Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeHOMEPAGE ARCHIVU

Vážení a milí přátelé,

po sedmnácti letech působení ve prospěch gay a lesbické minority v čele gay hnutí v České republice (nejprve ve Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR jako prezident, a poté v Gay iniciativě v ČR jako předseda) jsem se rozhodl rezignovat k 31. 12. 2006 na všechny společenské funkce. Důvodem je především předlouhá doba, po které jsem se těmto funkcím věnoval, ale také vědomí, že prakticky všechny naše záměry se s mými přáteli podařilo v této zemi prosadit a uvést v život.
Výsledkem jsou zákonné normy, které g/l minoritu zrovnoprávňují s ostatními (dovršené přijetím zákona o registrovaném partnerství), markantní změna myšlení občanů v ČR ve prospěch gayů a lesbiček, ale i například preventivní programy v rámci boje proti HIV/AIDS nebo svobodné podnikání určené specificky g/l minoritě - bez ataků z vnějšku.
Z těchto důvodů rovněž Gay iniciativa v České republice k 31. 12. 2006 ukončila svoji činnost. Grémium GI v ČR rozhodlo rozpustit organizační strukturu občanského sdružení. Jednotliví členové GI v ČR se budou z vlastní iniciativy nadále věnovat na bázi dobrovolného společenství poradenské činnosti (v oblastech právní, psychosociální, sexuologické a prevence HIV/AIDS, krizové intervence a informatiky s využitím elektronického archivu na internetu). V tomto smyslu budou stávající stránky GI v ČR v nejbližší době postupně změněny.

V této souvislosti bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří s námi objektivně a soustavně spolupracovali ve sdělovacích prostředcích, ve státní správě, v politice vůbec, všem, kteří nás lidsky chápali a podporovali - ať už to byli osobnosti kulturního a veřejného života nebo občané ze všech koutů naší republiky.
Především však můj dík patří všem nezištným a odvážným přátelům a přítelkyním z g/l komunity, kteří se v nejrůznější formě k našim iniciativám v průběhu 17 let připojili a pomohli.
Předáváme štafetu mladé generaci s vědomím, že prosadit naše záměry bylo velmi těžké, ale udržet je, bude vyžadovat rovněž velkou trpělivost a práci. K tomu jí přeji dostatek sil a víry.

Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR (1991 - 2000):

Sdružení organizací homosexuálních občanů v České republice bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR k 30. 10. 1991 pod č. j. VSC/1-8194/91-R.

SOHO v ČR bylo občanské sdružení - nestátní nezisková organizace regionálních gay a lesbických aktivit, které spojoval zájem působit dobrovolně ve prospěch gay a lesbické minority.

Gay iniciativa (GI) v ČR (2001 - 2006):

Gay iniciativa (GI) v ČR bylo občanské sdružení - nestátní nezisková organizace fyzických osob, které spojoval zájem působit dobrovolně ve prospěch gay minority (především v oblasti poradenství), a která navázala plynule na činnost SOHO v ČR.

Gay iniciativa (GI) v ČR byla registrována Ministerstvem vnitra ČR k 30. 10. 1991 pod č. j. VSC/1-8194/91-R (pod názvem Sdružení organizací homosexuálních občanů v České republice). 5. 1. 2001 přijalo Ministerstvo vnitra ČR změnu Stanov v souvislosti se změnou názvu SOHO v ČR na Gay iniciativa v České republice, 19. 5. 2004 určila přijatá změna aktuální podobu organizace.

GAY POLITIKA

Mgr. Jiří Hromada, prezident SOHO v ČR a Gay iniciativy v ČR

 • nar.: 14. 06. 1958
 • povolání: herec, dabér, šéfredaktor gay časopisů, gay politik
   
 • člen Divadla E. F. Buriana v Praze (1981 - 1991)
 • prezident Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR (1991 - 2000)
 • předseda Gay iniciativy v ČR (2001 - 2006)
 • šéfredaktor časopisu SOHO revue (1992 - 1998)
 • šéfredaktor časopisu Gayčko (1999 - 2000)
 • ředitel Nakladatelského domu ORBIS v Praze (1997)
   
 • člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (1995 - 2004)
 • člen Komise pro posuzování státní dotace na úseku prevence HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (2005 - 2008)
 • člen Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva (1999 - 2004)
 • člen Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva (2007 - ...)
 • šéf týmu poradců ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové pro oblast lidských práv (2007- 2008)
 • nezávislý kandidát Strany zelených do Senátu za Prahu 1, 2, 6 a 7 (2008 - rezignace pro nemoc)
 • čestný člen gay klubu Adam Chomutov (1999), M-klubu Lambda Praha (2004) a o. s. Most k naději v Mostě (2004)
 • nositel ceny Colour Planet za dlouholetou práci pro LGBT minoritu (2008)

 • adresa: Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1
 • telefon: 224 223 811
 • mobil: 602 453 122
 • e-mail: jiri.hromada (zavináč) gay.iniciativa.czGAY PRÁVO

JUDr. Petr Kodl

GAY PROTI HIV/AIDS
(SEXUOLOG, PSYCHIATR, prevence HIV/AIDS)

MUDr. Ivo Procházka, CSc.

 • nar.: 27. 05. 1958
 • povolání: sexuolog, psychiatr
   
 • šéf sekce prevence HIV/AIDS SOHO v ČR (1994 - 2000)
 • garant programu zdravotně sexuologické pomoci a prevence HIV/AIDS GI v ČR (2001 - 2006)
 • člen Výkonného výboru Národní komise pro boj s HIV/AIDS (1996 - 2007)
 • člen Komise pro posuzování státní dotace na úseku prevence HIV/AIDS při ministerstvu zdravotnictví (2009 - ...)
 • předseda České společnosti AIDS pomoc (2007...)

 • tel.: 224 968 248 (ordinace)
 • mobil: 723 366 349
 • e-mail: ivo.prochazka (zavináč) gay.iniciativa.cz, ivo.prochazka (zavináč) seznam.cz

GAY V KRIZI
(KRIZOVÁ INTERVENCE, DROGY,
LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ )

Lubomír Šlapka

 • nar.: 1. 2. 1965
 • povolání: statutární zástupce Most k naději o. s. a ředitel Domu humanity

 • výkonný ředitel Nadace Sokrates, předseda o. s. Sokrates, ředitel K-Centra Most (1994...)
 • šéf sekce ekonomiky a administrativy SOHO v ČR (1995 - 1997)
 • garant programu krizové intervence GI v ČR (2001 - 2006)

 • adresa: Most k naději o. s., Jilemnického 1929, 434 01 Most
 • telefon/fax/záznamník: 476 104 877
 • mobil: 602 338 092
 • email: lubomir.slapka (zavináč) gay.iniciativa.cz, slapota.lubomir (zavináč) seznam.cz


GAY SVĚT
(LGLBT v ZAHRANIČÍ a SPOLUPRÁCE s ČR, ZASTOUPENÍ ČR v MEZINÁRODNÍ ASOCIACI GAYŮ a LESBIČEK - ILGA)

Slávek Havlík

 

 

GAY A MÉDIA
(INTERNETOVÁ PREZENTACE)


Milda Šlehofer

 • nar.: 11. 12. 1975
 • povolání: média

 • šéf sekce ekonomiky a administrativy SOHO v ČR (1999 - 2000)
 • garant programu internetové prezentace GI v ČR (2001 - 2006)

 • mobil: 608 100 164
 • e-mail: milda.sleha@seznam.cz


 • Linka duševní tísně
  476 701 444
  Provozní doba: nonstop

  Most k naději o.s. (K-Centrum), Linka duševní tísně, Jilemnického 1929, 434 01 Most
  e-mail: linka.pomoci (zavináč) gay.iniciativa.cz, ldt.most
  (zavináč) seznam.cz

  • oblast lidských práv
  • sociálně-právní poradenství
  • HIV/AIDS a ostatní pohlavně přenosné choroby
  • sexuální problematika, problémy s odlišnou citovou orientací
  • partnerská a rodinná problematika
  • problematika dětí a mládeže
  • drogová problematika
  • týrání a zneužívání
  • problémy s blízkými, se smrtí, smyslem života, samotou, bezmocí, depresemi

    

      

  autor fotografií­
  Robert Vano

  AKTUÁLNĚ

  HOMEPAGE ARCHIVU
  Historie SOHO a GI v ČR
  Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

  GAY POLITIKA

  Registrované partnerství
  Historie RP
  RP v praxi
  MÉDIA o RP
  Poradna k RP
  RP ve světě
  Petice pro zákon
  Koncert pro zákon

  GAY PRÁVO

  Poradna právníka
  Gay legislativa
  Historie právních postojů
  Dárcovství krve
  DISKRIMINACE 2001 (studie)
  DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

  GAY PROTI HIV/AIDS

  Poradna sexuologa
  Průvodce Safer sex
  Statistiky HIV/AIDS
  Seznam pomoci HIV/AIDS
  Fórum AIDS organizací
  Světlo pro AIDS
  Den boje proti AIDS
  Dům světla
  Dotazník HIV/AIDS
  Dotace HIV/AIDS
  HIV/AIDS ve světě
  BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
  Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

  GAY V KRIZI

  Linka duševní tísně
  COMING OUT(e-brožura)

  GAY SVĚT

  Gay a Slovensko
  Gay Games

  GAY A MÉDIA

  Média o nás píší...


  GAY A INTERNET
   
  INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

  Rada vlády pro lidská práva
  Výbor pro sexuální menšiny

  Ministerstvo zdravotnictví
  Prevence HIV-AIDS
  Dům světla-ČSAP

  DUHOVÝ WEB
  colour planet
  gaynet.cz
  M-Klub Praha
  Logos Praha
  Jihočeská Lambda
  Kluci z Vysočiny
  Mezipatra
  Stud Brno
  Lesba.cz
  Lesba.cz magazín
  004.cz
  one4one
  Rozdílné rytmy
  eLnadruhou
  Bengáles
  Lesbická literární kavárna
  Pardubická lesba
  Gay komunita
  Kluci.info

  G/L SPORT
  Pratety
  GaySport.cz
  Gay volejbal a fotbal
  1. Lesbický sportovní klub

  GAY VÝLETY
  Gay Valach
  Ušáčkův svět
  KLUCI VEN!