Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDopis Zuzky Rujbrové

Vážená paní
Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně KSČM

 

V Praze dne 7. března 2002 

Vážená paní místopředsedkyně,

   v loňském roce vkládala gay a lesbická minorita v České republice velkou naději do vládního návrhu o partnerském soužití osob téhož pohlaví. Návrh byl v poslanecké sněmovně o dva hlasy vrácen vládě k přepracování, ke kterému nakonec z nejrůznějších objektivních příčin nedošlo.

   Voliči z minority, kterou si na poli politickém a společenském dovolujeme zastupovat, se na nás obracejí s tím, abychom jim poradili, koho v blížících se parlamentních i komunálních volbách mají volit. Vzhledem ke stále příznivějšímu legislativnímu i lidskému klimatu u nás, ve kterém se realizuje život gayů a lesbiček, je nepochopitelné, že tato problematika zůstává v České republice nevyřešena, přestože podle posledních průzkumů veřejného mínění dvě třetiny občanů ČR podporuje přijetí takovéto legislativní normy mimo jiné i vzhledem k tomu, že neustále přibývá počet členských zemí Evropské Unie, které ji ve svých legislativách řeší.

   Obracíme se na Vás, vážená paní místopředsedkyně, na základě naší velmi vstřícné spolupráce z minula, abyste seznámila vedení Vaší strany s naší žádostí o písemné stanovisko KSČM k možnosti uzákonění zrovnoprávnění partnerského soužití dvojic téhož pohlaví v příštím volebním období. Rádi bychom Vaše vyjádření zveřejnili ve všech námi spravovaných médiích tak, aby voliči z naší minority, kteří tuto zákonnou normu považují pro svůj život za prioritní, měli pro své rozhodnutí argumenty, které potřebují.

   Děkujeme za laskavost a odpověď obratem.

   Hodně úspěchů
   za Gay iniciativu v ČR

Jiří Hromada
předseda GI

Miloslav Šlehofer
místopředseda GI

   Vážení přátelé,


dovolte, abych z pověření kolegia vedoucích funkcionářů KSČM reagovala na Vaši žádost o sdělení přístupu KSČM k možnosti uzákonění zrovnoprávnění partnerského soužití dvojic téhož pohlaví v příštím volebním období:
   Jedním z cílů KSČM výjádřeným i ve volebním programu, je svobodný a rovnoprávný občan a jsme si vědomi skutečnosti, že stávající právní úprava gay - lesbické minoritě neumožňuje postavení srovnatelné se soužitím heterosexuálních dvojic. Poslanci za KSČM ve volebních obdobích 1996 - 1998 a 1998 - 2002 byli iniciátory a navrhovateli dvou návrhů zákonů, které měly k zrovnoprávnění soužití osob stejného pohlaví přispět a nepodíleli se ani na zamítnutí návrhu předloženého vládou. Jsme rádi, že veřejná diskuse vyvolaná projednáváním těchto návrhů přispěla ke změně náhledu řady občanů na homosexuály a lesbičky.
   Otázka vztahu kandidátů za KSČM k tomuto tématu nebyla zjišťována a poctivě říkáme, že i mezi nimi se mohou najít lidé s rozdílnými postoji. Podíl stávajících poslanců mezi kandidáty ale vytváří předpoklad pro kontinuitu našeho přístupu tím spíše, že registrované partnerství je ve světě podporováno především levicí, a KSČM je levicovou stranou.
   Za sebe si Vás dovoluji ujistit, že budu-li zvolena, jsem připravena spolupracovat na předložení návrhu zákona o registrovaném partnerství i v příštím volebním období.

   S přáním úspěšného 4. pokusu

Zuzka Rujbrová

V Praze dne 25. března 2002

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!