Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeSvětlo pro AIDS

 

src=http://gay.iniciativa.cz/img/candleprague1big.jpg

CANDLELIGHT MEMORIAL DAY - DEN SVĚTLA PRO AIDS

Tradičně každou třetí neděli v květnu se v mnoha zemích konají akce v rámci Dne Světla pro AIDS (Candlelight Memorial Day).

Tento den má připomenout památku zemřelých na AIDS, ale i osud žijících HIV pozitivních a jejich blízkých a upozornit na potřebu preventivního působení.

 

Každý rok má Den světla pro AIDS své celosvětové motto (pod letopočty najdete stručné informace o českých akcích od roku 2005):

2008: Never Give Up. Never Forget - Nikdy to nezvdávej. Nikdy nezapomeň.
2007: Leading the Way to a World Without AIDS - Ukažme cestu ke světu bez AIDS
2006: Lighting the Path to a Brighter Future - Posviť na cestu do jasnější budoucnosti
2005: Turning Remembrance Into Action
- Nech se vzpomínkou inspirovat k aktivitě
2004: Women, girls and HIV/AIDS - Ženy, dívky a HIV/AIDS
2003: Live and let live - Žij a nech žít
2002: Stigma and Discrimination - Stigma a diskriminace
2001: I care. Do you? - Já nejsem lhostejný. A co ty?
2000: AIDS: Men make a difference - AIDS: záleží na mužích
1999: Listen, Learn, Live: World AIDS Campaign with Children and Young People - Naslouchat, učit se a žít: Světová AIDS kampaň zaměřená na děti a mládež
1998: Force For Change: World AIDS Campaign With Young People - Síla pro změnu: Světová AIDS kampaň zaměřená na mládež
1997: Children Living in a World with AIDS - Děti žijící ve světě, kde je AIDS
1996: One World, One Hope - Jeden svět, jedna naděje
1995: Shared Rights, Shared Responsibilities - Společná práva, společná odpovědnost
1994: AIDS and the Family - AIDS a rodina
1993: Time to Act - Čas pro čin
1992: Community Commitment - Společenský závazek
1991: Sharing the Challenge - Sdílená výzva
1990: Women &nd; AIDS - Ženy a AIDS
1989: Youth - Mládež
1988: Communication (Komunikace

Praha se k této akci poprvé připojila již v roce 1988 , kdy organizace Lambda uspořádala neoficiální setkání na zbraslavské Závisti. Od roku 1990 se tato akce koná každoročně ve spolupráci České společnosti AIDS pomoc a pražských gay a lesbických organizací .

 

V průběhu devadesátých let se tato akce v různých podobách rozšířila i do dalších měst naší republiky.

Světlo pro AIDS - odkazy:

Brno - Stud Brno

České Budějovice - Jihočeská Lambda

Vysočina - Gay klub Vysočiny

 

 

Všichni lidé by měli pochopit, že AIDS epidemie neskončila a už vůbec se netýká jen několika vzdálených zemí daleko od nás. AIDS představuje hrozbu pro naši generaci, hrozbu pro naši civilizaci...

Generální tajemník OSN Kofi Annan


Historie

První Mezinárodní pochod Světlo pro AIDS se uskutečnil v USA roku 1983 . Tehdy ještě nebyl ani znám původce onemocnění a bylo popsáno jen několik tisíc případů úmrtí na nové, záhadné onemocnění. U nás v této době jen několik málo dobře informovaných odborníků připouštělo možnost budoucího šíření AIDS i do naší země. Spoléhalo se, že železná opona bude dostatečnou ochranou před virem HIV.

Dnes již bylo virem HIV na celém světě infikováno 40 miliónů lidí. Pro většinu z nich je nedostupná vysoce účinná, ale drahá léčba, která může zpomalit průběh choroby. Mezi země, kde se epidemie HIV šíří nejvíce, patří i některé bývalé republiky Sovětského svazu. Česká republika zatím patří mezi země s relativně nízkým výskytem HIV pozitivních. Přes narůstající počet osob infikovaných heterosexuální cestou však u nás stále převažuje šíření pohlavním stykem mezi muži (52%).

V současnosti se Světlo pro AIDS uskutečňuje tradičně každou třetí neděli v květnu. Koná se v 85 zemích světa a organizuje ho 1500 nejrůznějších sdružení . Má různé podoby od protestních politických akcí přes pietní připomínky na zemřelé a náboženské rituály až po kulturní představení. Jistě mezi originální formy patří i jízdy tramvají Světla pro AIDS v Olomouci a Brně.

Pochod Světlo pro AIDS má vyjadřovat jak vzpomínku na ty, kdo nemoci podlehli, tak i solidaritu s těmi, kdo s virem HIV musí žít. Má veřejnosti znovu připomenout, že HIV infekce tady stále je. Lidé by neměli zapomínat na poselství zodpovědného sexuálního chování, zejména bezpečnějšího sexu, ale ani na potřebu pomoci těm, kdo se o HIV pozitivní starají. S hrdostí na naši gay komunitu můžeme říci, že mezi pravidelné sponzory Domu světla patří i nemálo gayů.

Asi nejméně tradičním Světlem pro AIDS u nás bylo prestižní kulturní představení, které se uskutečnilo v roce 1998 v tehdy nově rekonstruovaných Ledeburských zahradách pod Pražským hradem.

Málokdo ale už ví, že první české Světlo pro AIDS se konalo již v roce 1988 a 1989, kdy několik gayů z tehdejší neoficiální Lambdy si tento svátek připomnělo zapálením několika svíček u táboráku na zbraslavské Závisti. Po sametové revoluci už nic nebránilo otevřenému vystoupení. Pochod několik let směřoval z pražské Letné přes centrum Starého města do kostela svatého Salvátora , kde končil přímluvou pátera Tomáše Halíka . V době dokončování Domu světla pak jeden rok šel z tohoto místa v Malého ulici opět přes Starém město. V posledních třech letech pak Česká společnost AIDS pomoc má přes den stánek s informacemi přes celý den na horní části Václavského náměstí a kolem půl osmé se pochod se svíčkami přesouvá přes Staré město a Karlovu ulici k páteru Halíkovi, který navazuje na večerní mši přímluvou k účastníkům pochodu.

Světlo pro AIDS 2008 - 20 let v ČR

Vzpomínková akce Světlo pro AIDS se v Česku uskutečnila v květnu 2008 již podvacáté. Reportáž z tohoto ročníku v Praze si přečtete zde.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!