Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeRychlé testy na HIV

Jak jsou spolehlivé rychlé testy na HIV?

    V posledních týdnech se v některých gay podnicích objevil prodej tzv. rychlých testů na HIV. Chtěl bych zájemce o jejich koupi upozornit na možná rizika.

    Jen některé rychlé testy jsou schváleny pro použití v České republice, ale i ty jsou povoleny pouze ve zdravotnických zařízeních. Žádný z testů tedy nebyl schválen k prodeji pro laickou veřejnost.
    Testy na HIV, které se objevily ve volném prodeji, tedy pravděpodobně neprošly schvalovacím řízením a nelze zaručit jejich kvalitu a spolehlivost. Je tedy možné, že i HIV pozitivní vzorek by byl testován jako negativní. Jedním z možných ukazatelů neschválení je i chybění českého návodu k použití, který je dle zákona nezbytnou součástí každého výrobku.

     Ani provedení schválených testů není jednoduché. Dodržení hygienických pravidel vyžaduje určitou zkušenost a znalost,  stejně tak správné odečtení výsledku. Právě proto jejich použití bylo vyhrazeno pro zdravotnická zařízení.

     Při každém testu se mohou objevit tzv. falešně pozitivní reakce a  test je třeba potvrdit citlivějším, tzv. konfirmačním  testem. V zemích s nízkým výskytem HIV infekce, jako je Česká republika, lze odhadnout pravděpodobnost výskytu falešně pozitivního výsledku jako stejně častou jako skutečnou HIV pozitivitu.

     Při provedení testu laikem a hodnocení výsledku pak chybí kvalitní poradenství, které by vyjasnilo některé nesprávné interpretace.  V prvé řadě jde o pochopení spolehlivosti negativního výsledku  testu, který je spolehlivý až po uplynutí doby 2-3 měsíců od posledního rizika. V období tzv. okénka, kdy ještě není spolehlivý průkaz testu, je navíc vysoká pravděpodobnost přenosu nákazy. Toto období je u rychlých testů delší než u testů laboratorních,  protože později zachycují  nové (čerstvé) infekce. Takže "otestování se" s náhodným partnerem před pohlavním stykem vůbec nic neřeší a důležité je především používání bezpečnějšího sexu.  HIV negativní test také nevylučuje HIV pozitivitu předchozích partnerů, a to ani v případě, že spolu měli opakovaně nechráněný pohlavní styk. Naopak v případě zachování vlastní HIV negativity po rizikovém styku s HIV pozitivním může dojít k nákaze v budoucnu. 

     Ještě závažnější je chybění poradenství v případě pozitivního či nejasného výsledku. Dovedu si představit, že takový test může způsobit závažné škody na duševním zdraví, mohlo by dojít i k sebevražednému jednání. 

    Právě proto se vždy snažíme o zachování dostupného, anonymního a v případě potřeby i bezplatného HIV testování v odborných poradnách. 

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Člen Výkonného výboru Národní AIDS komise
Garant programu zdravotně sexuologické pomoci a prevence HIV/AIDS GI

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!