Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeVyjádření GI v ČR k petici Národního centra pro rodinu

VYJÁDŘENÍ GAY INICIATIVY V ČR K PETICI NÁRODNÍHO CENTRA PRO RODINU S PRŮVODNÍM DOPISEM ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PROTI ZÁKONU O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

Porozumět aktuálním postojům katolické církve v čele s Českou biskupskou konferencí k připravovanému zákonu nedokáže snad už ani Bůh. V katolických kostelech vyzývají k mobilizaci věřících peticí proti zákonné normě, která nikomu neublíží a mnohým tolik pomůže. Alibisticky se v petici hovoří o projevech úcty a respektu k lidské důstojnosti gayů a lesbiček, aby v zápětí bylo zdůrazněno, jaké škody napáchá legitimizace jejich soužití. Průzkumy a zkušenosti ze všech zemí, kde byl obdobný institut zaveden naprosto důrazně signalizují, že nedošlo k žádnému ohrožení klasické rodiny, natož uvedení mladé generace ve zmatek. Je naprosto nezodpovědné vnucovat veřejnosti, že tato zákonná norma je alternativním manželstvím. Předkládaný zákon, jak vyplývá z textu návrhu, nestaví legitimní vztah osob téhož pohlaví na úroveň manželství, a ani tak konat nemůže, neboť užijeme-li příměru, nemůžeme nazvat koloběžku jízdním kolem jen proto, že se obojí pohybuje na kolech. Manželstvím rozumíme muže, ženu a děti, pro které je vytvářeno nejvhodnější prostředí pro soužití a výchovu. Navrhovaný zákon nevytváří manželství, ale platformu pro soužití dvojic téhož pohlaví, bez možnosti adoptovat děti.
Boj za záchranu tradiční rodiny, která prochází velkou krizí, je třeba vybojovat na jiných frontách, než na jakých se snaží středověkou rétorikou působit Česká biskupská konference. Z hlediska křesťanské morálky je nepochopitelné, že na jednu stranu chce katolická církev podpořit výchovu mládeže v prostředí rodiny, a na druhou stranu chce zabránit stejné rodině, aby mohla nabídnout svým homosexuálním potomkům rovnoprávnou perspektivu. Proč Česká biskupská konference neiniciuje petice podporující program pro zdravý vývoj rodin? Petice, které by se zasadily o změnu daňových a sociálních zákonů, modifikujících sociální politiku státu za účelem podpory rodin? Proč chce opět zabránit pokroku, jako tomu bylo již tolikrát v minulosti? Proč neakceptuje s porozuměním jinakost civilizace na prahu třetího tisíciletí? Tragický útok na její hodnoty zažíváme aktuálně v těchto dnech od fundamentalistů z Východu…
Dnes už je zřejmé, že petice nenalezla mezi věřícími žádoucí podpory. Ani případných sto tisíc podpisů neznamená takřka nic proti miliónům občanů České republiky, kteří jsou podle několika průzkumů veřejného mínění pro přijetí tohoto zákona. Ani autorita nejvyšších hodnostářů katolické církve, ani donucovací praxe farářů, nepřinutila významnou část věřících petici podepsat. Navíc se domníváme, že sponzorovat politické nátlakové akce je úloha, kterou církev nemůže a nesmí hrát. Není proto divu, že ztrácí statisíce příznivců během několika málo let. Není divu, že zatímco osm let po revoluci se hnutí skinheads vůči gayům a lesbičkám nijak nevymezovalo, po otevřeném vystoupení katolické církve proti registrovanému partnerství, začali skíni, zaštítěni pocitem podpory, útočit fyzicky.
Petici předkládá Národní centrum pro rodinu. Je to pouze skrytý manévr podporovaný katolickou církví. Nabubřelý název tohoto občanského sdružení skrývá iniciativu, která je plně pod vlivem ideologie České biskupské konference. Jejich aktivita není podporována obdobnými odbornými spolky či státními institucemi. Nálezy katolických analytiků a odborníků jsou tendenční a bez ohledu na realitu a většinový názor obhajují za každou cenu škodlivost naší jinaké orientace.
Česká biskupská konference obsah svého pamfletu jistotně s Bohem nekonzultovala. Text petice proti božímu zákonu milovat se a žít pospolitě, se nám jednoznačně jeví jako bezbožný.

V Praze dne 17. září 2001 za Gay iniciativu v ČR, Grémium GI:

  • Mgr. Jiří Hromada, předseda GI v ČR
  • Milda Šlehofer, místopředseda GI v ČR
  • JUDr. Petr Kodl, šéf právní sekce GI v ČR
  • MUDr. Ivo Procházka, šéf sekce prevence HIV/AIDS GI v ČR
  • Vladimír Hrubý, šéf kulturně společenské sekce GI v ČR
  • Lubomír Šlapka, šéf sekce krizové intervence GI v ČR
  • Květoslav Havlík, šéf zahraniční sekce GI v ČR
    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!