Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeHOMEPAGE ARCHIVU

Vážení a milí přátelé,

po sedmnácti letech působení ve prospěch gay a lesbické minority v čele gay hnutí v České republice (nejprve ve Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR jako prezident, a poté v Gay iniciativě v ČR jako předseda) jsem se rozhodl rezignovat k 31. 12. 2006 na všechny společenské funkce. Důvodem je především předlouhá doba, po které jsem se těmto funkcím věnoval, ale také vědomí, že prakticky všechny naše záměry se s mými přáteli podařilo v této zemi prosadit a uvést v život.
Výsledkem jsou zákonné normy, které g/l minoritu zrovnoprávňují s ostatními (dovršené přijetím zákona o registrovaném partnerství), markantní změna myšlení občanů v ČR ve prospěch gayů a lesbiček, ale i například preventivní programy v rámci boje proti HIV/AIDS nebo svobodné podnikání určené specificky g/l minoritě - bez ataků z vnějšku.
Z těchto důvodů rovněž Gay iniciativa v České republice k 31. 12. 2006 ukončila svoji činnost. Grémium GI v ČR rozhodlo rozpustit organizační strukturu občanského sdružení. Jednotliví členové GI v ČR se budou z vlastní iniciativy nadále věnovat na bázi dobrovolného společenství poradenské činnosti (v oblastech právní, psychosociální, sexuologické a prevence HIV/AIDS, krizové intervence a informatiky s využitím elektronického archivu na internetu). V tomto smyslu budou stávající stránky GI v ČR v nejbližší době postupně změněny.

V této souvislosti bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří s námi objektivně a soustavně spolupracovali ve sdělovacích prostředcích, ve státní správě, v politice vůbec, všem, kteří nás lidsky chápali a podporovali - ať už to byli osobnosti kulturního a veřejného života nebo občané ze všech koutů naší republiky.
Především však můj dík patří všem nezištným a odvážným přátelům a přítelkyním z g/l komunity, kteří se v nejrůznější formě k našim iniciativám v průběhu 17 let připojili a pomohli.
Předáváme štafetu mladé generaci s vědomím, že prosadit naše záměry bylo velmi těžké, ale udržet je, bude vyžadovat rovněž velkou trpělivost a práci. K tomu jí přeji dostatek sil a víry.

Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR (1991 - 2000):

Sdružení organizací homosexuálních občanů v České republice bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR k 30. 10. 1991 pod č. j. VSC/1-8194/91-R.

SOHO v ČR bylo občanské sdružení - nestátní nezisková organizace regionálních gay a lesbických aktivit, které spojoval zájem působit dobrovolně ve prospěch gay a lesbické minority.

Gay iniciativa (GI) v ČR (2001 - 2006):

Gay iniciativa (GI) v ČR bylo občanské sdružení - nestátní nezisková organizace fyzických osob, které spojoval zájem působit dobrovolně ve prospěch gay minority (především v oblasti poradenství), a která navázala plynule na činnost SOHO v ČR.

Gay iniciativa (GI) v ČR byla registrována Ministerstvem vnitra ČR k 30. 10. 1991 pod č. j. VSC/1-8194/91-R (pod názvem Sdružení organizací homosexuálních občanů v České republice). 5. 1. 2001 přijalo Ministerstvo vnitra ČR změnu Stanov v souvislosti se změnou názvu SOHO v ČR na Gay iniciativa v České republice, 19. 5. 2004 určila přijatá změna aktuální podobu organizace.

GAY POLITIKA

Mgr. Jiří Hromada, prezident SOHO v ČR a Gay iniciativy v ČR

 • nar.: 14. 06. 1958
 • povolání: herec, dabér, šéfredaktor gay časopisů, gay politik
   
 • člen Divadla E. F. Buriana v Praze (1981 - 1991)
 • prezident Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR (1991 - 2000)
 • předseda Gay iniciativy v ČR (2001 - 2006)
 • šéfredaktor časopisu SOHO revue (1992 - 1998)
 • šéfredaktor časopisu Gayčko (1999 - 2000)
 • ředitel Nakladatelského domu ORBIS v Praze (1997)
   
 • člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (1995 - 2004)
 • člen Komise pro posuzování státní dotace na úseku prevence HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (2005 - 2008)
 • člen Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva (1999 - 2004)
 • člen Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva (2007 - ...)
 • šéf týmu poradců ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové pro oblast lidských práv (2007- 2008)
 • nezávislý kandidát Strany zelených do Senátu za Prahu 1, 2, 6 a 7 (2008 - rezignace pro nemoc)
 • čestný člen gay klubu Adam Chomutov (1999), M-klubu Lambda Praha (2004) a o. s. Most k naději v Mostě (2004)
 • nositel ceny Colour Planet za dlouholetou práci pro LGBT minoritu (2008)

 • adresa: Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1
 • telefon: 224 223 811
 • mobil: 602 453 122
 • e-mail: jiri.hromada (zavináč) gay.iniciativa.czGAY PRÁVO

JUDr. Petr Kodl

GAY PROTI HIV/AIDS
(SEXUOLOG, PSYCHIATR, prevence HIV/AIDS)

MUDr. Ivo Procházka, CSc.

 • nar.: 27. 05. 1958
 • povolání: sexuolog, psychiatr
   
 • šéf sekce prevence HIV/AIDS SOHO v ČR (1994 - 2000)
 • garant programu zdravotně sexuologické pomoci a prevence HIV/AIDS GI v ČR (2001 - 2006)
 • člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS (1996 - 2007)
 • člen Komise pro posuzování státní dotace na úseku prevence HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (2009 - ...)
 • předseda České společnosti AIDS pomoc (2007...)

 • tel.: 224 968 248 (ordinace)
 • mobil: 723 366 349
 • e-mail: ivo.prochazka (zavináč) gay.iniciativa.cz, ivo.prochazka (zavináč) seznam.cz

GAY V KRIZI
(KRIZOVÁ INTERVENCE, DROGY,
LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ )

Lubomír Šlapka

 • nar.: 1. 2. 1965
 • povolání: statutární zástupce Most k naději o. s. a ředitel Domu humanity

 • výkonný ředitel Nadace Sokrates, předseda o. s. Sokrates, ředitel K-Centra Most (1994...)
 • šéf sekce ekonomiky a administrativy SOHO v ČR (1995 - 1997)
 • garant programu krizové intervence GI v ČR (2001 - 2006)

 • adresa: Most k naději o. s., Jilemnického 1929, 434 01 Most
 • telefon/fax/záznamník: 476 104 877
 • mobil: 602 338 092
 • email: lubomir.slapka (zavináč) gay.iniciativa.cz, slapota.lubomir (zavináč) seznam.cz


GAY SVĚT
(LGLBT v ZAHRANIČÍ a SPOLUPRÁCE s ČR, ZASTOUPENÍ ČR v MEZINÁRODNÍ ASOCIACI GAYŮ a LESBIČEK - ILGA)

Slávek Havlík

 

 

GAY A MÉDIA
(INTERNETOVÁ PREZENTACE)


Milda Šlehofer

 • nar.: 11. 12. 1975
 • povolání: média

 • šéf sekce ekonomiky a administrativy SOHO v ČR (1999 - 2000)
 • garant programu internetové prezentace GI v ČR (2001 - 2006)

 • mobil: 608 100 164
 • e-mail: milda.sleha@seznam.cz


 • Linka duševní tísně
  476 701 444
  Provozní doba: nonstop

  Most k naději o.s. (K-Centrum), Linka duševní tísně, Jilemnického 1929, 434 01 Most
  e-mail: linka.pomoci (zavináč) gay.iniciativa.cz, ldt.most
  (zavináč) seznam.cz

  • oblast lidských práv
  • sociálně-právní poradenství
  • HIV/AIDS a ostatní pohlavně přenosné choroby
  • sexuální problematika, problémy s odlišnou citovou orientací
  • partnerská a rodinná problematika
  • problematika dětí a mládeže
  • drogová problematika
  • týrání a zneužívání
  • problémy s blízkými, se smrtí, smyslem života, samotou, bezmocí, depresemi

    

      

  autor fotografií­
  Robert Vano

  AKTUÁLNĚ

  HOMEPAGE ARCHIVU
  Historie SOHO a GI v ČR
  Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

  GAY POLITIKA

  Registrované partnerství
  Historie RP
  MÉDIA o RP
  Poradna k RP
  RP v praxi
  RP ve světě
  Petice pro zákon
  Koncert pro zákon

  GAY PRÁVO

  Poradna právníka
  Gay legislativa
  Historie právních postojů
  Dárcovství krve
  DISKRIMINACE 2001 (studie)
  DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

  GAY PROTI HIV/AIDS

  Poradna sexuologa
  Průvodce Safer sex
  Statistiky HIV/AIDS
  Seznam pomoci HIV/AIDS
  Fórum AIDS organizací
  Světlo pro AIDS
  Den boje proti AIDS
  Dům světla
  Dotazník HIV/AIDS
  Dotace HIV/AIDS
  HIV/AIDS ve světě
  BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
  Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

  GAY V KRIZI

  Linka duševní tísně
  COMING OUT(e-brožura)

  GAY SVĚT

  Gay a Slovensko
  Gay Games

  GAY A MÉDIA

  Média o nás píší...


  GAY A INTERNET
   
  INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

  Rada vlády pro lidská práva
  Výbor pro sexuální menšiny

  Ministerstvo zdravotnictví
  Prevence HIV-AIDS
  Dům světla-ČSAP

  DUHOVÝ WEB
  colour planet
  gaynet.cz
  M-Klub Praha
  Logos Praha
  Jihočeská Lambda
  Kluci z Vysočiny
  Mezipatra
  Stud Brno
  Lesba.cz
  Lesba.cz magazín
  004.cz
  one4one
  Rozdílné rytmy
  eLnadruhou
  Bengáles
  Lesbická literární kavárna
  Pardubická lesba
  Gay komunita
  Kluci.info

  G/L SPORT
  Pratety
  GaySport.cz
  Gay volejbal a fotbal
  1. Lesbický sportovní klub

  GAY VÝLETY
  Gay Valach
  Ušáčkův svět
  KLUCI VEN!