Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeVNÍMÁNÍ RIZIKA DISKRIMINACE

a) Vnímání rizika diskriminace v různých oblastech společenského života

Úcta k lidským právům, respektování lidské jedinečnosti a variability, podpora ohroženým sociálním skupinám je důležitou hodnotou. Antidiskriminační přístup je důležitou součástí zdravotnické politiky ve vztahu k HIV infekci (Mann, Tarantola, Netter 1992). Gay muži jsou náchylní k diskriminaci vzhledem k jejich sociální stigmatizaci a pro převládající homosexuální přenos v některých zemích.
Liberální přístup s úctou k lidským právům se stal po změně politického systému v roce 1989 součástí HIV politiky v naší zemi. Anonymní testování je dostupné, nevládní organizace včetně gay a lesbické asociace jsou akceptovány a reprezentovány v Národní komisi pro AIDS a jejich zdravotně preventivní projekty jsou podporovány. Sociologické studie dokumentovaly vzrůst sociální tolerance vůči homosexuální menšině v posledních letech (Tuček, Holub 1994, Weiss, Zvěřina 1999).
Přežívající obava ze stigmatizace a jen pozvolná společenská vizibilita a integrace gayů do většinové společnosti jsou však nadále častým rysem gay a lesbické komunity.
Cílem této části studie bylo zhodnotit subjektivní vnímání diskriminace v přístupu k HIV infekci a zdravotnictví v porovnání s jinými oblastmi života. Zjištěné údaje byly dále porovnávány podle demografických údajů a osobních zkušeností.

Subjektivní hodnota vnímání rizika diskriminace v přístupu k HIV infekci a ve zdravotnictví byla zjištěna jako nejnižší ze všech uvedených oblastí (Tab. č.4).

Tab. č. 4
Průměrná hodnota (x) a směrodatná odchylka (SD) na stupni odhadovaného rizika diskriminace v oblastech společenského života na 5 - bodové škále. Nižší hodnoty znamenají vyšší vnímání rizika diskriminace.
  
 Sociální oblast   (x)   SD 
  
 církev   1,82   1,16 
  
 vězeňství   1,98   1,13 
  
 armáda   2,43   1,20 
  
 politika   2,48   1,25 
  
 policie   2,57   1,14 
  
 školství   2,77   1,25 
  
 meziosobní vztahy   2,78   1,11 
  
 zaměstnání   3,11   1,24 
  
 bydlení   3,14   1,37 
  
 média   3,28   1,17 
  
 spravedlnost   3,29   1,19 
  
 přístup k HIV   3,71   1,38 
  
 zdravotnictví   3,87   1,03 
  


Dvacetdva procent respondentů se nevyjádřilo k riziku diskriminace v přístupu k HIV infekci. To byl druhý nejvyšší počet ze všech položek. Čtyřicetjedna procent mužů z těch, co odpověděli, považovali přístup k HIV infekci za zcela prostý diskriminace, ale 11 procent ji vnímalo jako velmi vysokou (Tab. č. 5).


Tab. č. 5
 Počet respondentů, kteří neodpověděli otázku na riziko diskriminace v přístupu k HIV infekci nebo ji hodnotili v krajních polohách odhadu.
 
 Neodpověděli   n - 43   (22 % souboru) 
 
 Velmi silné riziko   n - 16   (11 % z těch, co odpověděli)
 
 Žádné riziko   n - 62   (41 % z těch, co odpověděli)
 


Nízké hodnocení rizika diskriminace v přístupu k HIV infekci silně korelovala s nízkým hodnocením rizika diskriminace ve zdravotnictví (p O,OO1) a s kladným hodnocením politických změn na kvalitu gay života (p O,O1). Ti, kteří hodnotili celospolečenské změny po roce 1989 jako pozitivní pro kvalitu gay života (n - 162, 83 %) také vnímali přístup k HIV jako méně diskriminační pro gay muže. K riziku diskriminace byli kritičtější starší muži ve srovnání s mladšími (p O,O1).

Nebyly zjištěny žádné podstatné rozdíly mezi zkoumanými podskupinami v postojích při hodnocení rizika diskriminace v přístupu k HIV infekci či ve zdravotnictví podle jejich sexuální sebeidentifikace, vzdělání, místa bydliště, zkušeností s HIV testováním ani psychiatrické anamnézy.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!