Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeZÁVĚR

Uvedená studie již byla v podstatné míře publikována (příloha č.1). Do teoretické části byla zařazena autorova historická studie o právních a společenské kontrole homosexuality, zpracovaná a publikovaná v knize editorů Westa D.J. a Greena R.: Sociolegal control of homosexuality.

Studie byla částečně podpořena z Národního programu pro prevenci a léčbu HIV/AIDS.

Studie potvrzuje, že příslušníci homosexuální minority jsou ve zvýšeném riziku společenské diskriminace včetně kriminální a sexuální viktimizace. Tyto formy bývají často skryté, protože přetrvává obava z odmítání při obraně svých práv. Nezřídka souvisí s potřebou psychiatrické péče. U podstatné části homosexuálních mužů přetrvává přes liberální změny ve společnosti častá obava ze zveřejnění jejich homosexuální orientace.

Z hlediska společenského je zapotřebí dále pokračovat v propagaci tolerantních a liberálních přístupů k menšině, akceptaci dalších antidiskriminačních a zrovnoprávňujících zákonů a právních opatření, které pomáhají při tvorbě tolerantního prostředí. Rovněž odborníci, ať již lékaři, psychologové, církevní představitelé, policisté by měli věnovat pozornost většímu porozumění a potřebám této menšiny při svém vzdělávání a aktuální činnosti. U lidí, kteří se setkali s jednou formou diskriminace by měla být větší pozornost věnována i ostatním rizikům. Na druhou stranu by mělo být edukační úsilí směřováno i do vlastní gay komunity ke zlepšení informovanosti a odbourávání stereotypů a nadměrných obav z diskriminace.

Příloha č. 1

1. Procházka, I., Weiss, P.: The perception of discrimination in the HIV policy among Czech gay men. Tu D 2959. Abstracts 1 from the XI. International AIDS Conference, Vancouver 1996, s. 422.
2. Procházka, I.: Biologická podmíněnost lidské homosexuality. Lékařské listy 1997, 7, s.3.
3. Procházka, I., Weiss, P., Kodl, P.: Homosexuál jako oběť trestné činnosti. Kriminalistika 1997, XXX, 1, 67-70.
4. Procházka I., Graupner H.: Historie právních postojů k homosexualitě. Kriminalistický sborník 1997, XLI, 4, 152-155.
5. Procházka, I., Weiss, P.: Zkušenosti homosexuálních mužů se sexuálním zneužitím a násilím. Č.S. Psychiatrie 93, 1997, 5, 262-268.
6. Procházka, I.: Registrované partnerství pro všechny. V Parma P., Uzel R.: Sex a lidské vztahy humorně i vážně. Sborník z konference o sexualitě a partnerských vztazích, Uherské Hradiště, 1997, SPRSV. s. 110-114.
7. Procházka, I., Weiss, P.: The experience of Czech gay men with sexual abuse and sexual assault. In Child sexual abuse and sexual violence. Supplementum from the conference. MPSV Praha, s. 83-86. Czech and English edition.
8. Procházka, I.: The Czech and Slovak Republic. Chapter 15, in West D.J., Green R.: Sociolegal Control of Homosexuality: A Multi-Nation Comparison. pp. 243-254. New York, Plenum Press, 1997.
9. Procházka I., Weiss, P.: Pohlavní identita v dětství u homosexuálů. Čs. psychiatrie 1998, 94, 2, 69-74.
10. Procházka, I., Weiss, P.: The perception of discrimination in the HIV policy among Czech gay men. Centr. eur. J. publ. Health 6, 1998, 3, 192-194.
11. Procházka, I.: Homosexualita a pohlavní zneužití v dětství. In: Weiss, P. a kol.: Sexuální zneužívání - Pachatelé a oběti, Grada Publ. 2000, 116-125.    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!