Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDopis Václavu Klausovi

Vážený pan
prof. Václav Klaus
prezident České republiky

                                                                                                                     

                                                                                                                      V Praze dne 1. února 2006

 

Vážený pane prezidente,


po desetiletém úsilí se podařilo formulovat aktuální návrh zákona o registrovaném partnerství, který je výsledkem detailních jednání předkladatelů s příznivci, ale především s odpůrci tohoto zákona.

Nalezený konsensus byl oběma komorami Parlamentu České republiky přijat.

Nyní čeká na Vaše rozhodnutí. Na rozhodnutí prezidenta České republiky. Dovolte, abychom Vás požádali, abyste tomuto zákonu nakonec umožnil vstup do života, kde velkému počtu spoluobčanů napomůže nejen řešit praktické problémy všedního dne, ale především, ve své symbolické rovině -   odstranit stigma pocitu viny za něco, co nespáchali, za svou jinakost, se kterou se narodili, a která je v mnohém ohledu odsuzuje k nerovnému postavení ve společnosti. Slovy senátora Josefa Pavlaty: „Chránit menšinu je demokratické.“

Rovněž my, vážený pane prezidente, jsme přesvědčeni, že manželství je tradiční institucí jednoho typu, kterou je nutné podporovat. Myslíme si, že můžeme za předkladatele zodpovědně prohlásit, že jsme pracovali s cílem vytvořit takový návrh, který sice dá právní rámec soužití dvojic téhož pohlaví, ale který se bude ve svém výsledku lišit od institutu manželství - např. tím, že neumožňuje adopci či osvojení dětí, společné jmění partnerů, vdovecký důchod, výhody podle zákona o daních z příjmu atd. Zodpovědně však stanovuje vzájemnou vyživovací povinnost. 

Tak jako v mnohých vyspělých demokraciích v Evropě, které obdobnou normu již přijaly, ani tento návrh neohrozí hodnoty tradiční rodiny nebo výchovu mládeže. Naopak, případná uzavření registrovaných partnerství bude projevem naší úcty k těmto hodnotám. 

Podle posledního průzkumu veřejného mínění (CVVM – 17. 10. 2005) nesouhlasí se zavedením registrovaného partnerství pouze 30 % občanů ČR (62 % je pro, 8 % neví). Opakovaně vysoká podpora od občanů, ale i od významných institucí a uznávaných umělců, svědčí o tom, že registrované partnerství osob stejného pohlaví není jen přáním úzké skupiny lidí, kterých se konkrétně týká, ale také jejich rodičů, příbuzných a širokých vrstev společnosti.

Proto se na Vás, vážený pane prezidente, obracíme s prosbou, abyste umožnil zavedení registrovaného partnerství v této navrhované podobě i v naší zemi, v České republice.

Děkujeme.

Za Gay iniciativu v ČR 
s přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

 

Mgr. Jiří Hromada
předseda

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!