Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgePetiční výbor - tisk 124/6 - 18.11.99

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1999
3. volební období

 

USNESENÍ č. 105
petičního výboru
23. schůze, dne 18. listopadu 1999

 


K bodu: Projednání návrhu poslanců Z. Rujbrové, J. Zahradila, J. Kupčové, M. Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů (tisk č. 124)

Petiční výbor po odůvodnění poslankyně Z. Rujbrové, zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Dostálové a po rozpravě


I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas návrhem poslanců Z. Rujbrové, J. Zahradila, J. Kupčové, M. Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů (tisk č. 124) ve znění schváleného pozměňovacího návrhu:

Ustanovení § 2 odst. 2 zní:
(2) Smlouvu mohou uzavřít pouze občané České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky..

z m o c ň u j e
zpravodajku výboru,
aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy;
aby s usnesením výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny.


František P e j ř i l, v.r. JUDr. Cyril S v o b o d a, v.r.
ověřovatel výboru předseda výboru

Kateřina D o s t á l o v á, v.r.
zpravodajka výboru

 

Originální verze dokumentu

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!