Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDotazník HIV/AIDS


Tento projekt byl podpořen Národním programem boje proti AIDS při Ministerstvu zdravotnictví ČR.


 
  Vážení přátelé,
na této stránce najdete krátký a anonymní dotazník o znalostech, postojích a sexuálním chování ve vztahu k HIV infekci. Jeho cílem je získat lepší přehled o situaci v naší komunitě. Jeho zpracovávání zůstane pouze v rukou lidí, kteří do ní sami patří a podporují ji.

Od posledního velkého obdobného průzkumu v SOHO revue již uplynulo osm let a situace se jistě podstatně změnila. V něčem možná k lepšímu, v něčem k horšímu. Nemáme již společenský gay časopis, ale máme internet. Přibylo dost lidí (v průměru 50 nových případů za rok), kteří jsou HIV pozitivní, i když se nám naštěstí vyhnula epidemie, která postihla země bývalého Sovětského svazu. Zlepšily se možnosti léčby HIV infekce. Možná se také změnilo naše chování, naše postoje, naše znalosti. Ale to je cílem této studie.

Dotazník možná najdete i jinde. Nejen na jiných gay web stránkách, ale také ve formě letáčků apod. Proto každého z Vás, kdo je ochoten ho vyplnit, prosíme, aby tak učinil pouze jednou a co nejpravdivěji. Jeho vyplnění na internetu je velmi jednoduché, myší kliknete na vhodnou odpověď a na závěr odešlete. Budeme rádi, když vyplněné dotazníky od vás obdržíme do 30.4.2003.

Získaná data budou publikována také na našich a ostatních gay web stránkách.

Za autory Vám děkuje
MUDr. Ivo Procházka,
místopředseda České společnosti AIDS pomoc a člen grémia Gay iniciativy pro prevenci HIV

 1. Váš věk: let
 2. Vaše vzdělání:
  1. základní nebo vyučen
  2. středoškolské s maturitou
  3. vysokoškolské
 3. Žijete:
  1. sám
  2. s partnerem méně než rok
  3. s partnerem déle než rok
  4. jinak
 4. Bydlíte:
  1. v Praze
  2. v krajském městě
  3. v menším městě
  4. na vesnici
 5. Považujete se za:
  1. homosexuála, gaye
  2. bisexuála
  3. heterosexuála
 6. Znáte váš HIV stav:
  1. jsem HIV negativní
  2. jsem HIV pozizivní
  3. nevím
  Následující otázky se týkají vašich znalostí (7-15), postojů (16-22) a chování (23-43).
 7. Většina HIV pozitivních osob v České republice jsou muži s homosexuálním chováním:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 8. Výsledek testu na HIV protilátky je spolehlivý až po uplynutí několika měsíců od rizikového chování:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 9. Můj negativní test na HIV protilátky zároveň vylučuje možnost, že můj stálý partner je HIV pozitivní:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 10. Přerušování soulož (bez výronu semene) podstatně snižuje riziko nákazy HIV infekcí:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 11. Včasná léčba HIV infekce může podstatně prodloužit život pacienta:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 12. Nákaza jinou pohlavní nemocí zvyšuje riziko nákazy HIV virem:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 13. Riziko nákazy HIV infekcí při orálním sexu bez kondomu a výronu semene do úst je:
  1. vysoké
  2. velmi nízké
  3. žádné
 14. Použití ve vodě rozpustného lubrikačního gelu při souloži podstatně snižuje riziko nákazy HIV virem:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 15. Savý a bodavý hmyz může přenášet virus HIV z nakaženého člověka na zdravého:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 16. Většina mých sexuálních partnerů kondom odmítá:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 17. HIV pozitivní osoby by měly být trestně stíhány, kdyby někoho nakazily:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 18. Téma AIDS je často zneužíváno k diskriminaci homosexuálů a přispívá k vytváření nepřátelských postojů:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 19. Souhlasil bych s pohlavním stykem s HIV pozitivním, kdybych věděl, že se bude jednat o bezpečnější sex:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 20. Není vhodné vědět, zda je člověk nakažen HIV virem, protože se nemoc stejně nedá vyléčit:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 21. Informovanost o HIV infekci je v naší gay komunitě dostatečná:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 22. To, jestli se člověk nakazí HIV virem, nejvíc záleží na náhodě:
  1. souhlasím
  2. nesouhlasím
  3. nevím
 23. S kolika muži jste měl v posledních dvanácti měsících pohlavní styk (jakýmkoli způsobem)?
  1. 0
  2. 1
  3. 2-5
  4. 6-10
  5. 11-20
  6. více než 20
 24. S kolika ženami jste měl v posledních dvanácti měsících pohlavní styk?
  1. 0
  2. 1
  3. 2-5
  4. více než 6
 25. S kolika muži jste měl v posledních dvanácti měsících anální sex?
  1. 0
  2. 1
  3. 2-5
  4. 6-10
  5. 11-20
  6. Více než 20
 26. S kolika muži jste měl v posledních dvanácti měsících anální sex bez kondomu?
  1. 0
  2. 1
  3. 2-5
  4. 6-10
  5. 11-20
  6. Více než 20
 27. S kolika ženami jste měl v posledních dvanácti měsících nechráněnou sloulož?
  1. 0
  2. 1
  3. 2-5
  4. více než 6
 28. S kolika muži jste měl v posledních dvanácti měsících orální sex s výronem semene do vašich úst?
  1. 0
  2. 1
  3. 2-5
  4. 6-10
  5. 11-20
  6. Více než 20
 29. Kolik partnerů v posledních dvanácti měsících byste označil jako nahodilé (na jednu noc)?
  1. 0
  2. 1
  3. 2-5
  4. 6-10
  5. 11-20
  6. Více než 20
 30. S kolika z nich jste měl nechráněný anální sex nebo orální sex s ejakulací do úst?
  1. 0
  2. 1
  3. 2-5
  4. 6-10
  5. 11-20
  6. Více než 20
 31. Jak často vám v posledních dvanácti měsících sklouzl nebo praskl kondom?
  1. nikdy
  2. jednou
  3. opakovaně
  4. nepoužil jsem kondom/neměl jsem sex
 32. Jak často používáte při análním styku lubrikační gel?
  1. vždy
  2. většinou
  3. zřídka
  4. nemívám anální sex
 33. Píchl jste si někdy injekčně drogu?
  1. ano
  2. ne
 34. Domníváte se, že někdo z vašich partnerů z posledních dvanácti měsíců si píchal drogu?
  1. ano
  2. pravděpodobně ano
  3. ne
 35. Byl někdo z vašich partnerů z posledních dvanácti měsíců cizinec (kromě Slováků)?
  1. ano
  2. ne
 36. Měl jste v posledních dvanácti měsících pohlavní styk za peníze?
  1. ne
  2. zaplatil jsem za sex
  3. dostal jsem zaplaceno
  4. zaplatil i dostal zaplaceno
 37. Jak často míváte pohlavní styk pod vlivem alkoholu (či drog)?
  1. nikdy
  2. v menšině případů
  3. ve většině případů
  4. vždy nebo téměř vždy
 38. Byl jste někdy testován na HIV protilátky (tzv. test na AIDS)?
  1. ano, naposledy v posledních dvanácti měsících
  2. ano, ale dříve
  3. ne
 39. Pokud máte stáleho partnera, znáte výsledek jeho HIV testu?
  1. ano
  2. ne
  3. nemám stálého partnera
 40. Měl jste někdy nějakou z uvedených sexuálně přenosných nemocí (syfilis, kapavka, opar pohlavních orgánů, bradavičky pohlavních orgánů, chlamydiovou infekci)?
  1. ano, v posledních dvanácti měsících
  2. ano, dříve
  3. nikdy
 41. Byl jste očkován proti infekční žloutence typu B?
  1. ano
  2. ne
 42. Jak se snažíte zejména snížit riziko nákazy HIV (či přenosu na ostatní) - vyberte nejvýše tři nejdůležitější?
  1. vůbec nežiji sexuálním životem
  2. jsem věrný jednomu partnerovi
  3. snížil jsem počty svých sexuálních partnerů
  4. při nahodilých stycích vždy používám bezpečnější sex
  5. důsledně používám bezpečnější sex (kondom či méně rizikové praktiky)
  6. nemám vůbec anální sex
  7. opatrně si vybírám své sexuální partnery
  8. vyloučil jsem pohlavní sex s cizinci
  9. při orálním sexu se chráním kondomem či dbám, aby nedošlo k výronu semene do úst
  10. probereme předchozí rizika s partnerem před stykem
  11. nesnažím se snížit riziko
 43. Znáte/znal jste osobně někoho, kdo je/byl HIV pozitivní?
  1. ano, byl to můj sexuální partner
  2. ano, kamarád
  3. ano, známý
  4. ne

 

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!