Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeVyjádření GI v ČR k hlasování poslanecké sněmovny k návrhu zákona

Vyjádření Gay iniciativy v ČR k hlasování Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
k návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví dne 25. října 2001

Gay a lesbická minorita v České republice měla v podobě vládního návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví velkou naději dosáhnout po předchozích úspěších rovnoprávnosti takřka ve všech oblastech života.
Že tomu tak doposud stále ještě není, je výsledkem nešťastného hlasování v poslanecké sněmovně o vládní předloze zákona, která by rovnoprávnost zaručovala dvojicím téhož pohlaví. Precizní návrh detailně vypracovaný a postihující všechny naše požadavky vyjma adopce a osvojení dětí, velká mediální kampaň působící v náš prospěch, většinová podpora veřejnosti, odsouzení praktik katolické církve, které se tvrdě vymezovaly vůči přijetí této normy, individuální diskuse s poslanci, které se dařilo přesvědčit změnit názor a aktuální výzvy parlamentu Evropské Unie, aby její členské a kandidátské země přijímaly zákony zrovnoprávňující gay a lesbickou minoritu s ostatními - to vše dávalo naději, že tentokrát jsou vytvořeny všechny podmínky pro konečné přijetí.
Sněmovna si nejprve určila, že vládní návrh bude projednávat v přesně stanoveném termínu 25. 10. ve 14.00 hodin. Na návrh jednoho z odpůrců zákona však sněmovna nepochopitelně změnila termín projednávání v sice stanoveném dnu, ale na jedenáctou hodinu dopoledne. V tu dobu chyběla ve sněmovně prakticky celá vláda a mnozí další poslanci, kteří přijetí zákona podporují (zhruba 10 až 15 hlasů pro zákon). Po rozpravě, která tentokrát nebyla tak homofóbní jako při minulých projednáváních, ale která znovu definovala postoj odpůrců jako postoj, který zarputile obhajuje obavy z rozpadu rodiny, z nechuti přijmout normu obdobnou manželství, tedy argumenty nevěcné a vágní, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu zamítnout předložený zákon. K zamítnutí potřebovali odpůrci v tu chvíli 82 hlasy. Získali jich 77. Návrh na zamítnutí tedy neprošel.
Poté následovalo hlasování o návrhu vrátit předlohu vládě k přepracování. K přijetí byly potřeba 84 hlasy. Návrh získal 85 hlasů. O pouhé dva hlasy bylo tedy rozhodnuto vrátit vládě zákon k přepracování.
Média z tohoto faktu a z okamžitých reakcí ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše a prvního místopředsedy vlády Vladimíra Špidly usoudila, že tím možnosti projednat a schválit tuto vládní předlohu v tomto volebním období byly vyčerpány. Především postoj ODS, která hlasovala takřka jednomyslně proti tomuto zákonu, byl šokující. Nicméně na konečné závěry není stále ještě vhodná chvíle. Obrátili jsme se jak na ministra spravedlnosti, tak prostřednictvím prvního místopředsedy vlády ještě tentýž den na vládu s žádostí, aby se pokusili nalézt možnost, jak znovu co nejrychleji předložit sněmovně tento návrh zákona o partnerském soužití třeba v mírně pozměněné podobě tak, aby o něm sněmovna a senát stihly rozhodovat ještě v tomto volebním období.
Protože nás vláda nezklamala už při přípravě zákona, věříme, že se to nakonec zdaří. Největším úkolem pak v této souvislosti bude dosáhnout jednáním alespoň částečnou změnu postoje ODS, bez které bychom nezískali potřebné množství hlasů ke konečnému přijetí zákona.
V případě neúspěchu budeme muset být trpěliví a počkat do příštího roku na novou politickou reprezentaci. Bude-li vláda obdobně vstřícná jako ta současná, zahájíme nová jednání o možnosti vytvořit nový vládní návrh zákona o partnerském soužití.
Proto nepodléháme skepsi a k obdobnému trpělivému postoji vyzýváme i všechny příznivce zavedení této normy do našeho života.

Za Gay iniciativu v ČR

Mgr. Jiří Hromada
předseda GI v ČR

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!