Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeCHARAKTERISTIKA SOUBORU

Celkem odpovědělo a anonymně dotazník vrátilo na adresu redakce 211 čtenářů.
Pohlaví: Z nich bylo 194 mužů a 17 žen. Celkem tedy odpovědělo přibližně dvě procenta čtenářů, což odpovídá návratnosti v jiných časopiseckých šetřeních. Vzhledem k malému zastoupení žen byly ve studii hodnoceny pouze odpovědi mužů.
Věk: Muži byli ve věku 16 až 70 let. Průměrný věk souboru byl 32,8 let, směrodatná odchylka (SD) byla 12,3 let. Nejvíce byla zastoupena dekáda třetího decenia, tedy mezi 21 a 30 rokem, která tvořila 38% celého souboru (n-73). Devět respondentů svůj věk neuvedlo (Tab. č. 1).

Tab.č.1
Rozdělení souboru 194 mužů podle věku
  
 věk. sk. do 20  21-30  31-40  41-50  nad 51  neuvedl 
  
 počet   23   73   43   29   17   9 
  
 procent   12   38   22   15   9   4 
  

Identita: Devadesát procent respondentů (n-174) se samo identifikovalo jako homosexuální. Zbytek souboru se převážně charakterizoval jako bisexuální. Jeden muž uvedl, že se cítí jako transsexuál. Mladší muži (do 30 let věku) se častěji identifikovali jako homosexuální než respondenti nad 30 let (p  0,005).
Spokojenost se sexuální orientací: 115 čtenářů (60%) uvedlo, že jsou se svým erotickým zaměřením zcela spokojeni, 68 jich bylo částečně spokojeno (35%) a 11 mužů (5%) nespokojeno. Ti, kteří se neidentifikovali jako homosexuální, měli tendenci být častěji nespokojen se svou sexuální orientací (p  0,1).
Vzdělání: 144 čtenářů (74%) dokončilo úplné středoškolské vzdělání a z nich 62 (32% souboru) absolvovalo i vysokou školu. Základní vzdělání (a vyučen) mělo 50 respondentů (26%). Úroveň dosaženého vzdělání významně nekorelovala s dalšími demografickými údaji.
Sídlo: 97 mužů, tedy polovina souboru pocházela z větších měst nad 100 tisíc obyvatel. Ti, co pocházeli z menších sídel měli tendenci hůře akceptovat svou sexuální orientaci (p 0,1) a ti z malých sídel (pod 2 000 obyvatel) se ve srovnání s muži z velkoměst spíše identifikovali jako bisexuální (p 0,1).
Domácnost: Více než třetina mužů žila v jednočlenné domácnosti. S rodiči bydlelo 58 mužů (30%), v homosexuálním partnerství žilo 47 mužů (24%) a v heterosexuálním desetina souboru. Jeden respondent uvedl, že žije se svými dětmi. Dva mladší muži bydleli i s partnerem u rodičů (Tab. č. 2).

Tab. č. 2
Rozdělení souboru 194 mužů podle typu domácnosti

 domácnost  sám  s rodiči HS partn HT partn  jiné 

 počet   67   58   47   19   3 

 procent   35   30   24   10   1 


Muži mladší třiceti let bydleli častěji s rodiči (p 0, 001), starší pak spíše sami (p 0,005) nebo se ženou (p 0, 001). Ti, co žili s partnerkou se také častěji identifikovali jako bisexuální (p 0,001). Ti, co žili v partnerském vztahu s mužem, lépe než ostatní akceptovali svou sexuální orientaci (p 0,01). Vysoškolsky vzdělaní muži méně často žili společně s rodiči (p 0,001), naopak spíše měli tendenci žít v partnerství ať již s mužem či se ženou (p 0,1). Muži, kteří pocházeli z velkých měst žili významně častěji v homosexuálním partnerství než ti z menších sídel (p 0,001).
Děti: Třicet mužů uvedlo, že mají vlastní děti (15% souboru). Třináct se podílelo na jejich výchově a až na jednoho žili v heterosexuálním vztahu. Mezi otci dětí byli výrazně častěji zastoupeni muži starší 30 let (p 0,001).
HIV pozitivita: Jeden muž přiznal, že je HIV pozitivní. Osmdesát sedm mužů (45%) však uvedlo, že se nikdy nenechalo na HIV testovat a jeden muž na otázku neodpověděl.
Psychiatrická a kriminální anamnéza: 39 (20%) mužů připustilo, že v minulosti byli psychiatricky léčeni. Z nich pak necelá třetina (n-12) byla nejméně jednou hospitalizována. Jedenáct mužů, tedy šest procent souboru, bylo v minulosti soudně trestáno.
Pohlavní identita v dětství: V subjektivních retrospektivních odhadech odpověděla nadpoloviční většina mužů (n=100, 52%), že si v dětství hráli a identifikovali se s vrstevníky opačného pohlaví. Více než třetina respondentů (n=68, 35%) se v dětství identifikovala s ostatními chlapci. 26 mužů se nedokázalo rozhodnout (Procházka, Weiss 1998).
Kolektivní adaptace v dětství: Zkoumali jsme subjektivní odhad kolektivní adaptace v dětství a jeho vztah k pohlavní identitě (Tab. č. 3). Jen málo přes polovinu budoucích homosexuálů (n=108, 56%) se v kolektivu adaptovalo bez problémů, každý šestý charakterizoval vztah k vrstevníkům jako špatný. Také procento těch, kteří se označili za samotáře, je vysoké (n-53, 27%). Ti, kteří se identifikovali chlapecky, měli častěji bezproblémovou kolektivní adaptaci ve srovnání s tzv. sissy boys (p O,O5).

Tab.č. 3
Kolektivní adaptace v dětství porovnaná s odhadem pohlavní identity v souboru 194 homosexuálních mužů
  
Adaptace v dětském kolektivu 
  Pohlavní identita
   Bezprobl.  Problémy   Samotář  Celkem
  
  určitě mužská   21 (72%)  2 ( 7%)  6 (21%)  29 
  
  spíše mužská   26 (66%)  7 (18%)  6 (16%)  39 
  
  neví   9 (35%)  7 (27%)  10 (38%)  26 
  
  spíše ženská   43 (53%)  11 (13%)  27 (34%)  81 
  
  určitě ženská   9 (47%)  6 (31%)  4 (22%)  19 
  
  celkem  108 (56%)  33 (17%)  53 (27%)  194 
  

Soubor je tedy charakterizován větším zastoupením mladších, vzdělaných jedinců z větších měst. Jsou spíše egosyntonní se svou sexuální orientací, což předpokládá i větší otevřenost, větší socializaci a kulturalizaci, častější zapojení do gay společenského života. To je v souladu s charakterem čtenářů časopisu, kde byl dotazník otištěn.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!