Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home Pge
GAY PROTI HIV/AIDS

Garant programu zdravotně sexuologické pomoci a prevence HIV/AIDS GI v ČR:

MUDr. Ivo Procházka, CSc.     

 • nar.: 27. 05. 1958
 • povolání: sexuolog, psychiatr
   
 • šéf sekce prevence HIV/AIDS SOHO v ČR (1994 - 2000)
 • garant programu zdravotně sexuologické pomoci a prevence HIV/AIDS GI v ČR (2001 - 2006)
 • člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS (1996 - 2007)
 • člen Komise pro posuzování státní dotace na úseku prevence HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (2009 - ...)
 • předseda České společnosti AIDS pomoc (2007...)

 • tel.: 224 968 248 (ordinace)
 • mobil: 723 366 349
 • e-mail: ivo.prochazka (zavináč) gay.iniciativa.cz, ivo.prochazka (zavináč) seznam.cz

 

Program zdravotně sexuologické pomoci a prevence HIV/AIDS GI:

Česká republika patří mezi země, kde přes nárůst heterosexuálních přenosů stále dominuje homosexuální přenos HIV infekce. Zároveň ovšem patří mezi země, v nichž je výskyt HIV nízký. Naštěstí se dosud nenaplnily ani ty nejoptimističtější prognózy, které nám předvídaly několikanásobně vyšší výskyt. Snad k tomu přispěla i naše dlouholetá preventivní práce v gay komunitě. HIV/AIDS není jedinou chorobou, která nás ohrožuje, proto věnujeme pozornost i hepatitidě a ostatním sexuálně přenosným chorobám. V neposlední řadě jako psychiatr musím zdůraznit význam duševního zdraví a pozitivního sebepřijetí. Ty jsou důležité nejen pro zdravý životní styl, ale i jako základ úspěchu preventivních metod. Vedle prevence HIV je pak neméně důležité hájit lidská práva HIV pozitivních.

 

Program zdravotně sexuologické pomoci a prevence HIV/AIDS GI:

 • udržení nízkého výskytu HIV infekce v gay komunitě i celé společnosti rozšiřováním bezpečnějších sexuálních praktik a zdravého životního stylu
 • snižování rizika ostatních sexuálně přenosných chorob
 • obrana lidských práv HIV pozitivních a ostatních ohrožených
 • šíření odborných zdravotnických poznatků do širší veřejnosti

Studnice prevence GI v ČR:

 • Sexuologický ústav , Apolinářská 4, Praha 2, tel. k objednání 224 968 231
 • Česká společnost AIDS pomoc , Malého 3, Praha 8 186 21, tel. 224 814 284, bezplatná poradenská linka ČSAP 800 800 980
 • Hanka Fifková , Vinohradská 196, Praha 3, tel. 222 317 185
 • Sexuologické oddělení , Lannova 2, Praha 1, MUDr. Fifková, tel. 224 802 328
 • SOS centrum Diakonie , Gay linka pomoci, středa 9-19 hodin, tel. 222 514 040
 • AIDS centrum Bulovka , Budínova 2, Praha 8, tel. 266 082 628
 • Venerologie VFN , Apolinářská 4, Praha 2, dr. Kaštánková, tel. 224 968 241

Archiv dokumentů GI v ČR:

STANOVISKO K VOLNÉMU PRODEJI RYCHLÝCH TESTŮ NA HIV
V posledních týdnech se v některých gay podnicích objevil prodej tzv. rychlých testů na HIV. Chtěli bychom zájemce o jejich koupi upozornit na možná rizika.

PREVENTIVNÍ MATERIÁLY HIV/AIDS
Dostupné preventivní materiály HIV/AIDS podpořené Národním programem boje proti AIDS. Vše si můžete libovolně pročítat, tisknout či stahovat.
Další informace se dozvíte na stránkách ČSAP.

MATERIÁLY ČSAP, SZÚ KE STAŽENÍ (všechny jsou ve formátu PDF)

 • PRO KLUKY CO JSOU NA KLUKY - leták SZÚ, Pracoviště manažera Národního programu HIV/AIDS
 • AŤ ŽIJETE ČI PRACUJETE KDEKOLI, MĚLI BYSTE BÝT DOBŘE INFORMOVÁNI O HIV A AIDS - brožura s podporou GlaxoSmithKline
 • POZITIVNÍ ŽIVOT aneb jak žít s HIV - brožura SZÚ, Pracoviště manažera Národního programu HIV/AIDS a ČSAP a GlaxoSmithKline
 • OTÁZKY A ODPOVĚDI Z INTERNETOVÉ PORADNY - Desítky otázek a odpovědí, které byly kladeny našim největším odborníkům v oblasti problematiky HIV/AIDS prostřednictvím internetové poradny. Za všechny jmenujme Doc. MUDr. Marii Staňkovou, CSc. Zpracoval M. Hlavatý, ředitel Domu světla. 72 stran, A6, 2005
 • HIV INFEKCE A HOMOSEXUALITA - Výsledky dotaz-níkového šetření zaměřeného na české gay muže. Dotazníky byly vyplňovány na českých gay serverech; desítky grafů, tabulky. 64 stran, A6, 2005
 • KONDOMY ANEB CO BY GAYOVÉ (A NEJEN ONI) - Překlad zdařilé publikace o způsobu používání kondomů a lubrikačních gelů. Publikace je zaměřená na gay sexuální praktiky. Nechybí ani názorné fotografiie, seznam gay shopů a míst, kde se lze nechat otestovat na HIV infekci. 44 stran, A6, 2006 (2002)
 • POHLAVNÍ NEMOCI OD A DO Z - Stručný přehled nejběžnějších pohlavních chorob seřazených podle abecedy. U každé nomoci se zmiňujeme o sympto-mech (příznacích), možnosti nákazy (a jak se náka-ze vyhnout) a léčbě. Publikace je určena pro nejširší lajckou veřejnost a je dopněna slovníčkem použi-tých pojmů. 16 stran, A6, 2006
 • HIV, PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE - Publikace podává ucelené informace o HIV infekci z různých úhlů pohledu - základní informace, populárně zpra-covaná odborná stránka problematiky, možnosti nákazy, informace o testování a seznam důležitých kontaktů. Publikace je určena především gayům. Velká většina informací však platí pro všechny. 54 stran, A6, 2006
 • AIDS, PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE - Trochu odlišný pohled na problematiku než je v předchozí publikaci. Doplněno o autentické příběhy HIV pozitivních a AIDS nemocných. Tento materiál ČSAP připravuje.
 • BEZPLATNĚ - Informační materiál velikosti kreditní karty upozorňující na bezplatnou Národní linku pomoci AIDS a další linky pomoci AIDS v ČR.
 • ACH JO...! - Leták určený promiskuitní populaci, která je ve zvýšeném riziku sexuálně přenosných onemocnění. Obsahuje fotografie a stručné informace o nejčastěji se vyskytujících pohlavně přenosných onemocněních, včetně jejich prevence.
 • NEBOJTE SE HIV POZITIVNÍCH OSOB - skládačka SZÚ
 • POSTEXPOZIČNÍ PROFYLAXE (PEP) ANEB JAK SNÍŽIT RIZIKO INFEKCE - leták SZÚ
 • CESTOVNÍ PAS - brožura SZÚ na cesty do zahraničí

 

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!