČESKÁ REPUBLIKA
1. července 2006 – registrované partnerství

IZRAEL
21. listopadu 2006 – registrované partnerství - nejvyšší soud rozhodl, že izraelské úřady musí uznávat registrované partnerství uzavřené v zahraničí
Izraelský Najvyšší súd uznal zväzky homosexuálov uzavreté v zahraničí, 21. 11. 2006, TASR
V Izraeli budú platné niektoré homosexuálne manželstvá, 21. 11. 2006, SME
Izraelský Najvyšší súd uznal zväzky homosexuálov uzavreté v zahraničí, 21. 11. 2006, orange

ITÁLIE
6. prosince 2006 – registrované partnerství - Město Padova uznala registraci homosexuálních i heterosexuálních párů.
Levice se bouří, papež zasáhl do kampaně, 13. 1. 2006, Aktuálně.cz
Spor o homosexuály rozbouřil Itálii, 14. 1. 2006, Aktuálně.cz
Město Padova uznalo svazky gayů, 7. 12. 2006, lidovky.cz
V Římě se demonstruje proti registrovanému partnerství i za něj, 12. 5., Aktuálně.cz

REZOLUCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU PROTI HOMOFÓBII
18. ledna 2006 - rezoluci odsuzující homofobii přijal Evropský parlament drtivou většinou hlasů

LICHTENŠTEJNSKO
parlament zamítl registrované partnerství

POLSKO
silné mocenské katolické síly jsou ostře proti právům gayů a lesbiček
prosinec 2004 - horní komora parlamentu schválila registrované partnerství
19. listopadu 2005 - policie v Poznani brutálně zasáhla proti demonstraci gayů a lesbiček
Polští homosexuálové chystají žaloby, 21. 11. 2005, Aktuálně.cz
GI V ČR REAGUJE NA BRUTÁLNÍ ZÁSAH POLICIE V POLSKU
Gay iniciativa v ČR napsala své vyjádření mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci Polské republiky v ČR - Exc. Andrzejovi Zaluckimu . Ten dosud neuznal za vhodné odpovědět.
Zároveň se obrátila na evropského komisaře pro zaměstnanost a sociální záležitosti pana Vladimíra Špidlu, aby o situaci v Polsku informoval Evropskou komisi. Na tento podnět jsme dostali odpověď obratem.
28. dubna 2006 - na průvod gayů a lesbiček zaútočili radikálové
Na průvod gayů zaútočili radikálové, 28. 4. 2006, Aktuálně.cz
Gay pride, protesty na pokračování, 10. 6. 2006 , Aktuálně.cz

LOTYŠKO
18. prosince 2005 - lotyšský parlament zakázal "sňatky" homosexuálních párů formou změny v ústavě dotatkem článku 110 ústavy v podobě věty: "Stát chrání sňatek - spojení mezi mužem a ženou."
Nemá rád gaye, dohlíží na lidská práva, 21. 11. 2006, Aktuálně.cz
Odpůrce homosexuálů v Lotyšku je v čele výboru pro lidská práva, 22. 11. 2006, Novinky.cz

LITVA
22. prosince 2005 - zakázano gay manželství

RUSKO
1993 - homosexualita zlegalizována, ale není tolerována
27. května 2006 - policie rozehnala pochod gayů a lesbiček
Ruská policie rozehnala pochod gayů, 27. 5. 2006, Aktuálně.cz

ESTONSKO
12. srpna 2006 - při napadení průvodu zhruba 500 gayů a lesbiček bylo zraněno 12 lidí
V Estonsku byl napaden průvod homosexuálů, 12. 8. 2006, iHNed.cz
V Estonsku zaútočili na průvod homosexuálů, 13. 8. 2006, Novinky.czSEVERNÍ AMERIKA

NIZOZEMSKÉ ANTILY
součást Nizozemí, platí zde nizozemské zákony:
1979 – neregistrované spolužití - stejnopohlavním společně žijícím párům byla postupně garantována některá práva
1. ledna 1998 – registrované partnerství - pro stejnopohlavní i heterosexuální páry stejná prává a povinnosti jako v manželství s výjimkou převzetí rodičovských práv pro druhého z partnerů
1. dubna 2001 – manželství - stejná práva jako heterosexuální manželství jako první stát na světě s výjimkou možnosti adoptovat děti ze zahraničí
(část ostrova Sint Maarten, jehož zbytek patří Francii, takže zde platí francouzské zákony)

GUADELOUPE
součást Francie, platí zde francouzské zákony:
neregistrované spolužití - určitá omezená práva pro stejnopohlavní páry, určeno i pro heterosexuální občany
15. listopadu 1999 – registrované partnerství - tzv. občanský pakt solidarity, specifikovaná práva a povinnosti, platné jak pro heterosexuální tak pro homosexuální páry, nelze sdílet rodičovská práva, adoptovat dítě partnera nebo společně adoptovat nepříbuzné děti

MARTINIK
součást Francie, platí zde francouzské zákony:
neregistrované spolužití - určitá omezená práva pro stejnopohlavní páry, určeno i pro heterosexuální občany
15. listopadu 1999 – registrované partnerství - tzv. občanský pakt solidarity, specifikovaná práva a povinnosti, platné jak pro heterosexuální tak pro homosexuální páry, nelze sdílet rodičovská práva, adoptovat dítě partnera nebo společně adoptovat nepříbuzné děti

USA – WASHINGTON D. C.

2002 – registrované partnerství – město jej schválilo v roce 1992, platit začalo až po 10 letech

USA – VERMONT

2004 – manželství - stejná práva jako heterosexuálové

USA – MASSACHUSETTS
17. květen 2004 – manželství - stejná práva jako heterosexuálové
(5. února 2004 nejvyšší soud státu Massachusettes povolil plnoprávné manželství gayů a lesbiček - vyjádřil souhlas s dřívějším rozhodnutím soudu nižší instance.)

USA – CONNECTICUT
2004 – registrované partnerství

USA – ARIZONA
7. listopadu 2006 – manželství - občané v referendu si odhlasovali jejich povolení poprvé v historii USA
Článek z lidovky.cz, 8. 11. 2006
Článek z iDNES.cz, 8. 11. 2006

USA – DELAWARE
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA – HAWAII
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA – ILLINOIS
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA – IOWA
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA – KALIFORNIE
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům
12. února 2004 - starosta San Franciska Gavin Newsom pod dojmem rozhodnutí soudu z 5. února 2004 v Massachusetts, že svazky homosexuálů neodporují ústavě USA, začal páry stejného pohlaví oddávat v San Francisku, během čtyř týdnů získalo dekret o registrovaném partnerství na 4037 párů mužů a žen (stejnopohlavní páry se ze stejného důvodu začali brát i v jiných státech - Oregon, Massachusetts a Nové Mexiko, kde je začali otevřeně podporovat starostové Sandovalu, Minneapolis, Salt Lake City, kde podpořila manželství i mormonská církev nebo Chicaga, kde byl starostou zvolen Richard Daley, který byl v roce 2002 zvolen do městského zastupitelstva jako první politik otevřeně se hlásící k homosexualitě, starosta New Yorku Michael Bloomberg jen vyjádřil umírněnější hledisko - je pro formu registrovaných partnerství)
12. března 2004 - kalifornský nejvyšší soud zakázal radnici gaye a lesbičky oddávat jako předběžné opatření na podnět kalifornského ministra spravedlnosti Billa Lockyera, kterého pověřil guvernér Arnold Schwarzenegger, a který argumentoval, že legislativa státu Kalifornie definuje manželství jako svazek muže a ženy
12. srpna 2004 - Nejvyšší soud Kalifornie rozhodl, že svazky gayů a lesbiček jsou neplatné, neřešil ovšem, zda mají stejnopohlavní dvojice podle ústavy právo vstupovat do svazků, řešil pouze pravomoci radnice
6. září 2005 – manželství schválil kalifornský zákonodárný sbor
29. září 2005 zákon vetoval guvernér Arnold Schwarzenegger
podzim 2006 – Arnold Schwarzenegger opět hájí zájmy gayů a lesbiček, neboť v listopadových volbách obhajuje svůj post guvernéra, a tak otevřeně v rámci předvolebního boje hájí témata, proti kterým je jeho republikánská strana, a tak získává na svou stranu i voliče demokratické strany

USA – MAINE
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA – MINNESOTA
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA – NEVADA
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA – NEW JERSEY
26. října 2006 - Nejvyšší soud státu New Jersey přiznal gay a lesbickým párům v zásadě stejná práva jako párům heterosexuálním. Teprve parlament (Kongres) státu New Jersey ale musí rozhodnout, zda se homosexuální svazky budou moci nazývat manželství.

USA – NEW YORK
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA – NEW MEXICO
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA – OREGON
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům
manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy

USA – PENNSYLVANIA
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA – RHODE ISLAND
gay a lesbickým párům jsou poskytována některá práva jako nesezdaným heterosexuálním párům

USA
12. 9. 1996 - Senát schválil kontroverzní zákon, který podkopává snahu některých g/l skupin o legalizaci manželství dvou osob stejného pohlaví. Senátoři velkou většinou hlasů přijali návrh zákona s názvem Obrana manželství, který již v červenci prošel Sněmovnou reprezentantů.
Kongresmani jsou proti sňatkům mezi homosexuály, 12. 9. 1996, iDNES.cz
Prezident George W. Bush dlouhodobě usiluje, aby byly zakázány svazky gayů a lesbiček, a zasazuje o to, aby ústava povolovala manželství pouze mezi ženou a mužem. Návrh tohoto dodatku republikánské senátorky Marilyn Musgravové podpořil 24. února 2004. Musely by jej schválit obě komory Kongresu – Senát a Sněmovna reprezentantů a poté i nejméně tři čtvrtiny amerických států.
V listopadu 2003 nejvyšší soud státu Massachusetts vyškrtl zákaz homosexuálních sňatků z ústavy.
Federální stát USA rozhodl, že nejvyšší soud má právo interpretovat ústavu státu, a tím i pojem manželství, který obsahuje.
Toto stanovisko potvrdil následně odvolací soud a zasáhnout 7. května 2004 odmítl i Nejvyšší soud USA.
15. července 2004 americký Senát odmítl schválit ústavní dodatek požadovaný G. Bushem – na stranu demokratů se přidalo i 6 republikánů.
3. června 2006 se prezident Bush pod vlivem blížících se prezidentských voleb a jeho nejnižší popularitou v čele USA, s cílem získat na svou stranu váhající konzervativní voliče, opět pokoušel prosadit v Senátu ústavní dodatek, který by zakázal svatby osob stejného pohlaví, protože toto opatření je podle něj potřebné proti soudům, které ničí tradiční uspořádání rodiny. Podle očekávání tento návrh 7. června 2006 neprošel. Pro dodatek zvedlo ruku 49 zákonodárců, proti jich bylo 48. K tomu, aby návrh prošel, bylo zapotřebí hlasů dvou třetin senátorů.
Nejvyšší soud amerického státu New Jersey otevřel 26. října 2006 cestu pro oficiální svazky homosexuálních párů, když jim ve svém usnesení přiznal v zásadě stejná práva jako párům heterosexuálním. Teprve parlament (Kongres) státu New Jersey ale musí rozhodnout, zda se homosexuální svazky budou moci nazývat manželství.
Většina amerických států legalizování vztahů stejnopohlavních dvojic zakazuje, některé dokonce trestají i homosexuální styk.
Manželství gayů: V USA bez zákazu, 7. 6. 2006, Aktuálně.cz
7. listopadu 2006 - V USA proběhly volby do Kongresu a guvernérů. V rámci voleb proběhla v mnoha státech USA i místní referenda. Ve státech Arizona, Colorado, Idaho, Jižní Karolína, Jižní Dakota, New Jersey, Tennessee, Virginia a Wisconsin Američané hlasovali o zákazech stejnopohlavních manželství.
USA: u voleb i potraty a homosexuálové, 7. 11. 2006, Haló noviny
7. listopad 2006 - republikánská strana volby do Kongresu prohrála, většinu získali demokraté, v Arizoně občané odsouhlasili v referendu manželství stejnopohlavních párů - což je poprvé v historii USA (v předchozích letech v 20 státech vždy bylo zamítnuto), v 7 státech v referendu zvítězilo NE manželství gayům a lesbičkám
V Arizoně povolí homosexuální sňatky, 8. 11. 2006, lidovky.cz
Republikáni prohráli i hlasování o homosexuálech a potratech, 8. 11. 2006, iDNES.cz
Herec Thompson jde do toho. Chce být prezident, 6. 9. 2007, Aktuálně.cz

USA
14. března 2006 - 19 konzervativních organizací vyzvalo k ročnímu bojkotu automobiků Ford kvůli reklamě této firmy v časopisech pro gaye a lesbičky
Odpůrci gayů bojkotují Ford, 14. 3. 2006, Aktuálně.cz

USA
ALABAMA - platí zákon proti sodomii
ALJAŠKA - manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
ARKANSAS - platí zákon proti sodomii, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy, ve státních pravidlech nejsou povoleny adopce gay a lesbickým párům
FLORIDA - platí zákon proti sodomii, zákaz adopcí
GEORGIA - platí zákon proti sodomii, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
IDAHO - platí zákon proti sodomii
JIŽNÍ KAROLÍNA - platí zákon proti sodomii
KANSAS - platí zákon proti sodomii, který je jen proti homosexuálnímu jednání, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
KENTUCKY - platí zákon proti sodomii, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
LOUISIANA - platí zákon proti sodomii, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
MARYLAND - platí zákon proti sodomii, který je jen proti homosexuálnímu jednání
MICHIGAN - platí zákon proti sodomii, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
MISSISSIPPI - platí zákon proti sodomii, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy, jsou zakážány adopce gay a lesbickým párům
MISSOURI - platí zákon proti sodomii, který je jen proti homosexuálnímu jednání, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
MONTANA - platí zákon proti sodomii, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
NEBRASKA - manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
OHIO - manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
OKLAHOMA - platí zákon proti sodomii, který je jen proti homosexuálnímu jednání
SEVERNÍ DAKOTA - manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
SEVERNÍ KAROLÍNA - platí zákon proti sodomii
TENNESSEE - platí zákon proti sodomii
TEXAS - platí zákon proti sodomii, který je jen proti homosexuálnímu jednání, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy
UTAH - platí zákon proti sodomii, manželství stejnopohlavních států je zakázáno dodatkem ústavy, jsou zakážány adopce gay a lesbickým párům
VIRGINIA - platí zákon proti sodomii

KANADA
červen 2003 – manželství – jen provincie Ontario
2005 – manželství - stejná práva jako heterosexuálové (28. 1. schválené dolní komorou, 20. 7. Senátem), předtím to umožňovalo již 9 z 13 provincií a teritorií
1. února 2006 - konzervativní vláda prohlašuje, že zruší manželství stejnopohlavních párů
Manželství homosexuálů? Kanada velí zpět, 1. 2. 2006, Aktuálně.cz
6. prosince 2006 - Kanadský premiér Stephane Harper dodržel předvolební slib: Po parlamentu chce, aby přehodnotil práva homosexuálů na sňatek. Cílem kanadských toryů je "navrátit tradiční definici manželství" s tím, že to nijak nezasáhne páry, které už svoji jsou. To samé platí pro civilní svazky. Většina z nich zároveň ví, že návrh má velmi malou šanci na schválení v parlamentu.
Vyhraje v Kanadě tradice na úkor gayů?, 6. 12. 2006, Aktuálně.cz

MEXICO
7. 11. 2006 - Hlavní město Mexico City povolilo manželství včetně adopcí
Mesto Mexiko chce legalizovať homosexuálne zväzky, 7. 11. 2006, aktuality.sk
Mexiko asi zlegalizuje homosexuálne zväzky, 7. 11. 2006, SME
Mesto Mexiko chce legalizovať homosexuálne zväzky, 7. 11. 2006, orange
Mexico City povolilo sňatky gayům a lesbičkám včetně adopcí dětí, 7. 11. 2006, Svět celebrit
Metropola Mexika povolila registrované partnerstvá homosexuálov, 10. 11. 2006, aktuality.sk
V mexickém hlavním městě uzavřel svazek první homosexuální pár, 16. 3. 2007, Aktuálně.czJIŽNÍ AMERIKA

FRANCOUZSKÁ GUYANA
součást Francie, platí zde francouzské zákony:
neregistrované spolužití - určitá omezená práva pro stejnopohlavní páry, určeno i pro heterosexuální občany
15. listopadu 1999 – registrované partnerství - tzv. občanský pakt solidarity, specifikovaná práva a povinnosti, platné jak pro heterosexuální tak pro homosexuální páry, nelze sdílet rodičovská práva, adoptovat dítě partnera nebo společně adoptovat nepříbuzné děti

FALKLANDY
jsou zámořským územím Velké Británie, platí zde britské zákony:
neregistrované spolužití - určitá omezená práva pro stejnopohlavní páry, určeno i pro heterosexuální občany
21. prosince 2005 – registrované partnerství - stejná práva a povinnosti jako v manželství

BRAZÍLIE
ve státě Rio Grande do Sul:
březen 2004 - neregistrované spolužití - páry se mohou registrovat u veřejného notáře, nemá vliv na federální zákony, ale dává svobodu v mnoha oblastech, mohou spoluvlastnit majetek, převzít právo rodiče na dítě, žádat o dědiství a penzi po smrti partnera

ARGENTINA
v provinciích Buenos Aires a Rio Negro:
2006 - neregistrované spolužití - občanské svazky, Buenos Aires bylo prvním latinskoamerickým hlavním městem - město rozšířilo práva na gay svazky specifické sociální služby a privilegia dříve poskytované pouze manželům s výjimkou dědictví a adopcí

URUGUAY
září 2006 – registrované partnerství - pro gay a lesbické i heterosexuální neoddané páry, schváleno Senátem, čeká na schválení Kongresu, byla by tak první země jižní Ameriky, kde by zákon platil na celostátní úrovni
Uruguay na cestě k registrovanému partnerství, 23. 9. 2006, BengáLes

KOLUMBIE
srpen 2003 - parlament zamítl zákon stavějící svazky gay a lesbických dvojic na roveň heterosexuálního manželstvíAUSTRÁLIE

AUSTRÁLIE
2003 – registrované partnerství
adopce (v některých státech)
TASMÁNIE
2004 – registrované partnerstvíAFRIKA

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

1994 - uznány práva gay a lesbické minority po svržení apartheidu, jako první stát na světě v nové ústavě ako první stát světa zakázal diskriminaci občanů kvůli jejich sexuální orientaci
2002 - 2003 - umožněny první adopce stejnopohlavními dvojicemi a uzákonění jejich svazků
prosinec 2005 - ústavní soud rozhodl, že nelze omezovat manželství pouze na heterosexuální páry
24. 8. 2006 – manželství - Vláda Jihoafrické republiky schválila po rozhodnutí ústavního soudu, podle něhož upírání práva na sňatek homosexuálním párům je v rozporu s ústavou, návrh zákona umožňujícího sňatky homosexuálů. Jižní Afrika by se tak mohla stát první zemí černého kontinentu stavící soužití osob stejného pohlaví naroveň heterosexuálním manželstvím. Nyní se čeká na rozhodnutí jihoafrického parlamentu. Jihoafrický parlament má podle ústavního soudu rok na to, aby změnil současnou definici manželství, hovořící o svazku mezi mužem a ženou. Pokud se parlament v dané lhůtě k definici nevyjádří, svazky osob stejného pohlaví se stanou součástí legislativy automaticky.
adopce
Jižní Afrika povolí svatby homosexuálů, 1. 12. 2005, Aktuálně.cz
Jižní Afrika povolí L/G svatby, 1. 12. 2005, BengáLes
Jižní Afrika směřuje ke stejnopohlavnímu manželství, 11. 9. 2006, BengáLes
Zuma: Být gay je "neafrické", 28. 9. 2006, Aktuálně.cz
Gayové se budou brát. Také v JAR, 14. 11. 2006, Aktuálně.cz
JAR povolí svatby homosexuálů, církev zuří, 14. 11. 2006, iDNES.cz
JAR první africkou zemí, kde legalizovány sňatky homosexuálů, 14. 11. 2006, České noviny, ČT24
V JAR jako prvním státu Afriky legalizovány sňatky homosexuálů, 14. 11. 2006, iHNed.cz
Juhoafričania schválili zákon o homosexuálnych zväzkoch, 14. 11. 2006, SME
V Južnej Afrike schválili zákon legalizujúci manželstvá homosexuálov, 14. 11. 2006, TASR


KAMERUN
homosexualita je trestná (od 6 měsíců po 5 let vězení)
6. února 2006 - bulvární noviny začaly uveřejňovat známé osobnosti s gay a lesbickou orientací, aby je poškodily
Kamerunské noviny: hon na homosexuály, 6. 2. 2006, Aktuálně.cz
březen 2006 - z univerzit začali být vylučováni studentky a studenti gay a lesbické orientace
Hon na LGBT lidi v Kamerunu pokračuje, 22. 3. 2006, BengáLes

UGANDA
homosexualita je trestná
8. září 2006 - byl zveřejněn jmenný seznam gayů a lesbiček
Uganda zveřejnila jmenný seznam gayů, 8. 9. 2006, Aktuálně.cz

NIGÉRIE
2006 - Prezident Olusegun Obasanj inicioval vznik zákona, který by kriminalizoval stejnopohlavní manželství, schválila jej vláda a parlament. Senát jej zpřísnil a trestá účast na takové svatbě a i účast v gay a lesbické organizaci.
Nigerie chystá nové zákony proti LGBT lidem, 23. 1. 2006, BengáLes
Nigérie přitvrdila zákon proti LGBT lidem, 14. 4. 2006, BengáLes


Případné další dotazy směřujte na Slávka Havlíka, Garanta programu zahraniční komunikace GI v ČR.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!