Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDopis od kanceláře předsedy vlády 25.07.03

Ing. Taťana Holečková
ředitelka kanceláře předsedy vlády

V Praze dne 25. července 2003
Čj.: 34 741/03 - KPV

Vážený pane předsedo,

předseda vlády obdržel Váš dopis z 11. července 2003, kterým jste ho požádal, aby navrhovaný zákon o registrovaném partnerství respektoval rovnoprávnost občanů ČR, bez ohledu na to, zda žijí v manželství nebo registrovaném partnerství.

Jak ve svém dopise píšete, PhDr. Špidla měl vždy pochopení pro Vaše snahy o rovnoprávné postavení a snažil se jim pomoci. Návrh zákona rozeslaný do připomínkového řízení jsme získali až na základě Vašeho dopisu, tedy v době, kdy už toto řízení bylo ukončeno. Zjistili jsme však, že některé připomínky k návrhu uplatnil zmocněnec vlády pro lidská práva, že k němu byla vznesena i řada dalších připomínek, které o takové zrovnoprávnění usilují. Tyto připomínky bude muset předkladatel vypořádat.

Návrh zákona musí ještě projít dlouhým legislativním procesem. Bude-li mít pan premiér možnost do něj zasáhnout, jistě tak učiní ve Váš prospěch.

Děkuji Vám jménem svým i jménem pana premiéra za dopis a přeji Vám, aby vláda schválila a Poslanecká sněmovně předložila návrh zákona v takové podobě, která bude i pro Vás přijatelná.

S pozdravem

Holečková

Vážený pan
Jiří Hromada
předseda
GAY INICIATIVA
Senovážné nám. 2
110 00 Praha 1

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!