Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeVyjádření GI v ČR k vládnímu návrhu zákona

VYJÁDŘENÍ GAY INICIATIVY V ČR K VLÁDNÍMU NÁVRHU ZÁKONA O PARTNERSKÉM SOUŽITÍ OSOB TÉHOŽ POHLAVÍ

V prosinci 1999 byl podruhé zamítnut zákon o registrovaném partnerství dvojic téhož pohlaví. Zatímco poslanci KDU-ČSL vnímali zamítnutí o pouhé tři hlasy jako velké vítězství vyššího principu nad nemravným zákonem, česká většinová společnost signalizovala prostřednictvím médií, že si myslí o mravnosti jejich rozhodnutí něco jiného.
Celonárodní diskuse nám usnadnila otevřít srdce předpojatých spoluobčanů a zbavit je problémů, které mají s naší minoritou vlivem své neinformovanosti. Vývoj v demokratické Evropě naznačuje, že se tato zákonná norma nevyhne ani České republice, občané v naší zemi ji většinově schvalují.
Aktuální vládní návrh je seriózní výzvou alibistickým výtkám odpůrců zákona v tom, jak důsledně respektuje ústavní zásadu rovnosti práv a svobod všech občanů bez rozdílu jejich jiného postavení a zaručuje tak stejnou důstojnost ve smyslu Listiny základních práv a svobod. Proto můžeme konstatovat, že se všemi body zákona se ztotožňujeme a má naši plnou podporu. Z hlediska perspektivy přijetí České republiky do EU je významné, že jeden z partnerů nemusí být občan ČR, zvláště v aktuální situaci, kdy se rozšiřuje spektrum zemí EU, které obdobný institut do svých legislativ zavádějí.
Návrhy oponentů, abychom si rovnost vyřešili smluvně jinak, jsou sice vzhledem k naší jinakosti podnětné, ale v praxi, kde úřední šiml řehtá komplikovaně na cokoli - prakticky nerealizovatelné. Uzavření smluv mezi partnery přijde draho a navíc jsou tyto kroky šikovným právníkem zpochybnitelné. Příbuzenstvo tak může získat vše, co jsme se svými celoživotními partnery vybudovali. Nepochopitelná je hysterická závist při pomyšlení, že získáme jakési výhody, které patří tradiční rodině s dětmi. O jaké výhody jde, když se ocitáme ve stavu minus jedna a chceme jej pouze dorovnat k nule?
Jedinou výhodu, kterou chceme prosadit je povinnost pečovat o partnera v době nemoci, ztráty zaměstnání, stáří. Přijetí zákona však prý ohrozí rodinu! Čím? Tím, že na nás děti z těchto rodin přestanou pokřikovat buzerante a teplouši? Tím, že naši rodiče budou klidnější, že máme stabilizovanější budoucnost? Nebo nás konzervativci chtějí přinutit, abychom se pokrytecky ženili a zakládali farmy na plození dětí bez lásky a citu? My opravdu nemůžeme za to, že je tolik rozvodů a že se rodí tak málo dětí. Ale můžeme být svým zájmem o konzervativní hodnoty, o stabilizovaná partnerství na základě vzájemné úcty a hluboké lásky vhodným příkladem pro mladou generaci, aby opět získala důvěru v institut manželství a početnou rodinu.
Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Maďarsko, Holandsko, Francie, Německo a části Španělska jsou země Evropy, kde je obdobná norma již uvedena v život. K základním principům Evropské Unie patří princip eliminace diskriminace na základě sexuální orientace podle článku 13 Smlouvy z Nice a článku 21 Charty základních práv vyhlášené v prosinci 2000. Tento princip (do kterého patří i přijetí registrovaného partnerství) musí nově přijímané státy před vstupem splnit. (Aktuální pořadí jednotlivých členských zemí EU a žadatelů o členství podle počtu splněných faktorů zamezujících diskriminaci gayů a lesbiček - viz příloha.)
Vládě ČR za tento návrh zákona děkujeme.

V Praze dne 17. září 2001 za Gay iniciativu v ČR, Grémium GI:

  • Mgr. Jiří Hromada, předseda GI v ČR
  • Milda Šlehofer, místopředseda GI v ČR
  • JUDr. Petr Kodl, šéf právní sekce GI v ČR
  • MUDr. Ivo Procházka, šéf sekce prevence HIV/AIDS GI v ČR
  • Vladimír Hrubý, šéf kulturně společenské sekce GI v ČR
  • Lubomír Šlapka, šéf sekce krizové intervence GI v ČR
  • Květoslav Havlík, šéf zahraniční sekce GI v ČR
    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!