Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDopis Zuzky Rujbrové

Vážená paní
Zuzka Rujbrová
Místopředsedkyně KSČM

 

V Praze dne 7. března 2002 

Vážená paní místopředsedkyně,

   v loňském roce vkládala gay a lesbická minorita v České republice velkou naději do vládního návrhu o partnerském soužití osob téhož pohlaví. Návrh byl v poslanecké sněmovně o dva hlasy vrácen vládě k přepracování, ke kterému nakonec z nejrůznějších objektivních příčin nedošlo.

   Voliči z minority, kterou si na poli politickém a společenském dovolujeme zastupovat, se na nás obracejí s tím, abychom jim poradili, koho v blížících se parlamentních i komunálních volbách mají volit. Vzhledem ke stále příznivějšímu legislativnímu i lidskému klimatu u nás, ve kterém se realizuje život gayů a lesbiček, je nepochopitelné, že tato problematika zůstává v České republice nevyřešena, přestože podle posledních průzkumů veřejného mínění dvě třetiny občanů ČR podporuje přijetí takovéto legislativní normy mimo jiné i vzhledem k tomu, že neustále přibývá počet členských zemí Evropské Unie, které ji ve svých legislativách řeší.

   Obracíme se na Vás, vážená paní místopředsedkyně, na základě naší velmi vstřícné spolupráce z minula, abyste seznámila vedení Vaší strany s naší žádostí o písemné stanovisko KSČM k možnosti uzákonění zrovnoprávnění partnerského soužití dvojic téhož pohlaví v příštím volebním období. Rádi bychom Vaše vyjádření zveřejnili ve všech námi spravovaných médiích tak, aby voliči z naší minority, kteří tuto zákonnou normu považují pro svůj život za prioritní, měli pro své rozhodnutí argumenty, které potřebují.

   Děkujeme za laskavost a odpověď obratem.

   Hodně úspěchů
   za Gay iniciativu v ČR

Jiří Hromada
předseda GI

Miloslav Šlehofer
místopředseda GI

   Vážení přátelé,


dovolte, abych z pověření kolegia vedoucích funkcionářů KSČM reagovala na Vaši žádost o sdělení přístupu KSČM k možnosti uzákonění zrovnoprávnění partnerského soužití dvojic téhož pohlaví v příštím volebním období:
   Jedním z cílů KSČM výjádřeným i ve volebním programu, je svobodný a rovnoprávný občan a jsme si vědomi skutečnosti, že stávající právní úprava gay - lesbické minoritě neumožňuje postavení srovnatelné se soužitím heterosexuálních dvojic. Poslanci za KSČM ve volebních obdobích 1996 - 1998 a 1998 - 2002 byli iniciátory a navrhovateli dvou návrhů zákonů, které měly k zrovnoprávnění soužití osob stejného pohlaví přispět a nepodíleli se ani na zamítnutí návrhu předloženého vládou. Jsme rádi, že veřejná diskuse vyvolaná projednáváním těchto návrhů přispěla ke změně náhledu řady občanů na homosexuály a lesbičky.
   Otázka vztahu kandidátů za KSČM k tomuto tématu nebyla zjišťována a poctivě říkáme, že i mezi nimi se mohou najít lidé s rozdílnými postoji. Podíl stávajících poslanců mezi kandidáty ale vytváří předpoklad pro kontinuitu našeho přístupu tím spíše, že registrované partnerství je ve světě podporováno především levicí, a KSČM je levicovou stranou.
   Za sebe si Vás dovoluji ujistit, že budu-li zvolena, jsem připravena spolupracovat na předložení návrhu zákona o registrovaném partnerství i v příštím volebním období.

   S přáním úspěšného 4. pokusu

Zuzka Rujbrová

V Praze dne 25. března 2002

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!