Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeGay iniciativa v ČR v Evropském parlamentu

Dne 28. června se v Evropském parlamentu uskutečnilo veřejné slyšení zástupců nestátních neziskových organizací pracujících s lesbickou a gay minoritou ze všech kandidátských zemí Evropské unie. Základním projednávaným bodem bylo porovnání pozic a míry rovnoprávnosti této minority v těchto zemích.
Veřejné slyšení uspořádala skupina poslanců Evropského parlamentu sdružená ve skupině Intergroup on Lesbian and Gay Rights of the European Parliament.

Hlavními účastníky slyšení byli poslanci Evropského parlamentu, zástupci mezinárodních humanitárních organizací a členové nestátních organizací pro lesbičky a gaye ze všech kandidátských zemí EU včetně takových exotických destinací jako je Malta nebo Kypr. Českou republiku zastupoval šéf zahraniční sekce Gay iniciativy v ČR (dříve SOHO v ČR) - nestátní neziskové organizace s celostátní působností ve prospěch gay a lesbické minority. Slyšení se zúčastnily i významné osobnosti politického života Evropské unie. Jako nejdůležitější host byla přítomna Paní Anna Diamantopopoulou - evropská komisařka pro rovnost (komisař má v EU stejné postavení jako náš ministr), dále poslanci Evropského parlamentu paní Joke Swiebel, pan Brok - hlavní poradce EK pro asociované země, paní Petra Erler jako zástupkyně kabinetu Geunthera Verheugena a další.

Na závěr veřejného slyšení byla prezentována míra rovnoprávnosti lesbické a gay minority v kandidátských i členských zemí EU. Česká republika obsadila v celkovém pořadí všech kandidátských zemích velmi dobré druhé místo za Slovinskem. Dobrou pozici si udržela i v porovnání se stávajícími zeměmi Evropské unie.

I přes velmi dobrou pozici byla Česká republika poslanci Evropského parlamentu vyzvána k tomu, aby pokračovala ve svých snahách o dosažení jednoho z nejzásadnějších cílů Evropské unie - odstranění diskriminace jakékoli minoritní skupiny obyvatelstva bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, vyznání, národnost či sexuální orientaci, usilovala o odstranění posledních prvků diskriminujících lesbickou a gay minoritu a podpořila tak zákon umožňující zástupcům této minority právně legalizovaný vztah.
    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!