Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDopis premiérovi - 11.07.03

Vážený pan
PhDr. Vladimír Špidla
předseda vlády ČR

Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne 11. července 2003

Vážený pane premiére,

s velkou radostí jsme v připomínkovém řízení obdrželi z ministerstva spravedlnosti návrh zákona o registrovaném partnerství, který by se mohl stát pátým pokusem o zrovnoprávnění soužití dvojic téhož pohlaví se soužitím dvojic pohlaví různého.

Vzpomněl jsem si v tu chvíli na večer toho dne, kdy byl zákon naposledy zamítnut, a kdy jsme se spolu setkali ve sněmovně a byli oba smutní. Tehdy jste mi upřímně řekl, a já si toho dodnes nesmírně vážím, že to považujete za jeden z největších neúspěchů ve své dosavadní politické kariéře. Zároveň jste mne vyzval, abychom pomohli ČSSD v blížících se volbách a tím umožnili další pokus o prosazení této legislativní normy. Gay iniciativa v ČR poté, co se prosazení registrovaného partnerství stalo součástí volebního programu ČSSD, udělala vše proto, aby Vaše strana uspěla. Vy jste rovněž splnil svůj slib a takříkajíc do roka a do dne leží první verze návrhu u mne na stole.

Vážím si toho, že stejně jako v případě předcházejících návrhů zákona o registrovaném partnerství jsme byli i nyní přizváni k diskusi o koncepci, kterou v první fázi připravovala JUDr. Zuklínová. Její verze se zdála být velmi blízko naší představě zákona, který důsledně respektuje ústavní zásadu rovnosti práv a svobod všech občanů bez rozdílu jejich jiného postavení (a stejnou důstojnost ve smyslu Listiny základních práv a svobod).

Jaké však bylo naše překvapení, když návrh, který v připomínkovém řízení doputoval oficiálně z ministerstva spravedlnosti k nám, byl torzem toho, co jsme měli možnost vidět krátce předtím. Nejsme s ním spokojeni - rezignuje totiž na to, o co nám jde především - na zrovnoprávnění vztahů dvojic téhož pohlaví. Ani dobře míněná strategie předložit takovou verzi zákona, která bude průchozí ve sněmovně, by neměla okleštit návrh pouze na základní možnost uzavřít registrovaná partnerství s minimem důsledků. Podle našeho názoru je nezbytné zvážit dílčí, vypuštěné momenty z předcházející verze, zda by přece jen byly průchozí, a zda zvolený postup není zbytečně opatrný.


Vážený pane premiére,

velmi emotivně jsem uvítal příznivé výsledky referenda, přeji Vaší vládě tento neoddiskutovatelný úspěch. Naše země brzy vstoupí do EU. Věřím, že se zařadí mezi (dnes už početné) členy EU, kde registrované partnerství umožňuje dvojicím téhož pohlaví žít důstojný vztah.
Obracím se na Vás s velkou prosbou, abyste se osobně zasadil při přípravě návrhu zákona o registrovaném partnerství o to, abychom nepromarnili příležitost předložit Parlamentu ČR návrh kvalitní, v obdobném rozsahu, v jakém byl přijat u našich evropských sousedů.

Děkuji.
Za Gay iniciativu v ČR s pozdravem


Jiří Hromada
předseda GI

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!