Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeHIV/AIDS ve světě

HIV/AIDS a homosexuální přenos (podle zprávy UNAIDS)
 
   Ve světě se předpokládá, že s virem HIV žije ke konci roku 2005 přes 40 miliónů lidí a v posledních letech každý rok přibude téměř dalších pět miliónů nových případů a přes tři milióny lidí na tuto infekci zemřou.

   Odhad počtu lidí infikovaných HIV stoupl v roce 2005 v USA a zemích západní Evropy na 1,9 miliónu a jejich podíl tak představuje v rozvinutých zemích půl procenta dospělé populace. Více než polovinou případů se na tom podílí USA. V posledním roce přibylo 65 000 nových případů. Díky dostupné terapii se počet úmrtí na AIDS drží na nízké úrovni a představuje necelou polovinu nově infikovaných - 30 000 zemřelých.

   Přes nárůst heterosexuálně získaných HIV infekcí, zůstává ve většině civilizovaných zemí nadále hlavní cestou přenosu pohlavní styk mezi muži a v menšině injekční užívání drog.   

   V USA představuje homosexuální přenos 63% všech nových případů, řada studií potvrzuje odklon směrem k rizikovějšímu chování. Nicméně HIV incidence (počet nových případů za rok) se v sanfranciské gay komunitě snížila na polovinu a činí 1,2%, nicméně v baltimorské je 8%. Většina HIV pozitivních mužů (62%) si však v této studii vůbec nebyla vědoma své nákazy. Celkově se přitom v USA odhaduje, že o své nákaze neví čtvrtina lidí.

   Více je HIV infekcí zasažena komunita Afroameričanů, kteří o své nákaze častěji nevědí, mají i horší přístup k léčbě, a platí to i pro ty z nich, kteří mají sex s muži. V USA také probíhá studie hodnotící nasazení postexpoziční profylaxe při selhání bezpečnějšího sexu u diskordantních (jeden HIV+ a druhý HIV-) gay párů. 

   V Kanadě stále představuje homosexuální přenos nejčastější cestu přenosu, tvoří 45% podíl z dvou a půl tisíce nových případů.

   Ve Velké Británii došlo k nárůstu HIV infekce, na němž se podílí zlepšení monitorovacího systému. Nicméně je pozorován i zvýšený výskyt jiných sexuálně přenosných infekcí. V Elfordově studii došlo k častějšímu porušení zásad bezpečnějšího sexu u mužů majících sex s muži s nahodilým partnerem.  Během posledních tří let podíl takto se chovajících mužů stoupl ze 7% na 15%. (Pro srovnání: u nás je to 32%!!). Jiná studie téhož autora zjistila, že nárůst nových případů HIV infekce je vyšší u starších než u mladších mužů. V Doddsově studii zjistili, že HIV prevalence (celkový podíl všech infikovaných) se pohybuje  v gay komunitě v Manchesteru, Londýně a Brightonu mezi 9-14% a třetina z nich o své nákaze neví. Podobně i další studie potvrdily velký podíl gayů, kteří nevědí o své HIV infekci. To může mít jak zdravotní následky (častěji je stanovena diagnóza až při projevech rozvinutého AIDS), ale i preventivní (častější šíření infekce - nejen pro přetrvávání rizikového chování, ale i proto, že vysoká hladina HIV viru není redukována léčbou).  

    Přesto obecně v Evropě došlo k mírnému poklesu počtu nových případů HIV infekce přenesené homosexuálním stykem. Výjimkou je Belgie, Dánsko, Portugalsko a Švýcarsko (pro malý podíl zřejmě nebyla zmíněna, ale do této kategorie patří i naše země), kde dochází k mírnému nárůstu. Ve Španělsku, Itálii a Norsku však nejsou nové případy HIV infekce monitorovány.

   Dramatický nárůst nových případů homosexuálního přenosu HIV zaznamenalo Německo. Jejich počet se za uplynulé tři roky téměř zdvojnásobil a dosáhl téměř tisícovky nových infekcí za rok (při přepočtu na obyvatele je to asi čtyřikrát více než u nás, ale oni jsou častěji testováni). Podíl gay mužů, kteří se nechávají testovat zůstává v Německu nadále stejně vysoký a dosahuje téměř 80% (tedy o 25% více než u nás).

   Ve Francii představuje podíl homosexuálních přenosů 20% všech nových nákaz, ale ve více než polovině (58%) šlo o čerstvé HIV infekce. V Holandsku zjistili, že pětina všech onemocnění kapavkou, syfilidem a chlamydiemi u gay mužů, byla diagnostikována u HIV pozitivních, kteří už věděli o své nákaze. Autoři upozorňují na nutnost preventivního působení i mezi komunitou HIV pozitivních. 

   Kapitola o civilizovaných zemích zůstává ovšem romantickou novelou proti kapitolám ostatním, včetně hororové situace v zemích bývalého Sovětského svazu. Rusku se během několika let podařilo s téměř miliónem HIV infikovaných dohnat USA. Ukrajina se s prevalencí 1,4%  stala bezkonkurenčně smutným evropským šampiónem. Zmapovat situaci v tamních gay komunitách je obtížné, ale drobná pilotní studie z nejpostiženějšího města Oděsy signalizuje, že téměř každý třetí gay v tomto městě může být HIV pozitivní.      

    V Číně představuje podíl homosexuálních přenosů HIV 11%. To je ale více než třetina všech sexuálně získaných infekcí. V pekingské studii gay mužů byla zjištěna 3% prevalence HIV. Podíl čínských mužů, kteří kondom většinou nebo vůbec nepoužívají se pohybuje mezi 30-40%. Podobná čísla vykazuje i kazašská studie, kde třetina mužů nikdy nepoužila kondom při souloži s jiným mužem. Ve vietnamském  Ho-Či-minově městě bylo virem HIV nakaženo 8% mužů majících sex s muži. V Laosu měla téměř desetina mladších mužů sex s jiným mužem, většina z nich ale i se ženou. V Japonsku zůstávají celková čísla HIV pozitivních nízká, ze 60% se na nich ale podílí homosexuální přenos, zejména u mladších mužů. V indické studii přiznalo soulož s jiným mužem šest procent mužů z nižší sociální vrstvy. Sedm procent z nich bylo HIV pozitivních a více než polovina z nich ženatých.   

    S výjimkou zmíněné menší studie v Oděse byla největší HIV prevalence v gay komunitě  zjištěna v bolivijském Santa Cruz (24%), peruánské Limě (23%) a v kolumbijské Bogotě, kde byl HIV pozitivní každý pátý. Blížila se jim 17% prevalence v Bangkoku a Bombaji. V Latinské Americe a Karibiku je infikováno virem HIV přibližně 6-24% mužů, kteří spí (i) s muži a tento počet několikanásobně převyšuje četnost nákazy virem HIV u prostitutek. 

MUDr. Ivo Procházka

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!