Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeRegistrované partnerství v ČR v letech 1992-2003

2003

2002

2001

2000

 • 18. prosince 2000
  Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR v pondělí 18. prosince 2000:
  Pavel Rychetský, místopředseda vlády: Já vám přeji dobrý večer, dámy a pánové. ... A nyní ty dva body, které jsou poněkud zajímavější. Vláda schválila plán legislativních prací vlády na příští rok a výhled legislativních prací na rok 2002. Plán na příští rok předpokládá ještě stále výrazně zvýšenou legislativní činnost vlády. Předpokládá, že vláda projedná 155 legislativních návrhů, přičemž z toho bude celkem 81 návrhů zákonů nebo jejich novel, 27 návrhů věcných záměrů zákonů a 6 novel zákonů, tzn. 33 věcných záměrů zákonů a celkem 41 nařízení vlády. V roce 2002 už poprvé, protože to už se snad budeme blížit ke vstupu, bude těch návrhů o něco méně - místo 155 na rok 2001 už to bude jenom 65 legislativních návrhů a tím by měla být ukončena tato činnost. Já samozřejmě mohu v diskusi odpovědět na konkrétní dotazy, ale plán legislativních prací bude tak, jak je zvykem, zveřejněn na internetu ve všech těch několika stech položkách. Pro vaši informaci, předpokládá se, že v první polovině příštího roku předloží ministerstvo spravedlnosti vládní návrh zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví.
 • 14. června 2000
  Vláda ČR Miloše Zemana na své schůzi 14. června 2000 projednala návrh Rady vlády ČR pro lidská práva na přípravu věcného záměru zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví. Kabinet se návrhem měl zabývat už 7. června 2000, ale pro malou účast jej místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády Pavel Rychetský stáhl z programu a odložil na příští týden. Tentokrát vláda přijala usnesení č. 598 - z přítomných 13 členů vlády hlasovalo 12 pro a nikdo proti.

Foto: www.vlada.cz

1999

 • 2. prosince 1999
  Na 19. schůzi se poslanecká sněmovna vrátila k projednávání návrhu zákona opět v druhém čtení v obecné rozpravě. Návrh poslance Cyrila Svobody (KDU-ČSL) na zamítnutí návrhu zákona byl nejprve schválen (hlasování č. 126) , pak bylo hlasování zpochybněno procedurální připomínkou poslancem ČSSD Stanislavem Křečkem (hlasování č. 127) a v následném hlasování č. 128 byl návrh zákona zamítnut - z přítomných 175 poslankyň a poslanců bylo pro zamítnutí 91 (potřeba bylo 88), proti 69 (usnesení č. 631).
  Návrh byl podruhé poslaneckou sněmovnou zamítnut.
 • 18. listopadu 1999
  Petiční výbor doporučil sněmovně schválit návrh zákona.
 • 5. listopadu 1999
  Ústavně právní výbor schválil stejné závěry jako 16. 6. 1999.
 • 12. října 1999
  Na 17. schůzi projednala poslanecká sněmovna opět návrh zákona opět v druhém čtení v obecné rozpravě a neschválila návrh poslance Cyrila Svobody (KDU-ČSL) na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 32) a schválila již třetí postoupení návrhu zákona ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru (hlasování č. 33). Byly to typické obstrukce KDU-ČSL, která když nemohla prostřednictvím svých poslanců urážet příslušníky gay a lesbické minority, tak všemožně znemožovala projednávání a schvalování návrhu zákona.
 • 23. září 1999
  Ústavně právní výbor neschválil nedoporučení sněmovně schválit návrh zákona, ani doporučení schválit jej, a tak přijal připomínky ke znění návrhu zákona.
 • 23. - 29. června 1999
  Pod záštitou SOHO v ČR se uskutečnil v Čeladné-Podolánkách první gay film festival. Do G&L síně slávy vstoupila Helena Růžičková. Festivalu se zúčastnili i další hvězdní hosté jako např. herečka Květa Fialová, herec Michal Pavlata, J. Novák, dabingový režisér a další. Vítězným filmem se stala Nádherná věc (Beautiful Thing), GB, 1995, 90 min., r.: H. MacDonaldová.
 • 30. června 1999
  Poslanecká sněmovna projednala návrh zákona v druhém čtení v podrobné rozpravě, neschválila návrh poslance Cyrila Svobody (KDU-ČSL) na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 53) a schválila opětovné vrácení návrhu zákona ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru (hlasování č. 54) .
 • 29. června 1999
  Na 15. schůzi projednala poslanecká sněmovna návrh zákona v druhém čtení v obecné rozpravě (10. bod programu) a neschválila návrh poslankyň Vlasty Parkanové (KDU-ČSL) a Evy Fischerové (ČSSD) na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 38).
 • 17. června 1999
  Petiční výbor doporučil sněmovně schválit návrh zákona.
 • 16. června 1999
  Ústavně právní výbor neschválil nedoporučení sněmovně schválit návrh zákona, ani doporučení schválit jej, a tak přijal připomínky ke znění návrhu zákona.
 • 6. - 9. května 1999
  Mezinárodní duhový festival v Karlových Varech
  Od čtvrtka 6. května do neděle 9. května 1999 se konal v Karlových Varech 2. ročník Mezinárodního duhového festivalu - jakási česká obdoba celosvětového GAY PRIDE DAY (Dne gay hrdosti), která měla podpořit boj o registrované partnerství v ČR.

  Foto: Milda Šlehofer
 • 31. března 1999
  Poslanecká sněmovna neschválila návrh 6 poslankyň a poslanců na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 150), neschválila vrácení
  navrhovateli k dopracování navržené poslancem ODS Markem Bendou (hlasování č. 151), schválila přikázání ústavně právnímu výboru (hlasování č. 152) a výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti (hlasování č. 153) a zároveň schválila prodloužení lhůt k projednávání o 20 dní (hlasování č. 153). Tím bylo ukončeno první čtení zákona a ten byl postoupen do druhého čtení.
 • 11. března - 2. prosince 1999
  Projednávání návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů poslaneckou sněmovnou
 • 11. března 1999
  Vláda poslala poslanecké sněmovně své stanovisko, které bylo jako tisk 124/1 rozesláno poslancům téhož dne.
  Organizační výbor projednávání zákona doporučil, určil zpravodaje Marka Bendu a navrhl přikázat k projednání ústavně právnímu výboru.
 • 10. března 1999
  K projednání návrhu došlo těsně před jednáním poslanecké sněmovny na 10. schůzi vlády (3. bod programu). Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15 a proti nikdo (usnesení č. 189/99).
  Stanovisko vlády k návrhu zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví - Vláda ČR Miloše Zemana zastoupeného 1. místopředsedou vlády Vladimírem Špidlou vyjádřila s tímto návrhem souhlas, avšak upozorňuje na některé legislativní i věcné nedostatky návrhu, které je třeba v rámci legislativního procesu dořešit.
  Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 10. března 1999
 • 3. března 1999
  Projednávání návrhu zákona předložené místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády bylo zařazeno jako 10. bod programu 10. schůze vlády, ale nakonec byl návrh stažen z programu jednání.
  Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 3. března 1999
 • 8. února 1999
  Návrh byl zaslán vládě k vyjádření stanoviska.
 • 5. února 1999
  Návrh byl rozeslán poslankyním a poslancům jako tisk 124/0.
 • 4. února 1999
  POSLANECKÝ NÁVRH NA VYDÁNÍ ZÁKONA O PARTNERSKÉM SOUŽITÍ OSOB TÉHOŽ POHLAVÍ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
  předložili sněmovně poslanci Zuzka Rujbrová, Jan Zahradil, Jitka Kupčová, Monika Horáková. Návrh byl rozeslán poslancům jako tisk 124/0 dne 5. února. a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. února.
  -
  znění poslaneckého návrhu zákona
  - dokumenty k poslaneckému návrhu zákona

1998

 • 2. dubna 1998
  Návrh byl poprvé poslaneckou sněmovnou zamítnut.
  Ze 161 přítomných poslankyň a poslanců bylo pro zamítnutí 83 (potřeba bylo 81) a proti 57 (hlasování č. 161).
 • 26. března - 2. dubna 1998
  Projednávání návrhu zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví v prvním čtení v bodě 10 programu 23. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 • 21. ledna 1998
  Vláda ČR se návrhem zákona pod číslem jednacím 1140/97 zabývala na 4. schůzi vlády (11. bod programu).
  Stanovisko vlády k návrhu zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví
  (usnesení č. 36/98) - Vláda ČR Josefa Tošovského návrh zákona zamítla, protože zatím u nás chybí objektivní sociologický a demografický průzkum, který by dokumentoval očekávané kladné přijetí navrhované právní úpravy společností. Rovněž zejména neexistuje komplexní rozbor dopadů předpokládaného, dokonce obdobného, použití úpravy manželství na navrhované registrované partnerství v jednotlivých oblastech právního řádu.
  Stanovisko vlády bylo rozesláno poslankyním a poslancům jako tisk 359/1.

  Organizační výbor určil zpravodajku Hanu Orgoníkovou.

1997

1995

1992 - 1995

 • Prosazením registrovaného partnerství se Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR začalo zabývat již od roku 1992.
  V první fázi bylo nutné seznámit veřejnost s naším záměrem a získat názory odborníků.
  Na tomto základě byl potom formulován konkrétní návrh, se kterým byly postupně seznamovány osobnosti politického a společenského života. A to začlenění registrovaného partnerství do Zákona o rodině a Občanského zákoníku.
  Pozitivní názory a podpora registrovanému partnerství od významných osobností
  byly uveřejňovány průběžně v časopise SOHO revue - např. herci a herečky Blanka Bohdanová, Zuzana Bydžovská, Jaroslav Čejka, Květa Fialová, Zdena Hadrbolcová, Oldřich Kaiser, Lenka Kořínková, Jiří Lábus, Michal Pavlata, Jiří Růžička, Helena Růžičková, Jana Šulcová, zpěváci a zpěvačky Lucie Bílá, Petra Černocká, Michal David, Eva Hurychová, Petra Janů, Jana Kociánová, Jiří Korn, Petr Kotvald, Jana Koubková, Štefan Margita, Helena Vondráčková, Hana Zagorová, režiséři Pavel Háša, Zdeněk Troška, moderátor Jan Rosák, malířka Josefína Garaiová, sportovkyně Martina Navrátilová, sexuologové a psychiatři MUDr. Antonín Brzek, MUDr. Jan Cimický, MUDr. Hana Fifková, MUDr. Petr Weiss, politici Jiří Dienstbier (předseda Svobodných demokratů) Jan Ruml (ministr vnitra), Václav Trojan (ODS), Zdeněk Trojan (ODS) a další.
  Pak se SOHO v ČR obrátilo na gay a lesbickou komunitu a na veřejné mínění, aby jí pomohlo shromáždit hlasy na podporu přijetí registrovaného partnerství na historicky první petici na podporu tohoto návrhu zákona v ČR.

DALŠÍ DOKUMENTY K TÉMATU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!