Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeHistorie SOHO a GI v ČR

ZROZENÍ SOHO v ČR

15. května 1897 byla v Berlíně založena první organizace ve světě, která se programově hodlala zabývat zrovnoprávněním gayů a lesbiček - Wissenschaftlich - humanitäre Komitee. Toto datum lze považovat za počátek organizovaného boje za práva těch, kterým byla po staletí upírána. Těch, kterým nejprve mytologie a doba starověkého Řecka i starověkého Říma přisoudila úctu a privilegia, těch, kteří byli posléze za svou přirozenost upalováni na hranicích zažehnutých křesťanským fanatismem a tmářstvím, těch, kteří byli za svou jinakost týráni v žalářích, kam je zavírala zkostnatělá justice, těch, kteří umírali s růžovým trojúhelníkem na srdci v nacistických lágrech, těch, kteří v totalitních režimech prožili a prožívají životy ve lži, v předstíraných manželstvích, v anonymních láskách, v úzkosti z prozrazené pravdy o sobě - tak zneužitelné tajnou policií k vydírání.

24. června 1990 , takřka o sto let později bylo v Brně založeno SOHO - Sdružení organizací homosexuálních občanů v České republice. Ustavilo se na základě konsenzu zástupců těch subjektů, které po 17. listopadu 1989 vznikly, aby se pustily do zápasu s veřejným míněním, v té době zcela předpojatým, neinformovaným, zbabělým i primitivním - jakmile se mělo po čtyřiceti letech mlčení vyjádřit k rovnoprávnosti se svými spoluobčany, které spojuje jinakost.
Byli to tenkrát čtyři průkopníci rodícího se gay hnutí - společenská organizace Svaz LAMBDA , politické Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů (HRHO) , komerční LEGA Pardubice a celoslovenské Hnutie Ganymedes , kteří přes rozdílnost názorů, jaké PRIORITY je třeba zvolit a jaké způsoby jejich prosazení praktikovat - nakonec dokázali popřít vlastní důležitost ve prospěch společného zájmu.
Byly to neopakovatelné, intenzivní chvíle, které první roky po revoluci naplňovaly naše životy. Bez nároku na metály a prebendy, po svých povinnostech v zaměstnání, většinou na vlastní náklady jsme za posměchu většiny a leckdy i za pohrdání vlastní menšiny klestili do svědomí většiny stud a poznání a do dušiček menšiny sebepřijetí a hrdost.

Co jsme chtěli?

Nebylo toho málo, co jsme toužili zdolat. Není toho málo, co se zdařilo:

 • chtěli jsme zrušit zákony trestající homosexuální projevy mezi občany jednajícími ve vzájemné shodě a stanovit shodnou věkovou hranici pro homosexuální a heterosexuální aktivity
  zrušeny novelizací trestního zákona z 1. 7. 1990 (shodná věková hranice je 15 let věku)

 • chtěli jsme prosadit likvidaci speciálních policejních seznamů (tzv. růžových listů)
  zlikvidovány v roce 1991

 • chtěli jsme dosáhnout vynětí homosexuality ze seznamu nemocí, přerušit jakékoli léčení či výzkumy směřující ke změně homosexuální orientace
  roku 1993 byla v ČR homosexualita vyňata ze seznamu nemocí

 • chtěli jsme vyloučit diskriminaci při výkonu profese z důvodu sexuální orientace
  od 1. 1. 2001 vstoupila v platnost novelizace Zákoníku práce, která toto stanovuje

 • chtěli jsme vytvořit poradenskou síť, schopnou pomoci řešit problematiku COMING OUT (sebepřijetí) a prevence HIV/AIDS
  daří se průběžně díky celostátní lince pomoci v Mostě (24 hodin na 476 701 444), sítí poradenství vytvořenou regionálními gay organizacemi a spoluprácí s psychiatry a sexuology

 • chtěli jsme uvést v život celorepublikový kulturně - společenský magazínnejprve od roku 1991 SOHO revue , 1998 SOHO ABSOLUT revue a Gay KONTAKT a konečně od roku 1999 GAYČKO plnily požadavek reprezentativních tiskovin, které byly distribuční sítí nabízeny k prodeji po celé republice;
  od roku 2001 pak GI rozvíjí svou publikační činnost prostřednictvím
  vlastních internetových stránek ;
  organizace SOHO vydávaly vlastní bulletiny, informující regiony, ve kterých působí , o své činnosti: v Brně STUDNA , v Olomouci UCHO TETY WILHEMÍNY , na Vysočině PILNÍK , v Českých Budějovicích JIHOČESKÝ BOY , v Mostě SOKRATES , v Chomutově ADAM a v Praze LAMBDA, dále časopis věřících LOGOS a lesbiče k PROMLUV

 • chtěli jsme vyprovokovat českou ediční gay tvorbu
  podařilo se kromě několika sbírek poezie vydat první český gay román Radoslava Nenadála My tě zazdíme, Aido , dále Kroniku ohlášené sebevraždy Michala Adranta, v roce 2000 výpravnou publikaci Gay historie Jiřího Fanela, a dále jsme spolupracovali na vydání publikace Kámasútra pro gaye a milostného románu Edwarda Morgana Forstera Maurice
 • chtěli jsme prosadit vysílání pravidelného pořadu ve veřejnoprávním sdělovacím prostředku
  od září 1999 vysílá Český rozhlas - Radiožurnál každé pondělí od 20.05 půlhodinový gay magazín pod názvem
  Bona Dea
  ;
  od ledna 2004 do prosince 2005 Česká televize vysílala měsíční TV
  magazín o lesbických ženách, gayích a translidech LeGaTo s tím, že tato tématika se objeví v pořadu šířeji zaměřeného na menšiny;
  od ledna 2007 Česká televize vysílá týdenní TV magazín v lifestylovém stylu Q (Queer)

 • chtěli jsme změnit myšlení a postoj veřejnosti k nám
  od roku 1990, kdy byla většinová společnost ochotna akceptovat naši jinakost pouze z 10 % , se podle několika průzkumů veřejného mínění z poslední doby situace změnila na 70 % (včetně registrovaného partnerství)

 • chtěli jsme snížit podíl šíření HIV/AIDS homosexuálním přenosem
  v roce 1990 byl tento podíl téměř stoprocentní, v roce 2001 klesl na padesát tři procenta mimo jiné vlivem informací v gay časopisech, publikacích ( Homosexualita, společnost a AIDS ) a brožurách, které SOHO vydalo ( Coming out , Bezpečnější sex pro kluky s klukama , Bezpečnější sex pro holky s holkama , Lidi, jsem HIV pozitivní ); dnes informuje GI o problematice HIV/AIDS obsáhle na svém webu ;
  postoje k nebezpečí incidence HIV i k HIV pozitivním se měnily i díky velkým akcím v rámci Světového dne boje proti AIDS, Světla pro AIDS (Candlelight - každoročně v několika městech republiky), koncertům, výstavám, filmovým přehlídkám a pravidelným besedám v rámci regionálních kulturních akcí, na kterých byly šířeny preventivní materiály bezpečnějšího sexu

 • chtěli jsme zavést tradici velkých kulturních akcí, prezentujících životní styl minority v bohatším spektru než jak je jednostranně skrze sexualitu vnímán veřejností
  od roku 1991 proběhlo devět ročníků soutěže o nejsympatičtějšího gaye ČR - GAY MAN (finálový večer se stal reprezentativní prestižní událostí, proběhl vždy v den celosvětových oslav gay hrdosti poslední sobotu v červnu příslušného roku);
  od roku 1994 organizovalo SOHO výpravy na světové i evropské gay olympiády (1994 - New York, 7 medailí, 1998 - Amsterdam, 19 medailí, 2002 - Sydney, 4 medaile );
  od roku 1996 festivaly gay filmů a filmů s problematikou HIV/AIDS v Praze, Čeladné a od roku 1999 v Brně pod názvem Duha nad Brnem, která se proměnila v každoroční festival pod názvem Mezipatra;
  významná je sekce filmů s gay a lesbickou tématikou v rámci Febiofestu;
  od roku 1996 Apriles (mezinárodní setkání lesbiček v Praze);
  od roku 1998 Karlovarský duhový festival (přehlídka alternativní gay kultury spojená s průvodem městem)

 • chtěli jsme nahradit diagnostický výraz homosexuál slovem širšího významu GAY, které přijímá už celý svět
  za pomoci vstřícných sdělovacích prostředků a trpělivé neústupnosti se toto slovo vžívá i v České republice; zbývá získat souhlas o zařazení do Slovníku spisovné češtiny

 • chtěli jsme nahradit diagnostický výraz homosexuál slovem širšího významu GAY, které přijímá už celý svět
  za pomoci vstřícných sdělovacích prostředků a trpělivé neústupnosti se toto slovo vžívá i v České republice; zbývá získat souhlas o zařazení do Slovníku spisovné češtiny
 • chtěli jsme prosadit uzákonění partnerských vztahů gayů a lesbiček - registrované partnerství
  od 1. července 2006 vstoupil v platnost zákon o registrovaném partnerství
 • zbývá tedy odstranění diskriminačního opatření, které zakazuje "mužům, který mají sex s muži" darovat krev a prosazení antidiskriminačního zákona, který je standardní právní normou v zemích EU

Do nového tisíciletí jsme tedy vstoupili za jiných podmínek naší jinaké seberealizace. Důstojně se rovnají možnostem západních demokracií (o východních ani nemluvě), s legislativou, která nediskriminuje - včetně registrovaného partnerství. Pouze katolická církev by nás chtěla z naší přirozenosti vyléčit, abychom nekazili dětem představu, že země je placatá.

Regiony se přidávají

Kromě těchto principiálních prvků celostátní gay politiky se bohatě rozvíjela regionální nabídka akcí , pořádaných občanskými sdruženími, tvořícími SOHO. V Praze (Men-klub Lambda, Logos, Centrum turistiky a sportu, A-klub, Promluv, Lesbian-klub Lambda), v Českých Budějovicích (Jihočeská Lambda), v Plzni (Patrick klub, 4 HP klub), v Chebu (Gay klub Cheb), v Sokolově (Gay klub Sokolov), v Karlových Varech (Sdružení pořadatelů Mezinárodního duhového festivalu), v Chomutově (Gay klub Adam), v Litvínově (Gay klub 4), v Mostě (Gay klub Most , poté Sokrates Most a nyní Most k naději), v Teplicích (Gay klub Teplice), v Ústí nad Labem (Mykonos, poté Sokrates Ústí nad Labem), ve Slaném G&L klub Slaný), v Pardubicích (LEGA , poté GL sdružení Pardubice), v Šumperku (Gay klub Ludvík IV. , poté Junior Šumperk), v Jihlavě (Gay klub Vysočiny), v Brně (Stud, Lambda, Sapfó klub), v Prostějově (PV klub), v Olomouci (Ucho Olomouc) a v Ostravě (Klub Lambda Ostrava - muži, ženy) společenskými večery, diskotékami, besedami, výstavami, projekcemi, turistikou, divadlem i travestie show se společně dařilo přemoci to nejtíživější - lidskou předpojatost a fenomén samoty .
Svobodně se rozvíjející trh nechal rozbujet mimořádnou nabídku komerční zábavy - oproti dvěma pražským klubům, sledovaných Státní bezpečností za totality (T-klub, vinárna U Petra Voka), má dnes Česká republika takovýchto podniků na padesát (už bez StB). I oni mohou díky vstřícnému společenskému klimatu, ke kterému jsme přispěli stovkami rozhovorů a článků v denících a časopisech, bezpočtem vystoupení v rozhlase (diskusní pořady, reportáže z akcí) a televizi (Aréna, Na hraně, Jednadvacítky a další zpravodajské relace, Áčka i dvakrát miliony diváků sledovaný Kotel), provozovat svůj specifický záměr bez obav.

Gay iniciativa v ČR

Do nového tisíciletí vstoupilo i SOHO jinak. Akce roku 2000 byly vesměs zacíleny k oslavám Deseti let gay a lesbického hnutí v České republice. Vyvrcholením byl Duhový týden v Brně s filmovou přehlídkou, divadlem a především finálovým večerem devátého ročníku Gay Man ČR v Boby centru 24. června, ve výroční den založení SOHO, který byl velkolepým zakončením oslav.

Bylo však jasné, že se SOHO vyčerpalo, znavilo a že i nové podmínky vzhledem k vývoji v zemi ho nutí změnit tvář.

V této souvislosti se SOHO přeměnilo ze sdružení organizací na sdružení fyzických osob. Jednak z nutnosti změnit název (ve kterém bylo obsaženo slovo homosexuálních, které už neodpovídá moderní identifikaci a názvosloví), jednak z logiky vývoje uvnitř a vně g/l hnutí. Nejefektivnější a nejméně komplikovanou se jevila transformace SOHO v ČR v nástupnickou organizaci, která by v návaznosti na poslání SOHO v ČR pokračovala v prosazování principiálních momentů g/l politiky. Stalo se.

SOHO se přejmenovalo na Gay iniciativu (GI) v ČR. Ta zachovala jednotlivé sekce, které pokračují v předešlé činnosti. Profilovou se pro GI stala oblast působení na veřejné mínění. GI má proto v záměru oslovit významné osobnosti kulturního a politického života s nabídkou, aby se staly členy GI a svým kreditem prosazovaly veřejně ideál zrovnoprávnění minority s majoritou. GI vytvoří výjezdové pracovní skupiny, které budou besedovat s veřejností a na školách. Završením koncepce by se v tomto smyslu měla stát vytvořená profesionální divadelní skupina, která bude uvádět hry s g/l tématikou, kterých je kvalitních velmi mnoho, ale bohužel nejsou u nás hrány. Svou zájezdovou činností by měla tuto kvalitu přenášet po regionálních divadlech a stagionách.

Pokusíme se stále prostřednictvím rozsáhlého poradenství pomoci každodennímu životu gayů a lesbiček, aby se oprostil od zbytečných problémů. Neustaneme dokud politická vůle nepotvrdí demokracii v této zemi tím, že přijme zákon o registrovaném partnerství - symbol naší rovnoprávnosti.
Trpělivosti máme dostatek.

Jiří Hromada, předseda GI

Jiří Fanel ­ Gay historie
(vydáno ve spolupráci s GI v ČR)

 • Čtivou formou se můžete seznámit s historií trochu jinak.
 • Kniha, která na našem trhu nemá obdoby!
 • Fakta, která vám ve škole rozhodně zamlčeli!
 • Jak je to s g/l komunitou dnes, to můžete prožívat sami. Co všechno tomu však předcházelo, se dočtete až v tomto zajímavém titulu.
 • Významní gayové v čele států, v umění a jejich lásky.
 • Nechybí exkluzivní fotografie.
 • Publikace, která nesmí chybět ve vaší knihovně.

Pětsetčtyřicet stran za 438 Kč.Objednávky přijímáme:

 • na tel./fax/zázn.: 224 223 811
 • písemně: Gay iniciativa v ČR, Senovážné náměstí 2, 110 00 Praha 1

Doprovodné materiály:

 • Rozhovor s autorem
  Aby materiál o publikaci byl kompletní, nesmí chybět ani rozhovor s autorem Jiřím Fanelem. Pak už nezbývá nic jiného, než si knihu přečíst...


    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!