Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeHistorie SOHO a GI v ČR

ZROZENÍ SOHO v ČR

15. května 1897 byla v Berlíně založena první organizace ve světě, která se programově hodlala zabývat zrovnoprávněním gayů a lesbiček - Wissenschaftlich - humanitäre Komitee. Toto datum lze považovat za počátek organizovaného boje za práva těch, kterým byla po staletí upírána. Těch, kterým nejprve mytologie a doba starověkého Řecka i starověkého Říma přisoudila úctu a privilegia, těch, kteří byli posléze za svou přirozenost upalováni na hranicích zažehnutých křesťanským fanatismem a tmářstvím, těch, kteří byli za svou jinakost týráni v žalářích, kam je zavírala zkostnatělá justice, těch, kteří umírali s růžovým trojúhelníkem na srdci v nacistických lágrech, těch, kteří v totalitních režimech prožili a prožívají životy ve lži, v předstíraných manželstvích, v anonymních láskách, v úzkosti z prozrazené pravdy o sobě - tak zneužitelné tajnou policií k vydírání.

24. června 1990 , takřka o sto let později bylo v Brně založeno SOHO - Sdružení organizací homosexuálních občanů v České republice. Ustavilo se na základě konsenzu zástupců těch subjektů, které po 17. listopadu 1989 vznikly, aby se pustily do zápasu s veřejným míněním, v té době zcela předpojatým, neinformovaným, zbabělým i primitivním - jakmile se mělo po čtyřiceti letech mlčení vyjádřit k rovnoprávnosti se svými spoluobčany, které spojuje jinakost.
Byli to tenkrát čtyři průkopníci rodícího se gay hnutí - společenská organizace Svaz LAMBDA , politické Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů (HRHO) , komerční LEGA Pardubice a celoslovenské Hnutie Ganymedes , kteří přes rozdílnost názorů, jaké PRIORITY je třeba zvolit a jaké způsoby jejich prosazení praktikovat - nakonec dokázali popřít vlastní důležitost ve prospěch společného zájmu.
Byly to neopakovatelné, intenzivní chvíle, které první roky po revoluci naplňovaly naše životy. Bez nároku na metály a prebendy, po svých povinnostech v zaměstnání, většinou na vlastní náklady jsme za posměchu většiny a leckdy i za pohrdání vlastní menšiny klestili do svědomí většiny stud a poznání a do dušiček menšiny sebepřijetí a hrdost.

Co jsme chtěli?

Nebylo toho málo, co jsme toužili zdolat. Není toho málo, co se zdařilo:

 • chtěli jsme zrušit zákony trestající homosexuální projevy mezi občany jednajícími ve vzájemné shodě a stanovit shodnou věkovou hranici pro homosexuální a heterosexuální aktivity
  zrušeny novelizací trestního zákona z 1. 7. 1990 (shodná věková hranice je 15 let věku)

 • chtěli jsme prosadit likvidaci speciálních policejních seznamů (tzv. růžových listů)
  zlikvidovány v roce 1991

 • chtěli jsme dosáhnout vynětí homosexuality ze seznamu nemocí, přerušit jakékoli léčení či výzkumy směřující ke změně homosexuální orientace
  roku 1993 byla v ČR homosexualita vyňata ze seznamu nemocí

 • chtěli jsme vyloučit diskriminaci při výkonu profese z důvodu sexuální orientace
  od 1. 1. 2001 vstoupila v platnost novelizace Zákoníku práce, která toto stanovuje

 • chtěli jsme vytvořit poradenskou síť, schopnou pomoci řešit problematiku COMING OUT (sebepřijetí) a prevence HIV/AIDS
  daří se průběžně díky celostátní lince pomoci v Mostě (24 hodin na 476 701 444), sítí poradenství vytvořenou regionálními gay organizacemi a spoluprácí s psychiatry a sexuology

 • chtěli jsme uvést v život celorepublikový kulturně - společenský magazínnejprve od roku 1991 SOHO revue , 1998 SOHO ABSOLUT revue a Gay KONTAKT a konečně od roku 1999 GAYČKO plnily požadavek reprezentativních tiskovin, které byly distribuční sítí nabízeny k prodeji po celé republice;
  od roku 2001 pak GI rozvíjí svou publikační činnost prostřednictvím
  vlastních internetových stránek ;
  organizace SOHO vydávaly vlastní bulletiny, informující regiony, ve kterých působí , o své činnosti: v Brně STUDNA , v Olomouci UCHO TETY WILHEMÍNY , na Vysočině PILNÍK , v Českých Budějovicích JIHOČESKÝ BOY , v Mostě SOKRATES , v Chomutově ADAM a v Praze LAMBDA, dále časopis věřících LOGOS a lesbiče k PROMLUV

 • chtěli jsme vyprovokovat českou ediční gay tvorbu
  podařilo se kromě několika sbírek poezie vydat první český gay román Radoslava Nenadála My tě zazdíme, Aido , dále Kroniku ohlášené sebevraždy Michala Adranta, v roce 2000 výpravnou publikaci Gay historie Jiřího Fanela, a dále jsme spolupracovali na vydání publikace Kámasútra pro gaye a milostného románu Edwarda Morgana Forstera Maurice
 • chtěli jsme prosadit vysílání pravidelného pořadu ve veřejnoprávním sdělovacím prostředku
  od září 1999 vysílá Český rozhlas - Radiožurnál každé pondělí od 20.05 půlhodinový gay magazín pod názvem
  Bona Dea
  ;
  od ledna 2004 do prosince 2005 Česká televize vysílala měsíční TV
  magazín o lesbických ženách, gayích a translidech LeGaTo s tím, že tato tématika se objeví v pořadu šířeji zaměřeného na menšiny;
  od ledna 2007 Česká televize vysílá týdenní TV magazín v lifestylovém stylu Q (Queer)

 • chtěli jsme změnit myšlení a postoj veřejnosti k nám
  od roku 1990, kdy byla většinová společnost ochotna akceptovat naši jinakost pouze z 10 % , se podle několika průzkumů veřejného mínění z poslední doby situace změnila na 70 % (včetně registrovaného partnerství)

 • chtěli jsme snížit podíl šíření HIV/AIDS homosexuálním přenosem
  v roce 1990 byl tento podíl téměř stoprocentní, v roce 2001 klesl na padesát tři procenta mimo jiné vlivem informací v gay časopisech, publikacích ( Homosexualita, společnost a AIDS ) a brožurách, které SOHO vydalo ( Coming out , Bezpečnější sex pro kluky s klukama , Bezpečnější sex pro holky s holkama , Lidi, jsem HIV pozitivní ); dnes informuje GI o problematice HIV/AIDS obsáhle na svém webu ;
  postoje k nebezpečí incidence HIV i k HIV pozitivním se měnily i díky velkým akcím v rámci Světového dne boje proti AIDS, Světla pro AIDS (Candlelight - každoročně v několika městech republiky), koncertům, výstavám, filmovým přehlídkám a pravidelným besedám v rámci regionálních kulturních akcí, na kterých byly šířeny preventivní materiály bezpečnějšího sexu

 • chtěli jsme zavést tradici velkých kulturních akcí, prezentujících životní styl minority v bohatším spektru než jak je jednostranně skrze sexualitu vnímán veřejností
  od roku 1991 proběhlo devět ročníků soutěže o nejsympatičtějšího gaye ČR - GAY MAN (finálový večer se stal reprezentativní prestižní událostí, proběhl vždy v den celosvětových oslav gay hrdosti poslední sobotu v červnu příslušného roku);
  od roku 1994 organizovalo SOHO výpravy na světové i evropské gay olympiády (1994 - New York, 7 medailí, 1998 - Amsterdam, 19 medailí, 2002 - Sydney, 4 medaile );
  od roku 1996 festivaly gay filmů a filmů s problematikou HIV/AIDS v Praze, Čeladné a od roku 1999 v Brně pod názvem Duha nad Brnem, která se proměnila v každoroční festival pod názvem Mezipatra;
  významná je sekce filmů s gay a lesbickou tématikou v rámci Febiofestu;
  od roku 1996 Apriles (mezinárodní setkání lesbiček v Praze);
  od roku 1998 Karlovarský duhový festival (přehlídka alternativní gay kultury spojená s průvodem městem)

 • chtěli jsme nahradit diagnostický výraz homosexuál slovem širšího významu GAY, které přijímá už celý svět
  za pomoci vstřícných sdělovacích prostředků a trpělivé neústupnosti se toto slovo vžívá i v České republice; zbývá získat souhlas o zařazení do Slovníku spisovné češtiny

 • chtěli jsme nahradit diagnostický výraz homosexuál slovem širšího významu GAY, které přijímá už celý svět
  za pomoci vstřícných sdělovacích prostředků a trpělivé neústupnosti se toto slovo vžívá i v České republice; zbývá získat souhlas o zařazení do Slovníku spisovné češtiny
 • chtěli jsme prosadit uzákonění partnerských vztahů gayů a lesbiček - registrované partnerství
  od 1. července 2006 vstoupil v platnost zákon o registrovaném partnerství
 • zbývá tedy odstranění diskriminačního opatření, které zakazuje "mužům, který mají sex s muži" darovat krev a prosazení antidiskriminačního zákona, který je standardní právní normou v zemích EU

Do nového tisíciletí jsme tedy vstoupili za jiných podmínek naší jinaké seberealizace. Důstojně se rovnají možnostem západních demokracií (o východních ani nemluvě), s legislativou, která nediskriminuje - včetně registrovaného partnerství. Pouze katolická církev by nás chtěla z naší přirozenosti vyléčit, abychom nekazili dětem představu, že země je placatá.

Regiony se přidávají

Kromě těchto principiálních prvků celostátní gay politiky se bohatě rozvíjela regionální nabídka akcí , pořádaných občanskými sdruženími, tvořícími SOHO. V Praze (Men-klub Lambda, Logos, Centrum turistiky a sportu, A-klub, Promluv, Lesbian-klub Lambda), v Českých Budějovicích (Jihočeská Lambda), v Plzni (Patrick klub, 4 HP klub), v Chebu (Gay klub Cheb), v Sokolově (Gay klub Sokolov), v Karlových Varech (Sdružení pořadatelů Mezinárodního duhového festivalu), v Chomutově (Gay klub Adam), v Litvínově (Gay klub 4), v Mostě (Gay klub Most , poté Sokrates Most a nyní Most k naději), v Teplicích (Gay klub Teplice), v Ústí nad Labem (Mykonos, poté Sokrates Ústí nad Labem), ve Slaném G&L klub Slaný), v Pardubicích (LEGA , poté GL sdružení Pardubice), v Šumperku (Gay klub Ludvík IV. , poté Junior Šumperk), v Jihlavě (Gay klub Vysočiny), v Brně (Stud, Lambda, Sapfó klub), v Prostějově (PV klub), v Olomouci (Ucho Olomouc) a v Ostravě (Klub Lambda Ostrava - muži, ženy) společenskými večery, diskotékami, besedami, výstavami, projekcemi, turistikou, divadlem i travestie show se společně dařilo přemoci to nejtíživější - lidskou předpojatost a fenomén samoty .
Svobodně se rozvíjející trh nechal rozbujet mimořádnou nabídku komerční zábavy - oproti dvěma pražským klubům, sledovaných Státní bezpečností za totality (T-klub, vinárna U Petra Voka), má dnes Česká republika takovýchto podniků na padesát (už bez StB). I oni mohou díky vstřícnému společenskému klimatu, ke kterému jsme přispěli stovkami rozhovorů a článků v denících a časopisech, bezpočtem vystoupení v rozhlase (diskusní pořady, reportáže z akcí) a televizi (Aréna, Na hraně, Jednadvacítky a další zpravodajské relace, Áčka i dvakrát miliony diváků sledovaný Kotel), provozovat svůj specifický záměr bez obav.

Gay iniciativa v ČR

Do nového tisíciletí vstoupilo i SOHO jinak. Akce roku 2000 byly vesměs zacíleny k oslavám Deseti let gay a lesbického hnutí v České republice. Vyvrcholením byl Duhový týden v Brně s filmovou přehlídkou, divadlem a především finálovým večerem devátého ročníku Gay Man ČR v Boby centru 24. června, ve výroční den založení SOHO, který byl velkolepým zakončením oslav.

Bylo však jasné, že se SOHO vyčerpalo, znavilo a že i nové podmínky vzhledem k vývoji v zemi ho nutí změnit tvář.

V této souvislosti se SOHO přeměnilo ze sdružení organizací na sdružení fyzických osob. Jednak z nutnosti změnit název (ve kterém bylo obsaženo slovo homosexuálních, které už neodpovídá moderní identifikaci a názvosloví), jednak z logiky vývoje uvnitř a vně g/l hnutí. Nejefektivnější a nejméně komplikovanou se jevila transformace SOHO v ČR v nástupnickou organizaci, která by v návaznosti na poslání SOHO v ČR pokračovala v prosazování principiálních momentů g/l politiky. Stalo se.

SOHO se přejmenovalo na Gay iniciativu (GI) v ČR. Ta zachovala jednotlivé sekce, které pokračují v předešlé činnosti. Profilovou se pro GI stala oblast působení na veřejné mínění. GI má proto v záměru oslovit významné osobnosti kulturního a politického života s nabídkou, aby se staly členy GI a svým kreditem prosazovaly veřejně ideál zrovnoprávnění minority s majoritou. GI vytvoří výjezdové pracovní skupiny, které budou besedovat s veřejností a na školách. Završením koncepce by se v tomto smyslu měla stát vytvořená profesionální divadelní skupina, která bude uvádět hry s g/l tématikou, kterých je kvalitních velmi mnoho, ale bohužel nejsou u nás hrány. Svou zájezdovou činností by měla tuto kvalitu přenášet po regionálních divadlech a stagionách.

Pokusíme se stále prostřednictvím rozsáhlého poradenství pomoci každodennímu životu gayů a lesbiček, aby se oprostil od zbytečných problémů. Neustaneme dokud politická vůle nepotvrdí demokracii v této zemi tím, že přijme zákon o registrovaném partnerství - symbol naší rovnoprávnosti.
Trpělivosti máme dostatek.

Jiří Hromada, předseda GI

Jiří Fanel ­ Gay historie
(vydáno ve spolupráci s GI v ČR)

 • Čtivou formou se můžete seznámit s historií trochu jinak.
 • Kniha, která na našem trhu nemá obdoby!
 • Fakta, která vám ve škole rozhodně zamlčeli!
 • Jak je to s g/l komunitou dnes, to můžete prožívat sami. Co všechno tomu však předcházelo, se dočtete až v tomto zajímavém titulu.
 • Významní gayové v čele států, v umění a jejich lásky.
 • Nechybí exkluzivní fotografie.
 • Publikace, která nesmí chybět ve vaší knihovně.

Pětsetčtyřicet stran za 438 Kč.Objednávky přijímáme:

 • na tel./fax/zázn.: 224 223 811
 • písemně: Gay iniciativa v ČR, Senovážné náměstí 2, 110 00 Praha 1

Doprovodné materiály:

 • Rozhovor s autorem
  Aby materiál o publikaci byl kompletní, nesmí chybět ani rozhovor s autorem Jiřím Fanelem. Pak už nezbývá nic jiného, než si knihu přečíst...


    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!