Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeMédia napsala... zákon o registrovaném partnerství

Média napsala...
(převzato z internetu a přepsáno z článků z periodik)

GI v ČR děkuje všem, kteří zasílají články či jejich přepisy k uveřejnění pro všechny.

Sněmovna už dvakrát podobný zákon odmítla
převzato z iDnes.cz , 17.9. 2001 17:48:13
Vláda dala homosexuálům naději
Vláda schválila návrh zákona o partnerském soužití homosexuálů. Ten má vytvořit formu soužití lidí stejného pohlaví, která by v mnohém napodobila manželství. Zákon musí ještě posoudit parlament. Ten však není v této otázce jednotný. Odpor proti tomuto zákonu sjednotil pouze lidovce. Do boje proti uzákonění homosexuálních vztahů vytáhla i katolická církev.
Petici proti zákonu v kostelích podepsalo již na 60 tisíc věřících. Biskupové v průvodním dopise ale připomínají, že k problému homosexuality se církev opakovaně vyjádřila. Vyzvali všechny, aby vůči homosexuálům vystupovali vždy s projevy úcty a respektu k jejich lidské důstojnosti.
Gayové a lesbičky se budou moci vzít na úřadě
Gayům a lesbičkám se rýsuje velká šance, že budou moci v budoucnu přijít na radnici a tam před starostou či primátorem za přítomnosti svědků uzavřít registrované partnerství. Svatba to v žádném případě nebude, ta patří k institutu manželství, zdůrazňuje předseda Gay iniciativy (dříve SOHO) Jiří Hromada. Celkově však návrh prostupuje věta podobně jako v manželství.
Páry stejného pohlaví by tak měly získat například právo po sobě dědit, nárok na informace o zdraví svého partnera či po smrti jednoho z partnerů užívat společný byt. První pokus o zavedení takzvaného registrovaného partnerství odmítla sněmovna už v roce 1998. Podruhé návrh poslanci smetli se stolu v dubnu loňského roku na návrh poslance KDU-ČSL Cyrila Svobody.
Ovšem pokud se podaří novou legislativu protlačit parlamentem.
Poslanci předchozí poslanecké návrhy pokaždé odmítli. Například se obávali toho, že se registrované partnerství bude příliš podobat manželství.
Nový zákon, jehož věcný návrh vláda schválila v únoru, přiznává registrovaným párům většinu práv a povinností jako manželům.
Homosexuálům a lesbičkám však zůstane odepřena možnost adopce či osvojení dětí. Od počátku zcela jasně říkáme, že nenárokujeme adopce dětí. Pravidla adopce musí řešit zákon o rodině, říká Hromada.
Adopci neprosazovala ani rada vlády pro lidská práva, která iniciovala vznik nového zákona.
Adopce není pro gaye ani lesbičky nejpalčivější. Je třeba učinit první krok, to znamená ustanovit institut registrovaného partnerství, přiznat této menšině rovnocenná práva, uvedla v únoru pracovnice vládní rady Andrea Baršová.
Zástupci homosexuálů předpokládají, že současný návrh má šanci na přijetí ještě v tomto volebním období, tedy do června 2002.
Klíčovým argumentem odpůrců zákona (především z řad KDU-ČSL) je obava z oslabení postavení tradiční rodiny. Někteří se navíc domnívají, že schválení zákona může otevřít cestu k výchově dětí v homosexuálních svazcích. Zastánci zákona obavy nesdílejí. Podle nich navíc není důvod, aby část občanů jen kvůli odlišné sexuální orientaci neměla stejná práva jako ostatní.
Zákon rozděluje sněmovnu
Vstřícný postoj vlády vůči registrovanému partnerství není nic nového. Už jednou s podobným, tehdy poslaneckým návrhem souhlasila. Otázkou zůstává, jak se k připravovanému zákonu postaví poslanci. Ti už dvakrát takovýto návrh zákona sprovodili ze světa, naposledy v prosinci 1999. Pokud vláda chce splnit svůj slib - předložit zákon do konce volebního období -, budou o něm rozhodovat stejní poslanci, kteří už podobný návrh zamítli.
Tehdy se také ukázalo, že zákon má ve sněmovně zhruba stejný počet odpůrců i zastánců.
Jednotně proti se stavěli pouze lidovci. Tentokrát je to vládní návrh, tak by snad řada kolegů ze sociální demokracie, kteří neměli před rokem na tuto věc vyhraněný názor, mohla pro tento návrh zvednout ruku, míní poslankyně ODS Kateřina Dostálová, která patří mezi zastánkyně zákona.
Přesto nelze odhadnout, jak zákon ve sněmovně dopadne. V takovýchto případech se hlasuje napříč politickým spektrem, poslanci se rozhodují jen podle svého svědomí, tvrdí Vladimír Mlynář z Unie svobody.
Svůj odmítavý postoj nezmění lidovec Pavel Tollner, který se proslavil vůči homosexuálům urážlivými výroky. Registrované partnerství ruší zavedený řád věcí, uvedl.
A jak se návrh zákona liší od předchozích pokusů? Tvůrce zákona, ministerstvo spravedlnosti, se nakonec nepřiklonil k variantě, která by se mohla jevit jako průchodnější: registrované partnerství pro všechny, tedy i pro heterosexuální páry.
iDNES, ČTK, MF DNES, JOHANNA GROHOVÁ, ONDŘEJ BÍLEK

Komárkoviny
převzato z iDnes.cz , 26.2. 2001 19:32:14
Zrušme manželství
Vláda se ušlechtile snaží prosadit registrované partnerství homosexuálů proti tmářům v parlamentu. Jeden z nich tvrdí, že polovina občanů je potenciálně homosexuální. Jiný nazývá dokonce gaye a lesbičky prasáky. Proti takové vozbě tuposti to má osvícená vláda těžké. Nebyl by tedy jednodušší-zrušit manželství?
Civilní manželství dnes naprosto ztratilo funkci. Lidé se berou z Gellnerovských důvodů: Ožeň se bratře, ožeň se bratře, je mi to jedno s kým, chci se zas opít šampaňským.
Žádného ducha to nemá. Pokud chtějí lidé jakéhokoli pohlaví bydlet spolu, mohou si vztahy upravit smlouvou a dost. Žádný rychtář s řetězem žvanící o věrnosti, dítkách a poctivé práci pro kapitalistickou společnost.
Hetero i homosexuálové by si byli před zákonem rovni, ale bylo by to jednodušší a poctivější. Samozřejmě bych nikomu nebránil v tom, aby uzavřel církevní manželství. Ale to je obřad, z něhož by měly vplývat závazky duchovní, nikoli materiální.
A ještě jeden důvod pro můj návrh: Zrušíme-li manželství, zanikne nechutná a lidsky nedůstojná instituce rozvodu.
Martin Komárek (MF DNES)

Zákon o partnerském soužití jde do parlamentu
převzato z Lidovky.cz
Homosexuálové: Hlasy odpůrců zákona považujeme za nepochopitelnou hysterickou závist
PRAHA, 17. září 2001 - Vláda schválila návrh zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví. Během zasedání kabinetu to řekl Jindřich Marek z tiskového oddělení. Cílem zákona je vytvořit takovou formu soužití lidí stejného pohlaví, která by v mnohém plnila podobnou úlohu jako manželství.
Zákon ještě posoudí parlament. Sněmovnu však přístup k němu rozdělil na zhruba stejně početné skupiny příznivců a odpůrců bez ohledu na politickou příslušnost. Jednotní v odporu proti němu jsou pouze lidovci. Uzákonění homosexuálních vztahů odmítá i katolická církev. Petici proti zákonu v kostelích podepsalo již na 60.000 věřících. Netrpělivě na jeho přijetí naopak čeká homosexuální minorita.
Podle předlohy ministerstva spravedlnosti by se mělo partnerské soužití lišit od manželství například tím, že homosexuálům nebude dovoleno osvojování dětí. Zákon jim však má umožnit uzavírat partnerství před starostou, primátorem či jiným členem obecního zastupitelstva a po partnerovi například pobírat důchod.
Předloha doporučuje, aby o zrušení partnerství mohl soud rozhodovat jen na návrh jednoho z partnerů. Upravuje ale i ochranu partnera, který se na rozvratu partnerství převážně nepodílel a jemuž by tím vznikla zvlášť závažná újma.
Homosexuálové mají radost
Z rozhodnutí vlády se radují čeští gayové a lesbičky. Se všemi body návrhu zákona se ztotožňujeme a má naši plnou podporu, řekl na tiskové konferenci předseda Gay iniciativy (dříve SOHO) Jiří Hromada. Zároveň vysvětlil, že jeho organizace v případě tohoto zákona rezignuje na řešení otázky adopce, osvojení a všeho, co se týká dětí.
Projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně budeme v říjnu bedlivě sledovat, pokračoval vedoucí kulturně společenské sekce Gay iniciativy Vladimír Hrubý. Věří, že poslanci nynější předlohu neokleští pozměňovacími návrhy a zákon schválí.
Hlasy odpůrců zákona Hromada považuje za nepochopitelnou hysterickou závist, že homosexuálové získají výhody patřící manželům. Podle něj chtějí partneři stejného pohlaví pouze zajistit svoji budoucnost, a to zejména prosazením povinnosti pečovat o partnera v době nemoci, ztráty zaměstnání a stáří. Podpora registrovaného partnerství není v žádném případě znehodnocováním manželského vztahu, je přesvědčen evangelický farář Jiří Štorek.
Účastníci tiskové konference vyjádřili lítost nad tím, že Česká biskupská konference podpořila petici proti registrovanému partnerství, organizovanou Národním centrem pro rodinu, kterou dosud podepsalo přes 60.000 lidí. Petice nenalezla mezi věřícími žádoucí podporu, komentoval množství podpisů Hromada.
Jsme rádi, že žijeme v České republice, zdůraznil přesto Hrubý, který v souvislosti s týden starými teroristickými útoky na USA připomněl diskriminaci homosexuálů v některých islámských zemích. Velmi citlivě vnímáme nebezpečí náboženského fanatismu, uvedl s tím, že proti takovým praktikám je třeba protestovat.
čtk

Vláda podpořila zákon o partnerském soužití
převzato z News Quick.cz , 17.9.2001 20:09
PRAHA (ČIA) - Pokud Poslanecká sněmovna a Senát podpoří návrh zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví, který dnes schválila vláda, budou moci v budoucnu osoby stejného pohlaví žít v podobném svazku jako je manželství. „Zákon chápe trvalým soužitím společenství dvou osob téhož pohlaví, které vzniká souhlasným prohlášením před matričním úřadem, pokud oba partneři splňují zákonem předepsané podmínky, řekl po jednání vlády ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš.
Obsah vzájemných vztahů je podle jeho slov obdobný jako v případě manželského svazu. „Mezi partnery vzniká institut společného jmění, mají vzájemnou vyživovací povinnost a takto založené partnerství bude možné kromě jiných způsobů zrušit soudním rozhodnutím, podobně jako manželství, upozornil Bureš.
Dodal, že návrh zákona nepočítá s tím, že by partnerství osob stejného pohlaví umožňovalo osvojování dětí. S návrhem tohoto zákona souvisí i úprava dalších 51 zákonů, kterých se instituce partnerského soužití dotýká.
Osud navržené normy je zejména v Poslanecké sněmovně velmi nejistý, neboť registrované partnerství rozděluje Sněmovnu přibližně na dvě poloviny bez ohledu na politickou příslušnost. Jednoznačně proti návrhu jsou snad jen lidovci.
-joh- -ak- Zdroj : ČIA

STRUČNĚ O VČEREJŠKU
převzato z Neviditelného psa , 18.09.2001
Vláda schválila návrh zákona o registrovaném partnerství, homosexuálům podle něho nebude dovolena adopce dětí.

Vláda potěšila homosexuály
převzato z Blesk.cz
Uzavírat partnerský svazek před starostou či primátorem nebo pobírat po partnerovi důchod umožňuje homosexuálům vládou včera schválený návrh zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví. Naopak nepočítá s tím, že by si tyto páry mohly osvojovat děti.
Cílem zákona je vytvořit takovou formu soužití lidí stejného pohlaví, která by plnila podobnou úlohu jako manželství. Předloha ministerstva spravedlnosti však jedincům v partnerském soužití narozdíl od »klasického« manželství nepovoluje osvojování dětí. Zákon jim by jim naopak umožnil uzavírat partnerství a po partnerovi pobírat důchod. Předloha také doporučuje, aby o zrušení partnerství mohl soud rozhodovat jen na návrh jednoho z partnerů. Upravuje i ochranu partnera, který se na rozvratu partnerství nepodílel a jemuž by tím vznikla »zvlášť závažná újma«. Zda se homosexuální páry budou moci podle tohoto návrhu skutečně řídit, záleží na parlamentu. Jeho souhlas je však nejistý. Sněmovnu totiž přístup k němu rozdělil na stejně velké skupiny příznivců a odpůrců bez ohledu na politickou příslušnost. Zcela jednoznačné ne vyjádřili pouze lidovci. Naopak gayové a lesbičky mají z rozhodnutí kabinetu radost.
pes (18. 9. 2001)

Škromach: Registrované partnerství nelze omezit na stejná pohlaví
převzato z ČSSD , Kategorie: Komunikace / Aktuality, 17.9.2001
Základním nedostatkem stávajícího návrhu zákona o registrovaném partnerství, je podle místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha jeho omezení na osoby stejného pohlaví. „Podle našeho názoru by měl upravovat vztahy dvou partnerů bez rozlišení toho, zda jsou stejného pohlaví, řekl dnes Škromach novinářům v Brně.
V případě schválení zákona o registrovaném partnerství ve stávající podobě by existovaly v ČR tři kategorie soužití lidí, manželství, registrovaná partnerství lidí stejného pohlaví a vztah lidí různého pohlaví bez sňatku. Návrh o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví tak vlastně znevýhodňuje soužití lidí takzvaně na hromádce, míní Škromach.
„Když se teď dvě babičky dohodnou a budou chtít společně vést domácnost a upravit své majetkové vztahy, v případě registrace podle tohoto zákona by vypadaly jako lesbičky, upozornil Škromach. Podpora ve sněmovně bude podle Škromacha otázkou svědomí jednotlivých poslanců a nikoli rozhodnutí politických klubů.
Poslanec KDU-ČSL Libor Ambrozek dnes novinářům v Brně řekl, že lidovci stále podporují spíše možnost upravit majetkové vztahy při nemanželském soužití lidí ve stávající legislativě, než samostatný zákon o registrovaném partnerství.
Zákon má homosexuálním párům umožnit uzavření partnerství před starostou, primátorem či pověřeným členem zastupitelstva. Partneři by po sobě zřejmě mohli dědit, získali by právo na informace o stavu nemocného přítele a otevřely by se jim i další možnosti. Nemohli by však adoptovat dítě. Proti zákonu se postavili čeští a moravští kněží v petici, kterou již podepsalo přes 60.000 lidí.
(zdroj: ČTK 17.09.01, autor: Tereza Fojtová mal)

Kabinet podpořil svatby homosexuálů
převzato z MF Dnes , 18.09.2001, str. 2, Lukáš Dolanský
Praha Vláda včera schválila návrh zákona, podle kterého by mohli mít partneři stejného pohlaví téměř stejná práva jako manželé. Jediným omezením by mělo být to, že nebudou moci adoptovat dítě. V praxi to znamená, že homosexuálové se budou moci ženit před starostou či primátorem a po partnerovi budou například pobírat důchod. Pokud tento zákon podpoří poslanci, budou mít sezdaní homosexuálové stejná práva a povinnosti jako manželé. To znamená například vyživovací povinnost, uvedl předkladatel zákona, ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Podle něho se na páry stejného pohlaví budou vztahovat i různá běžná omezení, například po uzavření sňatku bude protiprávní porušit zákon o bigamii. Vládní návrh zákona však již kritizují mnozí poslanci. Podobný zákon totiž již dvakrát neschválili. Podle našeho názoru by měl upravovat vztahy dvou partnerů bez rozlišení toho, zda jsou stejného pohlaví, řekl ČTK místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. Hlavním kritikem návrhu nadále zůstává katolická církev, která dokonce proti tomuto zákonu iniciovala petici. V kostelech ji podepsalo již na šedesát tisíc věřících.

Homosexuálům má pomoci zákon
Páry gayů a lesbiček by měly získat téměř stejná práva jako manželé
převzato z Hospodářských novin , 18.09.2001, str. 9, Josef Kopecký
Praha - Stejná práva jako manželé s výjimkou osvojování a výchovy dětí by měly získat páry gayů a lesbiček, pokud se vládě podaří prosadit zákon o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví. Nevznikne také nárok na společný nájem bytu, pouze společné užívání. Když jeden z manželů zemře, druhý se automaticky stává nájemcem bytu, v případě homosexuálních párů by to ovšem neplatilo.
Gayové a lesbičky by partnerství uzavírali před obcí pověřenou osobou a o zrušení svazku by rozhodoval soud na návrh jednoho z partnerů. Registrované partnerství má vyřešit například otázku důchodů po partnerovi či problém vyplácení sociálních dávek.
Představitelé Gay iniciativy včera vládní návrh ocenili velice kladně a předpokládají, že by mohl mít větší naději na přijetí než předchozí poslanecké návrhy. Se všemi body návrhu se ztotožňujeme a má naši plnou podporu, řekl předseda sdružení Jiří Hromada. Nehodláme dělat žádné nátlakové akce, zdůraznil Vladimír Hrubý z Gay iniciativy v narážce na petici, kterou věřící podepisovali v českých kostelích. Velké výhrady k zákonu má totiž zejména katolická církev a z politických stran KDU-ČSL. Petici podepsalo více než 60 tisíc občanů. Podle Hromady je tak nízké číslo jasným důkazem, že církev nedokázala přesvědčit ani většinu svých stoupenců. Podpora registrovaného partnerství není v žádném případě znehodnocováním manželského vztahu, řekl včera evangelický duchovní Jiří Štorek. Obdobný zákon, který homosexuály zrovnoprávňuje, již platí v řadě evropských zemí, zejména ve Skandinávii.

Ministři dali zelenou manželství homosexuálů
převzato z Lidových novin , 18.09.2001, str. 1, sib
PRAHA - Českým homosexuálům opět svitla naděje, že budou moci uzákonit svůj partnerský vztah. Zákon o registrovaném partnerství, který kabinetu předložil ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, včera prošel vládou. Návrh, a s ním i celý balík pozměněných zákonů, teď míří do parlamentu. Sněmovna podobné právní normy, které by upravovaly soužití dvou osob stejného pohlaví, už dvakrát odmítla. Podle zástupců homosexuální menšiny se zákon, který už platí v sedmi zemích EU, podaří napotřetí prosadit.
Další informace na straně 8

Homosexuálové souhlas vítají
převzato z Lidových novin , 18.09.2001, str. 8, dom
PRAHA - Čeští homosexuálové přivítali včerejší rozhodnutí vlády, která schválila návrh zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví. Se všemi body návrhu zákona se ztotožňujeme a má naši plnou podporu, řekl předseda Gay iniciativy Jiří Hromada. Jsme rádi, že žijeme v České republice, připojil se i vedoucí kulturně společenské sekce Gay iniciativy Vladimír Hrubý s tím, že homosexuálové cítí od většiny Čechů podporu. Hromada dodal, že jím vedená organizace rezignuje na řešení otázky adopce, osvojení a všeho, co se týká dětí. Vladimír Hrubý věří, že poslanci nynější předlohu neokleští pozměňovacími návrhy a zákon schválí. Hlasy odpůrců zákona Hromada označil za nepochopitelnou hysterickou závist nad tím, že homosexuálové získají výhody, které patří manželům. Podle něj chtějí partneři stejného pohlaví pouze zajistit svoji budoucnost, a to zejména prosazením povinnosti pečovat o partnera v době nemoci, ztráty zaměstnání a stáří.

Spor o homosexuály jde do parlamentu
převzato z Lidových novin , 18.09.2001, str. 8, Silvie Blechová
Homosexuálové dostali šanci. Vláda schválila balík zákonů, které umožní registrované partnerství osob téhož pohlaví.
PRAHA - Do sněmovny míří zákony, které upravují registrované partnerství gayů a lesbiček. Poslanci budou kromě návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví posuzovat dalších 51 změn v zákonech. V souvislosti s manželstvím homosexuálů se tedy mění například zákony o nemocenském pojištění zaměstnanců, o rodině, o zaměstnanosti nebo o dědické dani. Ministerstvo spravedlnosti dále inovuje například trestní řád, zákoník práce nebo občanský soudní řád. Registrované partnerství by se podle vládního návrhu v podstatě vyrovnalo heterosexuálnímu manželství. Až na výjimky by platila pro registrované partnery stejná pravidla třeba při manipulaci s majetkem, v nemocnicích, při žádostech o úvěry či hypotéky. Partnerství by rozvedl soud. Sňatek dvou mužů nebo žen by byl možný za přítomnosti dvou svědků a matrikáře. Jen jeden z partnerů musí mít české občanství. Zástupci homosexuální menšiny to považují za jeden z důležitých bodů - umožňuje sňatek s cizincem. Partneři si dále mohou zvolit jedno společné příjmení, nebo si nechat každý svoje. Výjimkou je například osvojení bytu. Právní norma nepovoluje osvojení dítěte. To ostatně gayové ani lesbické ženy nepožadovali.
Zákon patrně nepodpoří lidovci
Zákon o registrovaném partnerství jde do sněmovny už potřetí. V roce 1998 io rok později neprošel jen velmi těsně. Na podzimní schůzi ho s největší pravděpodobností opět nepodpoří lidovci. Ti patří spolu s katolickou církví k největším odpůrcům registrovaného partnerství. Česká biskupská konference dokonce začala sbírat podpisy pod petici proti novému zákonu. V boji proti registrovanému partnerství se nejvíce proslavil poslanec Pavel Tollner, který homosexualitu nazval prasečinami. Kromě lidovců nezastávají ostatní strany jednotný názor. Zákon už veřejně odmítl například poslanec za Unii svobody Ivan Pilip. Podle něj je partnerství mezi dvěma muži nestandardní. Odpůrci uzákoněného soužití gayů a lesbiček nejčastěji argumentují tím, že takový zákon ohrožuje tradiční rodinu. Zástupci gayů a lesbiček oponují: My opravdu nemůžeme za to, že je tolik rozvodů a že se rodí tak málo dětí.
Gayové a lesbičky: Děkujeme vládě
Zprávu o rozhodnutí kabinetu Miloše Zemana přijali včera zástupci gayů ilesbiček s uspokojením. Se všemi body návrhu zákona se ztotožňujeme a má naši plnou podporu, řekl předseda Gay iniciativy Jiří Hromada. Jsme rádi, že žijeme v České republice, připojil se i Hromadův kolega ze stejné organizace Vladimír Hrubý s tím, že homosexuálové cítí od většiny Čechů podporu. Hromada dodal, že jím vedená organizace rezignuje na řešení otázky adopce i všech dalších bodů, které se týkají dětí. Vladimír Hrubý věří, že poslanci nynější předlohu neokleští pozměňovacími návrhy a zákon schválí. Podle předsedy Gay iniciativy chtějí partneři stejného pohlaví pouze zajistit svoji budoucnost zejména prosazením povinnosti pečovat o partnera v době nemoci, ztráty zaměstnání a stáří.

Gayové a lesbičky dostanou šanci
převzato ze ZN novin - Slova , 18.09.2001, str. 7, Martina Jelínková
Praha - Homosexuálům a lesbičkám opět svitla naděje, že už brzy budou moci uzavřít registrované partnerství. Vláda totiž včera schválila návrh kontroverzního zákona o partnerském soužití. Je to obdobný zákon, který sněmovna zamítla před třemi lety. Dvojice stejného pohlaví by si mohly říci své ano v obřadní síni za přítomnosti představitelů měst. Nešlo by přitom o klasické manželství, ale o východisko pro soužití dvojic stejného pohlaví bez možnosti adoptovat dítě. Jediné, co chceme prosadit, je povinnost pečovat o partnera v době nemoci, ztráty zaměstnání a stáří. řekl předseda Gay Iniciativy Jiří Hromada. Pro homosexuály a lesbičky by platila kromě osvojování dětí také další omezení. Dvojicím by nemohl vzniknout společný nájem bytu, ale jen společné užívání. Znamená to, že pokud by jeden z partnerů zemřel, jeho druh by nezískal automaticky právo na byt. Přesto považují zástupci homosexuálů a lesbiček tento návrh zákona za velmi přínosný. Marek a Jiří žijí společně na hromádce osm let. Kdyby bylo uzákoněné registrované partnerství, pomohlo by jim to hlavně v jednání s úřady i v rodině. Každá matka chce vědět, ať má heterosexuální či homosexuální dítě, že její potomek bude po její smrti zabezpečen, řekl Hromada. Po svatbě jako takové moc neprahneme, ale jde nám spíše o legalizaci našeho vztahu. My už jsme si některé věci zařídili. Máme společný byt, společný účet a tato právní úprava by pomohla hlavně těm, kteří se do těchto pozic teprve dostávají, řekl Marek. S uzákoněním registrovaného partnerství nesouhlasí římskokatolická církev v čele s Českou biskupskou konferencí. Ta vyzvala občany v květnu, aby se připojili k petici proti registrovanému partnerství. Učinilo tak dosud 72 tisíc lidí. Připadá mi iniciativa České biskupské církve jako účelová. Ukazuje to na to, že tato velká církev nemá stále cit pro detail, a také chápeme, že její smysl pro menšinu není dost vytříbený, řekl evangelický farář Jiří Stork.

krátce
převzato z Večerníku Praha , 18.09.2001, str. 6, ČTK
Praha - Čeští gayové a lesbičky se radují z včerejšího rozhodnutí vlády, která schválila návrh zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví. 5e všemi body návrhu zákona se ztotožňujeme a má naši plnou podporu, řekl předseda Gay iniciativy (dříve SOHO) Jiří Hromada. Zároveň vysvětlil, že jeho organizace v případě tohoto zákona rezignuje na řešení otázky adopce, osvojení a všeho, co se týká dětí.

BLESKOVĚ
převzato z Blesku , 18.09.2001, str. 2, ČTK
Vláda potěšila homosexuály
PRAHA (pes)- Uzavírat partnerský svazek před starostou či primátorem nebo pobírat po partnerovi důchod umožňuje homosexuálům vládou včera schválený návrh zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví. Naopak nepočítá s tím, že by si tyto páry mohly osvojovat děti. Souhlas parlamentu s touto předlohou je nejistý.

METROFAKTA - Z DALŠÍHO JEDNÁNÍ VLÁDY
převztato z Metra , 18.09.2001, str. 2, ČTK
Cílem zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví, jehož návrh vláda schválila, je vytvořit takovou formu soužití, která by v mnohém plnila podobnou úlohu jako manželství.

Cikrle: Homosexualita je deficit
převzato z MF Dnes , 19.09.2001, Východní Morava - str. 5, Jaroslav Čuřík
Brno - Biskup brněnské diecéze Vojtěch Cikrle je při České biskupské konferenci zodpovědný za péči o rodinu. Brněnské Národní centrum pro rodinu iniciovalo petici proti přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Co si biskup myslí o homosexuálech? Cikrle soudí, že k homosexuálům je nutno se chovat s úctou, ale gayové ani lesbicky orientované ženy by na zákon upravující jejich soužití neměli aspirovat. Minorita homosexuálně orientovaných osob se domáhá něčeho, co jiné osoby nemají, tvrdí Cikrle.
Jak to myslíte?
Bude-li znění zákona o registrovaném partnerství podobné, jako bylo v minulých návrzích, pak vznikne precedens v tom smyslu, že na základě sexuální orientace získají určité osoby právní výhody. To náš právní řád dosud nepoznal. Nyní je mimořádné právní postavení delegováno rodině. Muž a žena zakládají nebo se snaží založit prostředí, v němž přijdou na svět děti, na jejichž kvalitní výchově má společnost eminentní zájem.
Pokud bude zákon o registrovaném partnerství přijat, jaké to bude mít podle vás důsledky?
Každý zákon je určitou směrnicí, jak se má člověk chovat. A jestliže se mnoho mladých lidí, kteří zatím nemají ustálenou svou sexuální orientaci, dozví o možnosti registrovaného partnerství, mohou být touto možností směrováni a deformováni. A další podstatnou věcí je to, že manželství mezi mužem a ženou je něčím, čemu musí být věnována naprosto jedinečná péče. To je také důvod, proč biskupové sledují s velkou pozorností navrhované legislativní úpravy v tomto směru, proč se snaží i ostatní přivést k odpovědnému rozhodování v této důležité otázce. Přijatý zákon už se těžko bere zpět.
Proč Národní centrum pro rodinu při České biskupské konferenci organizuje petici proti přijetí zákona?
V petici jde o dvě věci. Jednou z nich je vyvolání diskuse o tomto zákoně - aby o něm lidé přemýšleli. A další věc je prezentace stanoviska katolické církve k rodině a vystoupení na její podporu. Musím říct, že mě překvapila nečekaně velká, až neobvyklá společenská odezva na zveřejnění toho, že vláda projednala návrh tohoto zákona. To znamená, v médiích se objevily články, které zdůvodňují a zdůrazňují potřebnost takového zákona. Byly v mnohem větším počtu než články obhajující opačné stanovisko. V článcích na podporu přijetí tohoto zákona bylo dokonce možné vysledovat i nátlakové přístupy a zkreslování faktů.
Zkreslování faktů a nátlak?
Ano. Nátlak nepřímý, ale velmi účinný. Nazval bych to koncepcí diskriminace. Ve všech těch článcích, ale i ve všeobecném povědomí se podařilo vybudovat názor, že homosexuálně orientovaní občané jsou diskriminováni. Tato představa diskriminace má působit emočně a z gayů a lesbiček dělá větší oběti než je fakty doložitelné. Víme, že už v roce 1961 byl u nás zrušen zákon, který kriminalizoval homosexualitu. I veřejné mínění je stále tolerantnější a je dobré, že homosexuální občané nejsou a nesmějí být veřejně diskreditováni.
Považujete údaje o tom, že homosexuálové tvoří čtyři procenta populace za prokázané?
Protože jsem se o to zajímal, mohu říct, co jsem se dozvěděl. Toto číslo se v médiích opravdu opakuje nejčastěji, ale není podloženo žádným výzkumem. Jenom tak pro informaci: výzkum, který v naší zemi dělal doktor Weiss a kolektiv pracovníků sexuologického ústavu v roce 1994, zjistil, že v naší populaci jsou čtyři desetiny procenta mužů, kteří sami sebe označili za homosexuálně orientované, a tři desetiny procenta žen. Ta čísla jsou v obrovském kontrastu k tomu, co se většinou uvádí. Problematika je totiž složitější. Záleží na definici, jak tu konkrétní sexuální orientaci budeme definovat. Křesťanská antropologie už desítky let rozlišuje homosexuální orientaci a homosexuální chování. Do statistik se však dostávají lidé, kteří třeba jednou v životě experimentovali a už spadají do té kategorie, která je později medializována jako homosexuální.
Nediskriminuje církev svým postojem homosexuály?
Katechizmus katolické církve zamítá jakýkoliv náznak diskriminace těchto lidí. Což se ve vědomí veřejnosti prezentuje zcela opačně. Je to chápáno tak, jako by se věřící naopak stavěli proti homosexuálům. Znovu opakuji: Toto rozhodně není pravda. A v katechizmu katolické církve se dále říká, aby lidé, kteří si svůj homosexuální stav nezvolili nějakým svým rozhodnutím, ale takto se narodili a mají homosexuální sklony, aby byli přijímáni s velkou úctou a soucitem, dokonce se tam říká, že mají být přijímáni s velkým jemnocitem. A to se netýká jen kněží, kteří je duchovně vedou a radí jim. To se týká každého člověka. Každý má tyto osoby přijímat s úctou a jemnocitem.
Je podle vás homosexualita normální?
Církev s těmito lidmi hluboce soucítí, ale není možné přehlédnout, že se jedná o určitý deficit. Ostatně teprve v roce 1973 byla homosexualita Americkou psychiatrickou asociací hlasováním vyloučena ze seznamu nemocí. Církev uznává svobodu každého člověka v jeho rozhodování a respektuje svobodnou vůli každého jednotlivce, jak se chce chovat, ale neznamená to, že takové chování může podporovat. Je třeba jasně říct, že homosexualita je určitá struktura osobnosti, která není schopna tíhnout k objevování myšlení a života druhé poloviny lidstva. Že netíhne k opačnému pohlaví, že ho nevnímá jako něco, co ji může doplnit.
Vy sám jste se někdy osobně setkal s homosexuály?
Jako kněz jsem se samozřejmě setkal s mnoha lidmi, kteří byli homosexuálně orientováni. Snažil jsem se je duchovně vést k tomu, aby tento svůj stav přijali a naučili se správně rozvíjet své vztahy k druhým. A mnozí to dokázali. Vzpomínám například na setkání se ženou, která cítila, že je přitahována k druhým ženám. Ale byl to u ní jenom určitý časový úsek, a když ho překonala, tak zjistila, že není lesbická. Uzavřela manželství a je v něm šťastná. A to manželství trvá už dlouhou dobu a stále cítí, že to pro ni byla jen přechodná fáze.

Mezi námi žijí nebezpečně úchylní lidé, travestita je neškodný
převzato z Listů Písecka , 19.09.2001, str. 17, Jarka Hálková
Pokud vláda schválí návrh zákona o partnerském soužití, budou moci Bronislav Barták a Robert Šereš uzavřít konečně registrované partnerství.
Broňa a Robert se živí jako travestiti. V Písku se představili během Večera pro ženy. Broňa imitoval Lucii Bílou tak dokonale, že až na pár detailů nebyla od originálu k poznání. Robert se vcítil do role Priscilly -královny pouště. V zákulisí s námi upřímně diskutovali o své úchylce, navíc se po náhodně položené otázce přiznali i k homosexualitě a k tomu, že spolu žijí.
Převlékáte se za populární osobnosti, napodobujete jejich styl. Máte osobně rád Lucii Bílou, nebo jen využíváte toho, že jste jí po nalíčení tak podobný?
Broňa: Rád ji mám, líbí se mi. Ovšem někdy se přistihnu, že ji vlastně nenávidím, protože ji dělám už strašně dlouho.
- Jak dlouho vystupujete v travesti show?
Broňa: Už čtvrtý rok.
Robert: Já se tomu věnuji šestým rokem.
Co vás na travesti nejvíce přitahuje? To převlékání? Líčení? Stylizace do jiné osoby?
Broňa:
Abych byl upřímný, přitahují mě peníze. Dělám to vyloženě z finančních důvodů. Začínal jsem v Německu jako go-go tanečník a tam jsem do styku s travesti show přišel. To finanční ohodnocení obou skupin se liší.
Robert: Jsem profesí kadeřník. V travesti jsem začínal Madonnou, teď je repertoár už mnohem širší. Když mám delší dobu pausu, chybí mi to - pociťuji potřebu namalovat se, vzít si paruku. A motivuje mě samozřejmě i finanční ohodnocení - za deset minut zábavy na jevišti dostat peníze - není to bezvadné?
Vzrušuje vás, když vidíte rozvášněný ženský dav?
Robert:
Mě ne. Ale některé chlapy to určitě chladnými nenechává. Stejně si myslím, že je spousta mužů, kteří by rádi zkusili silonky, nebo se namalovali, jenže k tomu nenajdou odvahu.
Pro vás je travesti byznys. Považujete to za úchylku?
Broňa:
V něčem to asi úchylné je. Každý by to dělat nemohl.
Robert: Já bych jen dodal, že jsou mezi námi lidé mnohem úchylnější. Tím, co děláme my, nikomu neubližujeme.
Jste dokonaleji nalíčeni než kterákoliv jiná žena. Jak dlouho vám trvá, než ze sebe uděláte ženu?
Robert:
Teď asi patnáct minut. Ale když jsem začínal, trvalo to mnohem déle. Podívám-li se na videokazety z mých prvních vystoupení, polévá mě hrůza - vypadal jsem jako strašák do zelí.
Broňa: Souhlasím s Robertem. Ze začátku mi to trvalo až dvě hodiny. Nyní si i sám šiji kostýmy.
Tato profese vám určitě do stáří nevydrží. Jak dlouho se travesti chcete ještě věnovat?
Broňa:
Až ze mě bude dědeček, už to asi dělat nebudu. Ale teď je práce čím dál víc, takže nemám důvod přemýšlet o budoucnosti. Zatím jsem spokojený.
Kdyby se váš případný potomek rozhodl, že bude dělat totéž, jak byste reagovali?
Robert:
Těžko říct. Otázka je, jestli někdy nějakého potomka vůbec budu mít. Jsem totiž homosexuál.
Broňa: Kdybych potomka měl, dovolil bych mu to. On by se mě vlastně ani neptal, byl by již plnoletý. Ovšem pochybuji, že za nějakých dvacet let bude tato show ještě populární. Ženy se budou bavit jiným způsobem. Mimochodem: jsem také homosexuál.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!