Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeRegistrované partnerství v ČR v roce 2006

2005

 • 16. prosince 2005
  PLNÉ ZNĚNÍ AKTUÁLNÍHO NÁVRHU ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ
  - po schválení Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR
  Download návrhu zákona v originálním znění ve formátu doc
 • 16. prosince 2005
  Na 51. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl v pátek 16. prosince v 10.26 hodin návrh zákona o registrovaném partnerství schválen ve třetím čtení.
  Bylo přítomno 147 poslanců. Ke schválení návrhu zákona bylo potřeba 74 hlasů. PRO zákon hlasovalo 86 poslankyň a poslanců a PROTI bylo 54. Registrované partnerství podpořilo 45 poslankyň a poslanců ČSSD, 22 poslankyň a poslanců KSČM, 13 poslankyň a poslanců ODS a 5 poslankyň a poslanců US-DEU a nezařazený poslanec Tomáš Vrbík. Byly schváleny pozměňovací návrhy petičního výboru, ostatní nesmyslné změny navrhované odpůrci zákona z řad ODS Tomášem Dubem, Petrem Plevou a Markem Bendou byly zamítnuty.
  Plné znění rozpravy nad třetím čtením návrhu zákona
  Konečné hlasování č. 933 o schválení návrhu zákona
  Gay iniciativa v ČR děkuje poslancům ODS, KSČM a US-DEU za to, že hlasovali podle svého svědomí a podpořili zrovnoprávnění svazků osob téhož pohlaví a poslancům ČSSD za to, že naplnili výzvu premiéra Jiřího Paroubka a dodrželi tak svůj předvolební slib.
  8. listopadu 1995 tehdejší vláda pod vedením Václava Klause zamítla první návrh zákona o registrovaném partnerství. O deset let později již šestý návrh prošel poprvé dolní komorou Parlamentu ČR.
  A co nás čeká nyní?
  Návrh zákona tak postupuje do Senátu ČR. Pokud senát nadpoloviční většinou přítomných senátorů návrh zamítne, musí se o osudu zákona hlasovat znovu v poslanecké sněmovně, která jej však poté má možnost schválit minimálně 101 hlasem. V případě úspěchu musí celou anabázi stvrdit podpisem prezident Klaus. Pokud nepodepíše a vrátí návrh sněmovně, může jeho rozhodnutí poslanecká sněmovna opět přehlasovat pouze svou nadpoloviční většinou - tedy 101 hlasem. Nebo se prezident k zákonu nemusí vyjádřit vůbec a ten pak vstoupí v platnost i bez jeho podpisu. Pak už by byl zákon konečně schválen.

  Schválení návrhu zákona ve třetím čtení poslaneckou sněmovnou se stalo hlavní zprávou zpravodajských serverů.
 • 15. prosince 2005
  Premiér Jiří Paroubek opět vyzval poslance ČSSD, aby podpořili návrh zákona nebo alespoň nehlasovali proti.
  Pro premiéra je totiž zákon o registrovaném partnerství natolik velkou prioritou, že má kvůli avizované disciplíně sociálních demokratů velkou šanci na úspěch. ČSSD má podle něj ukázat, že je svobodomyslnou stranou.
 • 9. prosince 2005
  Na 51. schůzi PS Parlamentu ČR se podařilo (po trapných obstrukcích ze strany opozice - KDU-ČSL a ODS - které si neváhaly vzít třikrát přestávku necelou hodinu před koncem schůze, aby nedošlo k projednávání registrovaného partnerství ve 2. čtení) v pátek 9. prosince předřadit projednávání tohoto zákona na první místo.
  Poté, celkem hladce, po (někdy až směšných) pozměňujících návrzích, které se snažily předlohu znehodnotit - byl návrh zákona o registrovaném partnerství postoupen bez problémů do 3. čtení.
 • prosinec 2005
  Vzhledem k nabitému programu schůze (schvaluje se státní rozpočet na rok 2006) byl stanoven pevný termín na projednání zákona, a to na středu 7. prosince odpoledne. V případě, že zákon sněmovna tento den projedná, je reálná naděje na hlasování ve třetím čtení v pátek 9. 12. V horším případě v pátek 16. 12.
 • 22. 11. - 11. 12. 2005
  Se zástupci ČSSD jsme aktuálně projednali další postup pro příští - 51. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se bude konat od 22. 11. do 11. 12.
  Organizačnímu výboru byl předložen návrh po dohodě zástupců poslaneckého klubu ČSSD a Gay iniciativy v ČR, aby projednávání registrovaného partnerství bylo zařazeno na přední místo programu tak, aby na této prodloužené schůzi stihla sněmovna zákon projednat ve druhém i třetím čtení. Dále jsme vyzvali klub ČSSD, aby hlasoval jednotně pro, protože sociální demokracie má prosazení tohoto zákona ve volebním programu. Premiér Jiří Paroubek s tímto názorem souhlasí a důrazně klub ČSSD k jednotnému hlasování motivuje.
  V návrhu pořadu 51. schůze bylo registrované partnerství zařazeno jako bod č. 29.
 • 26. října 2005
  Druhé čtení mělo proběhnout na říjnové 48. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu v ČR (11. - 27. 10.). Protože jsme obdrželi až pořadové číslo 123, a protože bylo mnoho zákonů projednáno přednostně mimo stanovené pořadí, nedostala se na této schůzi na registrované partnerství řada. (Měli jsme opět příslovečnou smůlu, protože 26. 10. sněmovna přece jen dospěla až k bodu našeho zákona v 18 hod. Protože byl pevně stanovený termín projednávání jiného zákona na 18.30 hod., vzal si klub KDU-ČSL strategicky půlhodinovou pauzu - a tím projednání registrovaného partnerství ve druhém čtení protentokrát zamezil.)
 • říjen 2005
  Návrh zákona projednají poslanci ve 2. čtení (pravděpodobně na říjnové 47. schůzi poslanecké sněmovny, která bude probíhat v termínu 11. - 23. října).
 • 6. října 2005
  Petiční výbor na své 44. schůzi doporučil přijetí zákona poslaneckou sněmovnou (proti byli pouze poslanci KDU-ČSL Karas a Lobkowicz).
 • 1. července 2005
  1. července 2005 se uskutečnil v pražském Rudolfinu velmi úspěšný koncert 110členného sboru The Boston Gay Men´s Chorus na podporu prosazení zákona o registrovaném partnerství v ČR. Záštitu převzala GI v ČR.
 • 24. června 2005
  1. čtení proběhlo na 45. schůzi.
  Návrh na zamítnutí zákona nebyl schválen.
  Návrh zákona byl přikázán k projednání Petičnímu výboru - usnesení č. 1762.
 • 2. června 2005
  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil.
  Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor
 • červen 2005
  Návrh zákona bude projednáván v prvním čtení na červnové 45. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která bude probíhat od 13. června.
 • 27. května 2005
  Stanovisko vlády bylo zasláno poslancům jako tisk 969/1.
 • 25. května 2005
  Vláda ČR Jiřího Paroubka zaujala k návrhu zákona neutrální stanovisko.
  Záznam z tiskové konference:
  "Jedna (poslanecká iniciativa) se týkala registrovaného partnerství. Vláda na návrh Legislativní rady vlády zaujala k tomuto materiálu poslanců Čurdové a spol. neutrální stanovisko především k tomu, že měla některé dílčí výhrady k formulaci problematiky osvojování dětí a vyživovacích povinností partnerů."
 • 25. května 2005
  Vláda ČR má na svém zasedání projednat své stanovisko k návrhu zákona.
  V programu je uveden jako bod č. 11:
  Návrh poslanců Anny Čurdové, Jitky Kupčové, Taťány Fischerové, Kateřiny Dostálové, Lucie Talmanové, Kateřiny Konečné, Zdeňka Jičínského, Vladimíra Doležala, Pavla Svobody, Vlastimila Ostrého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 969)
  č.j. 652/05 - předběžně rozesláno dne: 03.05.2005
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • 2. května 2005
  Návrh zákona byl rozeslán všem poslancům jako tisk 969/0 .
  Návrh byl zaslán vládě Jiřího Paroubka (25. 4. skončila Vláda
  ČR Stanislava Grosse) k vyjádření stanoviska.
 • 29. dubna 2005
  Skupina poslanců - Anna Čurdová, Jitka Kupčová, Taťána Fischerová, Kateřina Dostálová, Lucie Talmanová, Kateřina Konečná, Zdeněk Jičínský, Vladimír Doležal, Pavel Svoboda, Vlastimil Ostrý, Vladimír Koníček - předložila poslanecké sněmovně nový poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství, do kterého byly zapracovány věcné připomínky při projednávání předchozího návrhu zákona.
  Zástupce navrhovatele: Čurdová Anna a další.
  Znění návrhu zákona v plném rozsahu

  Platná znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn
 • 11. února 2005
  Vyjádření Gay iniciativy v ČR k neschválení návrhu zákona o registrovaném partnerství
  Na 41. schůzi (11. 2. 2005) Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebyl schválen ve třetím čtení návrh zákona o jeden jediný hlas. Ze 165 přítomných poslankyň a poslanců 82 hlasů bylo PRO přijetí zákona, 65 PROTI, 18 se zdrželo a 35 bylo nepřítomno.
  Děkujeme všem poslancům a poslankyním, kteří nás svým hlasem podpořili, děkujeme všem, kteří podepsali petici, děkujeme vám, kteří nás podporujete svými ohlasy, milými e-maily a vzkazy po SMS.
  Snaha gay a lesbických aktivit o uzákonění partnerských svazků osob téhož pohlaví tím rozhodně nekončí. Gay iniciativa v ČR spolu s ostatními bude pokračovat ve svém úsilí o přijetí zákonné normy, která soužití dvojic téhož pohlaví zrovnoprávní s ostatními.
 • 11. února 2005
  Návrh zákona nebyl na 41. schůzi poslanecké sněmovny v hlasování pořadové číslo 192 schválen.
  Stenoprotokol diskuse a hlasování k projednávání návrhu zákona
  Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 650, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. "
  Z přítomných 165 poslanců bylo 82 PRO a 65 PROTI. Tím návrh nebyl přijat.
 • 8. února 2005
  Třetí čtení návrhu zákona o registrovaném partnerství se uskuteční na 41. schůzi poslanecké sněmovny, kde budou projednány navržené pozměňovací návrhy z druhého čtení.
    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!