Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeZKUŠENOSTI S DISKRIMINACÍ VE VZTAHU K HIV INFEKCI

b) Zkušenosti s diskriminací ve vztahu k HIV infekci

Zjištovali jsme zkušenosti s diskriminací, slovním či fyzickým útokem pro předpokládanou souvislost mezi AIDS a homosexualitou. 118 mužů (61% souboru) takovou zkušenost nikdy neprožilo. Z nich 49 uvedlo, že svou sexuální orientaci tají před veřejností.
72 mužů (37 % souboru) nějakou negativní zkušenost prožilo. Osmnáct z nich (9% celého souboru) uvedlo, že se to stalo ve zdravotnickém zařízení, deset v rámci rodiny, ale většinu podobných zkušeností prožili v jiných, zpravidla blíže nespecifikovaných, oblastech života (Tab. č. 6).


Tab. č. 6
Zkušenosti s diskriminací spojující HIV a homosexualitu v souboru 194 gay mužů


  Bez zkušeností, soc. otevření   n - 69  (36 %) 

  Bez zkušeností, soc. uzavření   n - 49  (25 %) 

  Neg. zkušenost ve zdravotnictví   n - 18  ( 9 %) 

  Neg. zkušenost v rodině   n - 10  ( 5 %) 

  Jiná neg. zkušenost   n - 44  (23 %) 

  Bez odpovědi   n - 4  ( 2 %) 


Ti, kdo se setkali s diskriminací ve vztahu k HIV infekci se podstatně nelišili ve svých subjektivních postojích k riziku diskriminace v rámci přístupu k HIV infekce. To znamená, že převážně vnímali tuto zkušenost jako výraz individuálních rysů, případně situační jev a nikoli celospolečenské atmosféry.
Z mužů, kteří neprožili negativní osobní zkušenost, pak muži, kteří jsou zároveň otevření ve vztahu ke své sexuální orientaci, mají tendenci být méně kritičtí v subjektivním odhadu rizika diskriminace v přístupu k HIV infekci (p 0,1).

Předpoklad informování v případě zjištění vlastní HIV pozitivity

164 mužů (85% souboru) uvedlo, že by se v případě nově zjištěné HIV pozitivity někomu svěřili. Naproti tomu 28 mužů (14 %) by tak neučinilo. Dva muži se k této otázce nevyjádřili. Většina z nich by informovala svého partnera, někteří členy rodiny a přátele.
Ti, kteří předpokládají, že by nikoho neinformovali o své HIV pozitivitě, zaujímali kritičtější postoj při hodnocení rizika diskriminace v přístup k HIV infekci (p 0,01).

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!