Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeTrest nebo Boží prozřetelnost?

Vím, že církev homosexualitu nikdy nepřijme. Proto jsem se domníval, že Bůh odmítne i mne. Neuměl jsem se vzdát své víry a popravdě řečeno ani nechtěl. Pochopil jsem, že nezměním ani své homoerotické zaměření. Rozhodl jsem se tedy pro sexuální abstinenci, protože sex je možný jen v manželství. To mi však Bůh odepřel. Nedokázal jsem však splnit své předsevzetí a selhal půl roku po svém rozhodnutí. Kdyby mi má víra nezapovídala sebevraždu, snad bych myslel i na ni.

Lukáš

Ve dvaceti jsem konvertoval a stal se katolíkem. V té době jsem snad jen tušil, že jsem na kluky. V mém rozhodnutí stát se knězem, a tedy přijmout celibát, to ale zřejmě podvědomou roli hrálo. Asi jsem doufal, že mé povolání mi pomůže odříci si svou vlastní a odmítanou sexualitu a odvrátí mne od pokušení tělesných žádostí. To se mi však nepodařilo úplně nikdy.

Michael


Foto:Přijmout odlišné erotické zaměření je pro věřícího člověka ještě těžší než pro ateistu. Křesťanské odmítání homosexuálního chování se opírá o rozšířený výklad Bible, zejména poselství apoštola Pavla Římanům. Odmítnutí homosexuálního chování neznamená, že je zatracován i člověk.
Objevují se i jiné výklady, které připouštějí, že Bible nic nepraví o gayích a lesbických ženách, ale odsuzuje pouze ty, jejichž homosexuální chování nevyplývá z jejich přirozenosti.

Otázka homosexuality bývá v posledních letech v církvích více diskutována. To by mělo přispět k tomu, aby věřící homosexuálové neviděli svůj život jako protikladné dilema , v němž se musí vzdát jednoho ze svých já.
Víra v Boha i smíření se svým zaměřením jim totiž usnadní dosažení plnohodnotného života v souladu s křesťanskými ideály , na nichž stojí celá naše civilizace.

Možné křesťanské přístupy k homosexuálům se charakterizují jako pro-gay a ex-gay . Oba dva přijímají homosexuálně orientovaného člověka, pro-gay připouští, že je schopen za určitých podmínek žít ve věrném stejnopohlavním páru, ex-gay usiluje o plnou pohlavní abstinenci, ovšem za předpokladu bohatě rozvinutého citového života. Řečeno slovy starých Řeků nahradit eros agapé nebo spíše jej převést na platonickou úroveň. Oba směry však usilují o harmonii osobnosti.

To se již nedaří některým sektám či směrům, které se pokoušejí o vyléčení homosexuality . Jejich úspěchy však jsou většinou jen krátkodobé a leckdy vytvářejí nešťastná manželství . Právě u věřících však bývá snaha řešit homosexualitu sňatkem častá. Vždy by se však mělo jednat o zodpovědné rozhodování, protože je velké riziko, že na snahu skrýt svou orientaci doplatí další lidé, manželka a děti.

Snahu o lepší přijetí v církvi projevují sami homosexuální věřící, kteří se sdružují v organizacích křesťanských gayů a lesbiček . Popularita těchto sdružení a jejich schopnost nabídnout svým členům více než pouhou zábavu či sex vede k většímu zájmu o jejich další aktivity. Zapojují se do církevního dialogu na toto téma a zprostředkovávají pro své příznivce pastoraci u těch kněží, kteří jim rozumějí a jsou schopni je pochopit v jejich těžkém údělu.

U nás má podobný cíl Logos, který má v rámci Diakonie Českobratrské církve evangelické každou středu od 9 do 19 hodin telefonní linku pomoci číslo 02-22 51 40 40.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!