Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeGay legislativa

I. OBLAST TRESTNÍ

Pohlavní zneužívání (§ 242 tr.zák.):
Pachatel se může dopustit těchto tří forem tr. činu:

  • pohlavní zneužití osoby mladší než patnáct let
  • pohlavní zneužití osoby mladší než osmnáct let, zneužívaje její závislosti
  • pohlavní zneužití osoby svěřené jeho dozoru, zneužívaje její závislosti

Uvedené věkové hranice jsou jednotné bez ohledu na pohlaví a bez rozdílu citové nebo sexuální orientace pachatele nebo oběti.

Znásilnění (§ 241 tr.zák.):
Skutková podstata spočívá v tom, že pachatel násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti – rovněž platí bez ohledu na pohlaví a bez rozdílu citové nebo sexuální orientace pachatele nebo oběti (tresty jsou však přísnější, je-li oběť mladší než osmnáct let)

Obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku (§ 246 tr.zák.):
Tr.činu se dopustí, kdo do ciziny nebo z ciziny zláká, najme nebo dopraví jiného v úmyslu, aby ho bylo užito k pohlavnímu styku – rovněž platí bez ohledu na pohlaví a bez rozdílu citové nebo sexuální orientace pachatele nebo oběti (tresty jsou však přísnější, je-li oběť mladší než osmnáct let)

II. OBLAST PRACOVNĚPRÁVNÍ

§ 1, odst. 4 zák. práce:
V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Je zakázáno i takové jednání zaměstnavatele, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích.

Z výše uvedeného je zřejmé, kde se podařilo odstranit diskriminaci z důvodu sexuální orientace.

III. OBLAST PARNERSKÝCH VZTAHů
Registrované partnerství
Zákon o registrovaném partnerství nabyl platnosti 1. července 2006.
PLNÉ ZNĚNÍ PLATNÉHO NÁVRHU ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ (ve formátu PDF)
Download (stažení) zákona v originálním znění schváleném Parlamentem ČR (ve formátu DOC)

Zatím nebyl začleněn do našeho právního řádu antidiskriminační zákon.
Zákaz diskriminace z důvodu sexuální orientace však dosud nebyl prosazen do Ústavy ČR.

Zde jsou zajímavé adresy, které rádi používají ti, které zajímá právo a legislativa, a dozví se zde o zajímavých zákonech, o judikatuře, o nových zákonech a jejich změnách. Lze tu nalézt i archivy, dotazy a odpovědi.

A v “Dokumentech” na níže uvedené adrese lze nalézt veškeré sněmovní tisky předkládané poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i jejich plná znění:


    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!