Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDISKRIMINACE 2001 (studie)

SPOLEČENSKÁ DISKRIMINACE U GAY MUŽŮ

SPOLEČENSKÁ DISKRIMINACE
A ZKUŠENOSTI S NĚKTERÝMI JEJÍMI FORMAMI U GAY MUŽŮ

MUDr. Ivo Procházka, CSc., sexuolog, šéf sekce prevence HIV/AIDS

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, 2001

Teoretická část

I. Úvod

II. Biologické predispozice homosexuality
a) Genetický výzkum
b) Endokrinologický výzkum
c) Morfologický výzkum

III. Společenská akceptace homosexuality v některých kulturách

IV. Historie právních postojů k homosexualitě u nás

V. Postoje společnosti k homosexualitě, homofobie

VI. Psychosexuální vývoj homosexuálů

VII. Zdravotnická specifika homosexuality

VIII. Sociální struktura gay komunity

Praktická část - vlastní studie

I. Cíl a metoda studie

II. Charakteristika souboru

III. Výsledky
a) Vnímání rizika diskriminace
b) Zkušenosti s diskriminací ve vztahu k HIV infekci
c) Homosexuál jako oběť trestné činnosti
d) Zkušenosti se sexuální viktimizací
e) Zkušenosti s verbální agresí
f) Diskriminace v zaměstnání, bydlišti a církvi

IV. Diskuse

V. Závěr

Seznam použité literatury

Download celé studie: HTML, PDF, DOC

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!