Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeSOCIÁLNÍ STRUKTURA GAY KOMUNITY

Pro bližší pochopení gay minority je důležité rozpoznání rozdílných sociálních struktur, vazeb a sítí v rámci gay komunity (Stehlíková, Procházka, Hromada 1995).

Gay komunita není zdaleka jednotným komplexem, můžeme ji popsat několika existujícími strukturami, které se liší podle možností jejich vzájemné komunikace. To ovlivňuje nutně i převládající formy sexuálního chování v jednotlivých podskupinách sociální sítě.

Formy gay komunity:

a) Izolovaně žijící gayové. Vztahy s ostatními členy gay komunity nebývají rozvinuté. Jiné sociální vztahy, např. s rodinou mají zpravidla větší důležitost, i když nezřídka jsou též dysfunkční. Častěji se tito gayové vyskytují v malých sídlech, ve větší vzdálenosti od aglomerací, žijí ve své nukleární rodině. Jejich coming out bývá problematičtější.
Jejich riziko setkání se s diskriminací narůstá u těch, kteří jsou egodystonní, ale přesto je jejich sexuální orientace obecně známa. Rizikovost chování je dále zvyšována psychickými problémy, sociální nejistotou. Možnost jen částečného a selektivního prozrazení je v menších sídlech díky sociálním vztahům malá. Buď jsou otevření všem nebo zcela uzavření. Jediný kontakt s gay komunitou je často prostřednictvím dostupných médií.

b) Gayové žijící v heterosexuálním páru. Jedná se většinou o ženaté homosexuály s rodinami. Ti se častěji hodnotí jako bisexuální, žijí spíše v menších sídlech. Vzdělanější muži se žení zpravidla později, mají tedy více času na rozpoznání své sexuální orientace. Na druhou stranu u nich je častější vysloveně krycí manželství, které jim má usnadnit společenský postup a kariéru. Sociální vztahy s gay komunitou včetně médií jsou malé. Potřeba utajení své sexuální orientace je kvůli rodině vysoká. Sexuální vztahy jsou často navazovány jednorázově se všemi souvisejícími riziky. Jejich sexuální chování a sociální vztahy se v menších sídlech podobají izolovaně žijícím homosexuálům s tím rozdílem, že partnerský sexuální život mají většinou pravidelný, ale neuspokojivý.
Ve větších sídlech tvoří podstatnou část anonymně se kontaktující gay komunity, kde je větší riziko setkání s kriminální aktivitou.
Někteří ženatí gayové si nacházejí stabilního přítele, častěji v situaci, kdy je manželka o jejich zaměření informována a je schopna ho tolerovat. Také pak jsou ale jejich vztahy ke gay komunitě spíše výjimečné.

c) Gayové v partnerských vztazích. Tito muži zpravidla vykazují egosyntonní sexuální orientaci. Vzhledem ke společnému soužití je znalost jejich sexuální orientace v okolí a zaměstnání známa, většinou se stýkají s přáteli, kteří je akceptují.
Přibližně polovina stabilních homosexuálních párů usiluje o monogamii. Jejich počet pak není snižován s přibývajícími lety trvání vztahu, spíše tomu bývá naopak (Blasband, Peplau 1985).
d) Promiskuitně žijící gayové. Převážně se s nimi setkáváme ve větších městech. Z hlediska rizika společenské diskriminace se dělí na dvě podstatně odlišné skupiny.
První jsou se svou sexuální orientací a životním stylem vyrovnaní a netouží je změnit. Sex pro ně představuje kladnou, vysoce položenou hodnotu, jsou o něm schopni dobře komunikovat. Upřednostňují ho před partnerstvím nebo to nekoliduje s jejich sexuálními potřebami.
Druhou skupinu představují muži, pro které je promiskuitní chování jedním z projevů jejich egodystonní sexuální orientace, je spjato s emočním a psychickým dyskomfortem, ať již v důsledku nedokončeného coming outu nebo v důsledku psychopatické či neurotické struktury osobnosti. Preference deviantních tendencí, vyhledávání prostituce, anonymního sexu či sadomasochistických praktik vede i k sociálně rizikovějšímu chování.

e) Muži v malých komunitách. Zejména v minulosti se jednalo o častou formu konspirativního chování, setkáváme se s ním u starších mužů ve větších městech. Většinou se jedná o vyrovnané jedince, kteří spoléhají na kohezi této komunity.

f) Homosexuální prostituti. Většinou se jedná o problematické jedince s narušenou osobnostní strukturou, z dysfunkčních rodin, s vysokou frekvcencí pohlavního zneužití, abuzu drog a alkoholu a kriminální viktimizací (Earls, David 1989, Simon et al. 1992). Jen v některých případech jsou prostituté homosexuálně orientováni (Boyer 1989, de Graaf 1995). Jejich vnímání rizika a lokus kontroly je oslabený, preferují okamžitý efekt před budoucím užitkem (Sümegh 1998).    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!