Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home Pge1993 - Třetí rok SOHO v ČR

V.
Cesta za rovnoprávností českých gayů a lesbiček
...1993 / TŘETÍ ROK SOHO v ČR...


Nebyly to zdaleka jen samé vyhrané bitvy. Zažili jsme si mnoho hořkosti, od většiny, ale i od vlastní alibistické menšiny. Všechno jsme se museli učit - jak spoluvytvářet demokracii, jak v ní žít, jak se zapojit do občanské společnosti, jak medializovat naše skutky, jak financovat a organizačně zvládnou bohaté záměry.

Od rodinných gay společností, přes první samostatné občanské gay aktivity se SOHO v prvních dvou letech soustředilo na vlastní stabilizaci: napomohlo vzniku nových členských organizací, ať už radou nebo finančně, precizováním stanov zpřesnilo své cíle a strategii, vypracováním celostátních projektů získalo první významnější finance (pro tyto účely zřídilo SOHO svou nadaci Petronius). Po dramatické situaci, kdy na čas přestalo vycházet SOHO revue, jsem nabídl ORBISu projekt obnovy SOHO revue, který koncepčně vycházel z propojení se SOHO, a který byl přijat. V závěru roku 1992 vyšlo nulté číslo a od roku 1993 započala nová éra SOHO revue.

Konec roku 1992 však znamenal také rozpad federálního státu Čechů a Slováků. Od roku 1993 se tak změnil oficiální název i působnost organizace - ze SOHO v ČSFR na SOHO v ČR...


1. Sumář

V roce 1993 se Parlament SOHO setkal celkem čtyřikrát: 20. 3. v Českých Budějovicích, 19. 6. v Ostravě, 2. 10. v Brně a 18. 12. ve Vápenné na Šumpersku. Navíc se setkaly 5. 11. aktivity moravského regionu v Prostějově.

V průběhu roku se ustálil počet řádných členů SOHO na tyto aktivity: Men-klub Lambda Praha, Lesbian-klub Lambda Praha, Lambda České Budějovice, Gay klub Cheb - Klatovy, Gay klub Sokolov, Patrick klub Plzeň, Gay klub Adam Chomutov - Jirkov, Nadace Sokrates Most, Gay klub Čtyřka Litvínov, Gay klub Teplice, LEGA Pardubice, Gay klub Ludvík IV. Šumperk, Klub Lambda Ostrava s ženskou sekcí, Gay důstojnost Olomouc a Lambda Brno s ženskou sekcí Sapfó klub Brno.

Za další čestné členy byli přijati: John Clark, generální sekretář ILGA a Andrzej Selerowicz, vyslanec ILGA pro východní Evropu. Oba neváhali věnovat naší situaci mnoho času, zkušenostmi a radou nás posunuli blíž k situaci ve světě.

Dohodu o spolupráci uzavřelo SOHO se Společností AIDS pomoc .

K dohodě o vzájemně prospěšné spolupráci se slovenským Hnutím Ganymedes došlo 10. 10. 1993 jejím podepsáním obou prezidentů Mariana Vojtka a Jiřího Hromady v Papierničce u Blavy - symbolu rozpadu ČSFR.

Prezidium SOHO pracovalo v prvním roce nového volebního období ve složení: prezident - Jiří Hromada, viceprezident pro Čechy - Petr Prokeš, viceprezident pro Moravu a Slezsko - Zdeněk Sekanina, viceprezident pro ženy - Marcela Šulcová, vedoucí zahraniční sekce - Karla Hyánková, vedoucí sekce HIV/AIDS - Radovan Petřík, kterého v průběhu roku vystřídal Ivo Procházka. Tajemníkem SOHO, který pečoval o účetnictví byl Jan Bednář.

Revizní komise - Jindra Angerová, Petr Kodl, Vlastimil Šmída.

Správní rada nadace SOHO Petronius pracovala ve složení: předseda - Jiří Hromada, členové - Marcela Šulcová, Petr Prokeš, Zdeněk Sekanina, Jan Bednář, Lubomír Šlapka a Miloslav Stehlík z Národního centra podpory zdraví. Výkonným ředitelem byl potvrzen vítěz konkursního řízení ze dne 4. - 7. 9. 1993 - Petr Mráček z Prostějova.


2. Hospodaření

Se vzrůstajícím počtem organizací bylo zapotřebí ufinancovat stále rozsáhlejší spektrum záměrů. Regionální organizace byly vedeny k tomu, aby se dokázaly uživit samy, proto většina z nich pořádala větší či menší akce, ale ty většinou nepřinášely mnoho zisku. Ani regionální zastupitelstva neoplývala financemi, ale ani přílišnou vstřícností. Nezbývalo, než zaútočit na centrální orgány. Tady se poprvé projevila síla pospolitosti a celostátního charakteru SOHO. Centrální instituce důvěřovala centrální organizaci. Finančním zdrojem se stalo ministerstvo zdravotnictví a v tomto roce také překvapivé dary od těch, kteří sice neměli sílu nám pomáhat fyzicky, ale své svědomí uchlácholili finančním příspěvkem. Moc jsme ho potřebovali.

Konto SOHO 1993:
Příjmy: 725. 655, 84 Kč
Výdaje: 667. 700, 46 Kč
Zůstatek: 57. 955, 38 Kč

Nadace SOHO Petronius 1993:
Příjmy: 265. 483, 09 Kč
Výdaje: 12, 00 Kč
Zůstatek: 265. 471, 09 Kč


3. SOHO revue

Rozpad Federace pořádně zkomplikoval situaci nově vzniklé redakce SOHO revue. V červenci 1992 se sice podařilo odvrátit konec časopisu tím, že dobu, kdy měl být likvidován, prodloužil nečekaný dar, který umožnil vydání červencového čísla 7/92. Během července došlo v nakladatelství Orbis, kde měla redakce domovské právo k výměně ředitele. Teprve šestadvacetiletý Jakub Císař vyslechl argumenty, kterými jsem obhajoval právo časopisu na existenci ve státní instituci. Pozastavil likvidaci, dal mi možnost vypracovat novou koncepci celostátního gay magazínu a sestavit redakci. Koncepce byla střídmější, šetřila náklady výroby a hlavně počítala s dotacemi a s propojením obsahové části na aktivity sdružené v SOHO. Když se mi podařilo získat pro grafické zpracování scénického a kostýmového výtvarníka Jana Růžičku, zdálo se být vyhráno. Jeho nezkušenost s profesí grafika přinesla sice redakci mnohé svízelné chvíle s chronickým nedodržováním dohodnutých termínů, ale jeho výtvarné řešení bylo netradiční a v mnohém krásné. Jenže...

Koncem roku jsme stačili vydat pouze nulté číslo a už tu byl rozchod Čechů a Slováků. Orbis spadal pod federální instituci Československý rozhlas, a ten se s rozpadem federace transformoval. Součástí transformace byla likvidace Orbisu. Bylo to k pláči - po půlroce příprav, poté co byla nasmlouvána dotace od Národního centra podpory zdraví, kdy bylo vydáno jediné číslo (a ještě k tomu nulté) měla redakce zase končit. Jenže...

Likvidátor Orbisu PhDr. Jiří Zoufal, poslanec Federálního parlamentu (který byl rovněž rozpuštěn), zrušil sice prakticky všechny aktivity Orbisu, ale nás zatím ponechal. Z rozhovorů s ním jsem pochopil, že nemá úmysl Orbis zlikvidovat, ale znovu vybudovat v reprezentativní vydavatelství a nakladatelství. Dodnes si pamatuji na to co mi řekl: "Na lidech s vaší orientací bych klidně postavil základ podniku. Jsou schopní, kreativní a pracovití. Rodina je neodvádí od práce." Dodržel to. Prožili jsme pak půl roku napětí, protože smlouvu s námi uzavíral vždy jen na dobu určitou, na jeden jediný měsíc. Vždy, když se blížil konec měsíce, trnuli jsme, jestli budeme moci pokračovat ve vydání Soháčka, nebo jestli dostaneme vyhazov. Po sedmi takových smlouvách s námi generální ředitel Orbisu konečně 30. 7. 1993 uzavřel řádnou smlouvu a my mohli začít pracovat relativně klidněji v přijatelnější perspektivě.

Redakci jsme tvořili zpočátku já, obětavý Marek Naar (s kterým jsme nekoukali na čas a málem v redakci přespávali), nestor Václav Böhm a korektorka Irena Hlinková. V srpnu jsem stáhl z krušnohorské provincie do "velkého světa" velmi talentovaného Pavla Buňatu. Nemohl jsem tušit, že se mi po letech, v okamžiku, kdy bude nejhůř, tvrdě odvděčí... Ostatní byli externisté. Výtvarníka Jana Růžičku musel vystřídat profesionální grafik Petr Hála. Jeho bohémství nás jednou donutilo, abychom za ním jeli taxíkem až do Tábora na natáčení Princezny ze mlejna (když zmizel s podklady a v termínu, kdy mělo jít číslo už do tisku se neozýval). Hledali jsme ho zoufale všude možně. Chudáka režiséra Zdeňka Trošku jsem probudil brzo ráno v táborském hotelu. Jako člen redakční rady Janovi vynadal a odpoledne ho pustil do Prahy vrátit materiály. Nezpracované. To, že číslo vyšlo včas - zachránil Petr Hála. A už v redakci zůstal.


4. Promluv

L-klub Lambda Praha začal vydávat občasník pro lesbičky PROMLUV. Zahájil tak tradici vydávání tohoto časopisu, který se vyprofiloval do prezentace intelektuálního a feministického pohledu na život lesbiček.


5. Erotika

Samozřejmě, že vedle gay politiky, která našla v kulturně společenském magazínu SOHO revue své nepostradatelné médium, se začal v Čechách klubat k životu i gay byznys. Nejprve LEGA Pardubice začala vydávat od roku 1991 něco mezi - erotické fotografie s běžnými zprávami a obecnými úvahami ze života minority ve svém listu GAY Press. Od roku 1992 začalo vydavatelství 3 ER nabízet tvrdší variantu - ALAN boy, který však nevydržel s dechem dlouho. LEGA a nově FOX Press začaly nabízet i zahraniční produkci. Erotické periodikum začala vydávat firma Dagra Communication (dnes Princ Press). Její Gay sex magazín PRINC, jehož první číslo vyšlo v první polovině roku 1993 vychází dodnes. Jeho vydavatel spojil své zahraniční zkušenosti se zdejší poptávkou, rozšířil svou produkci o další nápady (PRINC Story, PRINC Extra atd.) a začal rovněž vedle své produkce nabízet zahraniční. Postupně se firmy (po distribuci zahraniční nabídky) pustily i do natáčení českých erotických video filmů. Zpočátku s katastrofálním technickým i obsahovým zpracováním. Konkurence donutila chovat se k zákazníkům postupně stále seriozněji.

Mnozí pociťovali a pociťují působení SOHO ve vztahu k erotice jako pokrytecké. Samozřejmě, že to je blbost. Změna myšlení se nemohla docílit přes pornografii, kterou alibisticky neodmítáme, ale pokud ji k sexuálnímu naplnění někdo potřebuje, prožije si ji v soukromí.

Gay byznys (včetně gay saun, diskoték a video projekcí) se leckdy bez erotiky neobejde, jako se Gay hnutí neobejde bez Gay byznysu. Gay byznys se však může o to svobodněji rozvíjet, oč úspěšnější je Gay hnutí v odstraňování předsudků ve společnosti.

Nabídka gay podniků v Praze se o překot rozmnožovala. K tradičnímu U dubu, U Voka, přibyly zcela nové Mercury, Riviéra a bombasticky anoncovaná Amerika nefalšovaného amerického podnikatele. Ten však také nefalšovaně brzo zkrachoval...


6. Prevence HIV / AIDS

Hlavním hygienikem ČR Jaroslavem Křížem jsem byl 30. června 1993 jmenován členem Výkonného výboru Národní komise pro prevenci HIV/AIDS v ČR. SOHO tak získalo velmi strategický post. Byli jsme přímo u zdroje informací - a samozřejmě i financí. Obojí bylo zapotřebí, abychom nezůstali u vroucích přání s minimální možností skutků. Prvním úspěchem ve funkci bylo prosazení podpory 200. 000 Kč pro právě vzniklý Klub HIV pozitivních při SAPu.

Pro realizaci dalších záměrů jsme museli nejprve prozkoumat terén. Vypracovali jsme a podali na ministerstvo zdravotnictví projekt prvního výzkumu znalostí, postojů, chování a motivace osob s homosexuálním chováním ve vztahu ke společenským podmínkám. Zní to učeně, ale bez této znalosti bychom nedokázali stanovit seriózní strategii prevence AIDS v Gay minoritě, situovanou na rok 1994.

Ale i bez těchto - trochu zdlouhavých kroků bylo nutné intenzivně šířit informace a osvětu. Skvělým pomocníkem se stalo SOHO revue s pravidelnou dvoustranou informací včetně seznamu linek pomoci, či míst určených k anonymnímu testování.

Ohromně dopadla akce společně s Národním centrem podpory zdraví v rámci Matějské pouti. V průběhu celého měsíce, od 7. 3. do 4. 4. 1993 mělo SOHO na výstavišti možnost informovat tisíce návštěvníků za pomoci remitendy SOHO revue a dalších materiálů nejen o nebezpečí HIV/AIDS, ale v instalované poradně odpovídat na mnohé zvědavé otázky obecného charakteru o problémech Coming outu. Bylo nádherné chodit po Výstavišti, kde vedle atrakcí postávali lidé a četli SOHO revue. O dojemných scénách s rodiči, prarodiči, kteří materiály brali pro své děti nebo s červenajícími se mládenci ani nemluvě.

Na Výstaviště navázal mimořádně zdařilý průvod Prahou v rámci každoroční celosvětové vzpomínkové akce Světlo pro AIDS 23. 5. 1993. Účastníci, včetně zajímavých osobností prošli od Kyvadla na Letné, Staroměstské náměstí ke Karlovu mostu, kde v kostele sv. Salvátora zakončil výjimečný večer s velkým smyslem pro význam chvíle stejně jako vloni páter Tomáš Halík. Poprvé si akce výrazně povšimla média.

SOHO bylo také přizváno ke spolupráci s Výborem dobré vůle Olgy Havlové na celostátní kampani Boje proti AIDS, 12. - 26. 6. 1993, která byla zahájena velkou společnou tiskovkou za účasti paní Olgy a pokračovala koncerty, během kterých se konečně známí umělci vyjadřovali k AIDS i k drogám. 17. 6. jsem měl poprvé ve své funkci možnost setkat se s panem prezidentem Václavem Havlem. Byl jsem pozván na večer se sponzory v Míčovně Pražského Hradu. Václav Havel uslyšel ode mne první informace o SOHO a jeho programu, a o kvalitě života g/l minority v ČR.

Naprosto netradiční kousek se nám podařil zorganizovat v rámci akce Dostihy a AIDS 15. srpna 1993. Zaplněná Chuchle trochu šokovaně kromě přehledu startujících koní, pročítala preventivní materiály, včetně SOHO revue.

Letos jsme se výrazně podíleli na obsahové části Druhého celostátního semináře o situaci v ČR, který se pod názvem Čas činů uskutečnil 17. - 20. 11. 1993 opět v Poděbradech (kde se opakovaně každým rokem pořádá dodnes). Dostalo s nám zde oficiálního uznání za skutky v boji s AIDS.

Zatímco velké akce byly převážně na bedrech pražských aktivistů, propagaci anonymního testování, poradenství a distribuci preventivních materiálů systematicky na svých akcích prováděly ostatní, regionální organizace SOHO. Velmi jim k tomu pomáhala distribuce populární knihy Magica Johnsona: Jak se vyhnout AIDS a první brožury, kterou SOHO vydalo pod názvem Průvodce bezpečným sexem pro kluky, kteří choděj´ s klukama. Celorepublikově se to projevilo ve spektru akcí, uspořádaných ke Světovému dni boje s AIDS, 1. 12. 1993.

Bitva s AIDS začala profilovat činnost SOHO, stala se díky své intenzitě rovněž respektovaným prvkem našeho úsilí o rovnoprávnost.


7. Gay Man 1993

Po skromném loňském, zahajovacím ročníku v pražském Valdeku jsme se rozhodli už nic neponechat náhodě a druhý ročník připravit důkladněji. Organizací finále 26. 6. 1993 byl pověřen Parlamentem SOHO Patrick klub Pzeň. Divadelní sál v hospodě U Bradů zažil mnoho dramatických okamžiků: nejprve nechtěl jeho majitel slíbený sál na poslední chvíli pronajmout (nakonec ustoupil, tj. byl uplacen). Poté čtyři osobnosti z Prahy odřekly telefonicky rovněž na poslední chvíli účast v porotě - pro pracovní zaneprázdnění (Moravec, Vašinka, Víšek, Kovářík), takže se porota musela doslova vydupat ze země. Mezi osobnostmi odřekl i konferenciér, takže musel být nahrazen improvizací. Ke všemu dvě hodiny před začátkem zkratoval diskžokej elektrické vedení v celém domě. Sehnat v sobotu večer opraváře, najít chybu a znovu rozsvítit sál byl nadlidský výkon. Deset minut před začátkem se ten zázrak stal.

To ještě nic neznamenalo. Horší bylo, že přes všechnu reklamu se podařilo předem prodat jen třicet vstupenek! Přípravy večera mne s Liborem Kuldou, šéfem plzeňských tak pohltily, že když jsem těsně před začátkem nahlédl skrze oponu, zkoprněl jsem: Bylo nabito. Přišli. Na poslední chvíli, ale přišli. Tato zkušenost bude Gay Mana provázet i nadále.

Smůla byla protržena a večer proběhl v rodinné, spokojené atmosféře. Vítěz David Šorm z Prahy nezaujal pouze tělesnými přednostmi, ale získal si porotu i diváky kultivovaností a - recitací vlastní básně. Za odměnu cestoval na Kanárské ostrovy.

O skvělou atmosféru se postaral svými vstupy nepřekonatelný Jaroslav Čejka, člen poroty. Pikantní na závěr bylo, že se majitel sálu přišel i s manželkou omluvit za komplikace, které nám z předpojatosti způsobil. Dušoval se, že nic tak skvělého ještě v životě neviděl, a nabídl nám sál libovolně k užívání. Jen my věděli, že do skutečné kvality opravdu prestižního večera má náš Gay Man ještě daleko. Pro srovnání: Dnes, kdy připravujeme devátý ročník v Brně má rozpočet šest set tisíc. Plzeňský večer stál tisíců šest. Deset se vybralo...


8. Mezinárodní vztahy

Prostřednictvím redakce SOHO revue se podařilo zkontaktovat všechny významné gay redakce v Evropě (Inaczej, Babylonia, Gay Scotland, Magnus, Du und ich atd., i v zámoří The Advocate), získávat od nich výměnou jejich časopiseckou a knižní produkci, aktuální informace, a hlavně možnost zdarma přetiskovat jejich články a fotografie.

Vedle toho zástupci SOHO pracovně, za štědré sponzorské podpory pořadatelů získávali zkušenosti na skvěle připravené, radnicí i městem podporované regionální konferenci ILGA ve Vídni (15. - 18. 4.), světové konference o HIV / AIDS v Berlíně (7. - 11. 6.) a Europride Day v Berlíně (12. - 25. 6.).

Osobně jsem měl možnost se zúčastnit evropské konference ILGA v Londýně (27. - 31.12. 1993). Byl jsem ohromen. Naprosto dokonalou organizací, včetně ubytování, stravování, informací o dopravě, o městě vůbec. Během pěti dnů proběhly desítky workshopů (pracovních skupin) na téma nejrůznějších problematik, se kterými se Gay hnutí může setkat - od financování, mediálního působení, poradenství rodičům, sourozencům, Coming Out, po prevenci AIDS a politické působení. Na samotný Londýn vybyly dva večery, a to jen do třiadvaceti hodin. Jinak se stále pracovalo. Vzhledem k tomu, jak se k nám, z bývalého východního bloku všichni úžasně chovali, bylo by trapné vytratit se a bloumat po městě a nevyužít vše, co pro nás připravili (navíc s naší minimální finanční účastí). Silvestr v Londýně pak byl malou odměnou za přestálé schůzování. Nový rok pak mi umožnil seznámit se i s turistickými lákadly. Krátce, ale přece. Nikdy nezapomenu. Poprvé jsem na živo byl svědkem, jak se to má seriozně dělat.


9. Registrované partnerství

SOHO připravilo první verzi paragrafovaného znění návrhu zákona o registrovaném partnerství, kterou by v případě schválení mohly využívat jak dvojice stejného, tak rozdílného pohlaví. Tento návrh jsme vypracovali na základě zahraničních zkušeností, ale akcentovali jsme v něm prvek nevyčleňování se ze společnosti samostatným zákonem. Prakticky by to znamenalo přijmout doplňky zákona o rodině občanského zákoníku. Vypracovaný návrh jsme předložili nejprve veřejnosti a odborníkům k posouzení. Bitva, která trvá podnes započala...


10. Duhová vlajka

Na říjnovém zasedání Parlamentu SOHO v Brně dorazil dar od spřátelené holandské organizace: nefalšovaná Duhová vlajka, symbol mezinárodního Gay hnutí, propojení mezi zeměmi, národy, rozdílnými barvami pleti. První prapor naší upřímné, nefalšované víry jsme zasvětili políbením...

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!