Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeHIV/AIDS ve světě

HIV/AIDS a homosexuální přenos (podle zprávy UNAIDS)
 
   Ve světě se předpokládá, že s virem HIV žije ke konci roku 2005 přes 40 miliónů lidí a v posledních letech každý rok přibude téměř dalších pět miliónů nových případů a přes tři milióny lidí na tuto infekci zemřou.

   Odhad počtu lidí infikovaných HIV stoupl v roce 2005 v USA a zemích západní Evropy na 1,9 miliónu a jejich podíl tak představuje v rozvinutých zemích půl procenta dospělé populace. Více než polovinou případů se na tom podílí USA. V posledním roce přibylo 65 000 nových případů. Díky dostupné terapii se počet úmrtí na AIDS drží na nízké úrovni a představuje necelou polovinu nově infikovaných - 30 000 zemřelých.

   Přes nárůst heterosexuálně získaných HIV infekcí, zůstává ve většině civilizovaných zemí nadále hlavní cestou přenosu pohlavní styk mezi muži a v menšině injekční užívání drog.   

   V USA představuje homosexuální přenos 63% všech nových případů, řada studií potvrzuje odklon směrem k rizikovějšímu chování. Nicméně HIV incidence (počet nových případů za rok) se v sanfranciské gay komunitě snížila na polovinu a činí 1,2%, nicméně v baltimorské je 8%. Většina HIV pozitivních mužů (62%) si však v této studii vůbec nebyla vědoma své nákazy. Celkově se přitom v USA odhaduje, že o své nákaze neví čtvrtina lidí.

   Více je HIV infekcí zasažena komunita Afroameričanů, kteří o své nákaze častěji nevědí, mají i horší přístup k léčbě, a platí to i pro ty z nich, kteří mají sex s muži. V USA také probíhá studie hodnotící nasazení postexpoziční profylaxe při selhání bezpečnějšího sexu u diskordantních (jeden HIV+ a druhý HIV-) gay párů. 

   V Kanadě stále představuje homosexuální přenos nejčastější cestu přenosu, tvoří 45% podíl z dvou a půl tisíce nových případů.

   Ve Velké Británii došlo k nárůstu HIV infekce, na němž se podílí zlepšení monitorovacího systému. Nicméně je pozorován i zvýšený výskyt jiných sexuálně přenosných infekcí. V Elfordově studii došlo k častějšímu porušení zásad bezpečnějšího sexu u mužů majících sex s muži s nahodilým partnerem.  Během posledních tří let podíl takto se chovajících mužů stoupl ze 7% na 15%. (Pro srovnání: u nás je to 32%!!). Jiná studie téhož autora zjistila, že nárůst nových případů HIV infekce je vyšší u starších než u mladších mužů. V Doddsově studii zjistili, že HIV prevalence (celkový podíl všech infikovaných) se pohybuje  v gay komunitě v Manchesteru, Londýně a Brightonu mezi 9-14% a třetina z nich o své nákaze neví. Podobně i další studie potvrdily velký podíl gayů, kteří nevědí o své HIV infekci. To může mít jak zdravotní následky (častěji je stanovena diagnóza až při projevech rozvinutého AIDS), ale i preventivní (častější šíření infekce - nejen pro přetrvávání rizikového chování, ale i proto, že vysoká hladina HIV viru není redukována léčbou).  

    Přesto obecně v Evropě došlo k mírnému poklesu počtu nových případů HIV infekce přenesené homosexuálním stykem. Výjimkou je Belgie, Dánsko, Portugalsko a Švýcarsko (pro malý podíl zřejmě nebyla zmíněna, ale do této kategorie patří i naše země), kde dochází k mírnému nárůstu. Ve Španělsku, Itálii a Norsku však nejsou nové případy HIV infekce monitorovány.

   Dramatický nárůst nových případů homosexuálního přenosu HIV zaznamenalo Německo. Jejich počet se za uplynulé tři roky téměř zdvojnásobil a dosáhl téměř tisícovky nových infekcí za rok (při přepočtu na obyvatele je to asi čtyřikrát více než u nás, ale oni jsou častěji testováni). Podíl gay mužů, kteří se nechávají testovat zůstává v Německu nadále stejně vysoký a dosahuje téměř 80% (tedy o 25% více než u nás).

   Ve Francii představuje podíl homosexuálních přenosů 20% všech nových nákaz, ale ve více než polovině (58%) šlo o čerstvé HIV infekce. V Holandsku zjistili, že pětina všech onemocnění kapavkou, syfilidem a chlamydiemi u gay mužů, byla diagnostikována u HIV pozitivních, kteří už věděli o své nákaze. Autoři upozorňují na nutnost preventivního působení i mezi komunitou HIV pozitivních. 

   Kapitola o civilizovaných zemích zůstává ovšem romantickou novelou proti kapitolám ostatním, včetně hororové situace v zemích bývalého Sovětského svazu. Rusku se během několika let podařilo s téměř miliónem HIV infikovaných dohnat USA. Ukrajina se s prevalencí 1,4%  stala bezkonkurenčně smutným evropským šampiónem. Zmapovat situaci v tamních gay komunitách je obtížné, ale drobná pilotní studie z nejpostiženějšího města Oděsy signalizuje, že téměř každý třetí gay v tomto městě může být HIV pozitivní.      

    V Číně představuje podíl homosexuálních přenosů HIV 11%. To je ale více než třetina všech sexuálně získaných infekcí. V pekingské studii gay mužů byla zjištěna 3% prevalence HIV. Podíl čínských mužů, kteří kondom většinou nebo vůbec nepoužívají se pohybuje mezi 30-40%. Podobná čísla vykazuje i kazašská studie, kde třetina mužů nikdy nepoužila kondom při souloži s jiným mužem. Ve vietnamském  Ho-Či-minově městě bylo virem HIV nakaženo 8% mužů majících sex s muži. V Laosu měla téměř desetina mladších mužů sex s jiným mužem, většina z nich ale i se ženou. V Japonsku zůstávají celková čísla HIV pozitivních nízká, ze 60% se na nich ale podílí homosexuální přenos, zejména u mladších mužů. V indické studii přiznalo soulož s jiným mužem šest procent mužů z nižší sociální vrstvy. Sedm procent z nich bylo HIV pozitivních a více než polovina z nich ženatých.   

    S výjimkou zmíněné menší studie v Oděse byla největší HIV prevalence v gay komunitě  zjištěna v bolivijském Santa Cruz (24%), peruánské Limě (23%) a v kolumbijské Bogotě, kde byl HIV pozitivní každý pátý. Blížila se jim 17% prevalence v Bangkoku a Bombaji. V Latinské Americe a Karibiku je infikováno virem HIV přibližně 6-24% mužů, kteří spí (i) s muži a tento počet několikanásobně převyšuje četnost nákazy virem HIV u prostitutek. 

MUDr. Ivo Procházka

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!