Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeRegistrované partnerství v ČR v roce 2004

2004

 • 14. prosince 2004
  Poslankyně Taťána Fischerová po dohodě se zástupci gay a lesbických aktivit navrhla vyřadit projednávání opakovaného třetího čtení návrhu zákona z programu 39. schůze poslanecké sněmovny. Na této schůzi byl projednáván návrh státního rozpočtu na rok 2005, a tak bylo reálné, že by návrh zákona o registrovaném partnerství nebyl projednán.
 • 13. prosince 2004
  Třetí čtení návrhu zákona o registrovaném partnerství se uskuteční na 39. schůzi poslanecké sněmovny, kde budou projednány navržené pozměňovací návrhy z druhého čtení.
 • 25. listopadu 2004
  Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou ve druhém čtení 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
 • 23. listopadu 2004
  Na programu 38. schůze poslanecké sněmovny je druhé čtení návrhu zákona o registrovaném partnerství jako bod. č. 16.
 • 16. listopadu 2004
  Petiční výbor na své 32. schůzi přijal pozměňující návrh na prodloužení termínu účinnosti návrhu zákona o registrovaném partnerství v tom smyslu, že případně přijatý zákon vstoupí v účinnost tři měsíce po zapsání ve Sbírce zákonů. Ostatní pozměňující návrhy a doporučení k přijetí zákona sněmovnou, přijaté na minulé schůzi petičního výboru, ponechal výbor v platnosti.

  Petiční výbor vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 650/4.
 • 5. listopadu 2004
  Na 37. schůzi poslanecké sněmovny přednesla zpravodajka zákona o registrovaném partnerství, poslankyně Zuzka Rujbrová domluvený návrh, aby se projednávání zákona vrátilo ze třetího do druhého čtení z důvodu umožnění předložit pozměňující návrh ve smyslu prodloužení termínu účinnosti, protože stávající návrh by parlament již nestihl projednat. Sněmovna tento návrh přijala bez problémů (151 hlasů PRO).

  Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (usnesení č. 1364).
 • 12. října 2004
  Na programu 36. schůze poslanecké sněmovny je třetí čtení návrhu zákona o registrovaném partnerství jako bod. č. 87.
  Vzhledem k zdlouhavému projednávání jiných zákonů nedošlo k hlasování o návrhu zákona o registrovaném partnerství. Tím sněmovna znemožnila, aby se v další schvalovací proceduře stihl návrh eventuálně schválit sněmovnou, senátem a prezidentem republiky tak, že může vstoupit v účinnost k 1. 1. 2005, jak je uvedeno v předkládaném návrhu. Proto jsme se s předkladateli dohodli, že je nezbytné vrátit návrh zákona do druhého čtení, ve kterém je možné předložit pozměňující návrh o prodloužení termínu účinnosti.
 • 22. září 2004
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.V obecné rozpravě bylo navrženo zamítnutí zákona. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 650/3. Projednávání tisku navrženo na pořad 36. schůze (od 12. 10. 2004) do třetího čtení.
 • 21. září 2004
  Na programu 35. schůze poslanecké sněmovny je druhé čtení návrhu zákona o registrovaném partnerství jako bod. č. 28.
 • 7. září 2004
  Gay a lesbická liga předala 273 petičních archů na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství s 4056 podpisy petičnímu výboru poslanecké sněmovny.
  Petiční výbor na své 31. schůzi doporučil přijetí zákona ve znění schválených pozměňovacích názorů.
  Usnesení č. 155 petičního výboru
 • červenec - září 2004
  Gay iniciativa v ČR začala shromažďovat podpisy významných osobností veřejného života a Gay a lesbická liga podpisy veřejnosti na petici na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství.
 • Biskupové Římskokatolické a Řeckokatolické církve, shromáždění na plenárním zasedání České biskupské konference na Velehradě ve dnech 6. a 7. 7. 2004, se připojují k následujícímu Prohlášení konference duchovních Církve bratrské a Slezské církve evangelické a.v. k rodinné politice.
  Text prohlášení
 • 18. června 2004
  Návrh zákona prošel do druhého čtení!!!
  Poslanecká sněmovna:
  1. hlasování - VRÁTIT K PŘEPRACOVÁNÍ
  Přítomno: 142
  Bylo třeba: 72
  Pro: 53 - Návrh neprošel.
  (Proti vrácení hlasovalo 74 a zdrželo se 15 poslanců.)
  2. hlasování - ZAMÍTNOUT NÁVRH
  Přítomno: 139
  Bylo třeba: 70
  Pro: 49 - Návrh nebyl přijat.
  (Proti vrácení hlasovalo 72 a zdrželo se 18 poslanců.)
  Stenoprotokol diskuse a hlasování k projednávání návrhu zákona
 • 15. června 2004
  Poslanecký návrh zákona je navržen na pořad 33. schůze na 1. čtení:
  Parlament České republiky
  Poslanecká sněmovna

  Návrh pořadu 33. schůze - 15. 6. 2004 14 h
  Bod č.
  57. Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 650/ - prvé čtení
 • 2. června 2004
  Církev bratrská a Slezská církev evangelická na konferenci duchovních k rodinné politice ve dnech 31. 5. - 2. 6. přijali stanovisko proti registrovanému partnerství
  Text prohlášení
 • 19. května 2004
  Vláda ČR Vladimíra Špidly přijala k poslaneckému návrhu zákona neutrální stanovisko.
  Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti 2.
  Usnesení Vlády České republiky ze dne 19. května 2004 č. 474 + P k poslaneckému návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 650)
 • duben 2004
  Ve spolupráci s Gay iniciativou v ČR a Gay a lesbickou ligou byl vypracován poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství, který bude předložen Parlamentu ČR k projednání.
  Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů - Sněmovní tisk č. 650/0
  Platná znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn
 • únor 2004
  Gay iniciativu v ČR oslovil místopředseda vlády PhDr. Petr Mareš s tím, aby se zúčastnila vytvoření skupiny poslanců, kteří připraví poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství.
  Následně potom došlo k setkání s členy poslaneckého klubu Unie svobody-DEU T. Fischerovou a V. Ostrým, z kterého vzešly další návrhy na složení celé skupiny poslanců (zatím dva z každé strany vyjma KDU-ČSL) s tím, že počet nebude limitován. První návrhy (J. Zvěřina aj. Zahradil z ODS, J. Kupčová a Z. Jičínský z ČSSD, K. Konečná a V. Koníček za KSČM a již zmínění T. Fischerová a V. Ostrý za US-DEU) byly předběžně odsouhlaseny uvedenými poslanci.
  Předběžně bylo dojednáno, že za základ poslaneckého návrhu se vezme neprojednané znění vládního návrhu

 • únor 2004
  Gay iniciativu v ČR oslovil místopředseda vlády PhDr. Petr Mareš s tím, aby se zúčastnila vytvoření skupiny poslanců, kteří připraví poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství.
  Následně potom došlo k setkání s členy poslaneckého klubu Unie svobody-DEU T. Fischerovou a V. Ostrým, z kterého vzešly další návrhy na složení celé skupiny poslanců (zatím dva z každé strany vyjma KDU-ČSL) s tím, že počet nebude limitován. První návrhy (J. Zvěřina aj. Zahradil z ODS, J. Kupčová a Z. Jičínský z ČSSD, K. Konečná a V. Koníček za KSČM a již zmínění T. Fischerová a V. Ostrý za US-DEU) byly předběžně odsouhlaseny uvedenými poslanci.
  Předběžně bylo dojednáno, že za základ poslaneckého návrhu se vezme neprojednané znění vládního návrhu s tím, že bude doplněno na základě připomínek g/l aktivit nebo předchozích kvalitních verzí tohoto návrhu. Úprava návrhu se však bude řídit strategií průchodnosti.
  Předpokládaný termín předložení konečné verze poslanecké sněmovně do prvního čtení je červen 2004.
 • únor - březen 2004
  Probíhá zpracování poslaneckého návrhu zákona o registrovaném partnerství a jednání o jeho podpoře.
 • 4. února 2004
  Projednávání návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
  Vládou ČR Vladimíra Špidly - č. j. 1392/03, předkládají ministr spravedlnosti, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra - Bod byl odložen bez udání důvodu na neurčito.
  KDU-ČSL zablokovalo možné přijetí znění zákona jako vládního návrhu. - "Převažuje názor, že pokud sociální demokracie na svém návrhu trvá, pak by bylo vhodnější, aby ho předložila jako poslanecký návrh," řekl předseda
  KDU-ČSL Miroslav Kalousek.
  Tisková zpráva GI k odložení projednávání vládního návrhu
 • 28. ledna 2004
  Projednávání návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Vládou ČR
  Vladimíra Špidly - č. j. 1392/03, předkládají ministr spravedlnosti, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra - Bod byl odložen na příští jednání Vlády ČR z důvodu nepřítomnosti několika ministrů ČSSD.
  Kompletní znění předkládaného materiálu návrhu zákona a souvisejících dokumentů (ve formátu Word)
  Záznam z tiskové konference Vlády ČR ze dne 28. 1.
 •     

  autor fotografií­
  Robert Vano

  AKTUÁLNĚ

  HOMEPAGE ARCHIVU
  Historie SOHO a GI v ČR
  Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

  GAY POLITIKA

  Registrované partnerství
  Historie RP
  RP v praxi
  MÉDIA o RP
  Poradna k RP
  RP ve světě
  Petice pro zákon
  Koncert pro zákon

  GAY PRÁVO

  Poradna právníka
  Gay legislativa
  Historie právních postojů
  Dárcovství krve
  DISKRIMINACE 2001 (studie)
  DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

  GAY PROTI HIV/AIDS

  Poradna sexuologa
  Průvodce Safer sex
  Statistiky HIV/AIDS
  Seznam pomoci HIV/AIDS
  Fórum AIDS organizací
  Světlo pro AIDS
  Den boje proti AIDS
  Dům světla
  Dotazník HIV/AIDS
  Dotace HIV/AIDS
  HIV/AIDS ve světě
  BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
  Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

  GAY V KRIZI

  Linka duševní tísně
  COMING OUT(e-brožura)

  GAY SVĚT

  Gay a Slovensko
  Gay Games

  GAY A MÉDIA

  Média o nás píší...


  GAY A INTERNET
   
  INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

  Rada vlády pro lidská práva
  Výbor pro sexuální menšiny

  Ministerstvo zdravotnictví
  Prevence HIV-AIDS
  Dům světla-ČSAP

  DUHOVÝ WEB
  colour planet
  gaynet.cz
  M-Klub Praha
  Logos Praha
  Jihočeská Lambda
  Kluci z Vysočiny
  Mezipatra
  Stud Brno
  Lesba.cz
  Lesba.cz magazín
  004.cz
  one4one
  Rozdílné rytmy
  eLnadruhou
  Bengáles
  Lesbická literární kavárna
  Pardubická lesba
  Gay komunita
  Kluci.info

  G/L SPORT
  Pratety
  GaySport.cz
  Gay volejbal a fotbal
  1. Lesbický sportovní klub

  GAY VÝLETY
  Gay Valach
  Ušáčkův svět
  KLUCI VEN!