Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDISKRIMINACE 2001 (studie)

SPOLEČENSKÁ DISKRIMINACE U GAY MUŽŮ

SPOLEČENSKÁ DISKRIMINACE
A ZKUŠENOSTI S NĚKTERÝMI JEJÍMI FORMAMI U GAY MUŽŮ

MUDr. Ivo Procházka, CSc., sexuolog, šéf sekce prevence HIV/AIDS

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, 2001

Teoretická část

I. Úvod

II. Biologické predispozice homosexuality
a) Genetický výzkum
b) Endokrinologický výzkum
c) Morfologický výzkum

III. Společenská akceptace homosexuality v některých kulturách

IV. Historie právních postojů k homosexualitě u nás

V. Postoje společnosti k homosexualitě, homofobie

VI. Psychosexuální vývoj homosexuálů

VII. Zdravotnická specifika homosexuality

VIII. Sociální struktura gay komunity

Praktická část - vlastní studie

I. Cíl a metoda studie

II. Charakteristika souboru

III. Výsledky
a) Vnímání rizika diskriminace
b) Zkušenosti s diskriminací ve vztahu k HIV infekci
c) Homosexuál jako oběť trestné činnosti
d) Zkušenosti se sexuální viktimizací
e) Zkušenosti s verbální agresí
f) Diskriminace v zaměstnání, bydlišti a církvi

IV. Diskuse

V. Závěr

Seznam použité literatury

Download celé studie: HTML, PDF, DOC

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!