Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDopis ombudsmanovi 27.03.03

Gay iniciativa v ČR obrátila na ombudsmana - veřejného ochránce práv - JUDr. Otakara Motejla s žádostí, aby celou kauzu prošetřil:


Vážený pan
JUDr. Otakar Motejl
Veřejný ochránce práv

V Praze dne 27. dubna 2003

Vážený pane doktore,
obracím se na Vás s prosbou o prošetření z mého hlediska diskriminačního momentu, který obsahuje stávající Poučení dárce krve vydané Ústavem hematologie a krevní transfúze v roce 1997.

V kapitole I. a) Výběr dárce krve si dobrovolný dárce krve přečte:


Riziko výskytu nemoci přenosné krví zvyšuje: … … … … … pohlavní styk mezi muži po r. 1980 … … … … … Pokud patříte do některé z uvedených skupin, krev prosím NEDÁVEJTE.

Na základě této formulace z poučení je tedy z možnosti darovat krev vyloučena takřka celá gay minorita v České republice.
Na naši organizaci Gay iniciativa v ČR, jejímž jsem předsedou, se v průběhu posledních let obracejí příslušníci gay minority s žádostí, abychom prosadili odstranění výše uvedené formulace z poučení a umožnili tak darovat krev těm zodpovědným a zdravým občanům České republiky s odlišnou citovou orientací, kterým je tato možnost odpírána. Protože já a organizace, kterou zastupuji, jsme jednoznačně přesvědčeni, že jde o nerovnoprávné podmínky pro možnost darovat krev, a protože jsme s naší žádostí u předsedy Společnosti pro transfúzní lékařství Petra Turka opakovaně neuspěli, obracím se s prosbou o prošetření našeho nároku, vážený pane doktore, na Vás.

Zdůvodnění:

Letos jsem byl opět vyzván, abych pro Zprávu o stavu lidských práv za rok 2002 zhodnotil postavení gay a lesbické minority. Opět jsem uvedl, že Česká republika má vůči nám především dva resty: zavedení registrovaného partnerství, jehož absence upírá dvojicím stejného pohlaví rovnoprávné postavení ve společnosti a odstranění Poučení dárce krve s diskriminačním opatřením, vylučujícím z dárcovství ty občany, kteří měli po roce 1980 pohlavní styk mezi muži. (Což jsou všichni gayové - vyjma těch, kteří na intimní kontakty rezignovali, nebo homosexuálních kněží, kteří dodržují celibát.)
Zatímco registrované partnerství se ve zprávách z minulých let objevovalo každoročně, letos v ní byl jako diskriminační poprvé definován i zákaz darovat krev všem mužům, kteří mají intimní kontakt s muži po roce 1980. Vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab se v tisku vyjádřil jednoznačně - jedná se o diskriminaci. To není módní prohlášení ani momentální inspirace. To je seriózní výsledek několikaleté diskuse o tomto problému.
Petr Turek, předseda Společnosti pro transfúzní lékařství, jinak jistě odborník, však v rozhovoru pro Hospodářské noviny (23. 4. 2003) toto nerespektuje a diskriminační požadavek z poučení odstranit nehodlá. Přitom velice dobře ví, že nám všem jde o stejný princip - ochránit se před virem HIV. Ale v demokratické společnosti nemohu ukázat palcem dolů početné skupině gayů jen proto, že část z nich se chová nezodpovědně. Tím spíš, že se stejně nezodpovědně chová část zbylé většiny, která takové omezení za svou nezodpovědnost nemá. Mají snad všichni Rómové zákaz vycházení na ulici jen proto, že se o části z nich domníváme, že nás ohrožují na životě či na majetku?
Jinými slovy - jsem-li věrný, nepromiskuitní gay, žijící se svým přítelem v pevném partnerství, používající ochranné prostředky - nesmím darovat krev, jsem-li gay, který nemá žádný sex pouze posledních patnáct let - nesmím darovat krev. Mám-li však nechráněný heterosexuální intimní kontakt s manželkou, která si vedle užívá s několika milenci, má krev je přijata s úctou!
Vím, z celkového počtu dosud zaregistrovaných HIV pozitivních (cca 600 osob) je padesát procent infikováno homosexuálním kontaktem (cca 300 osob). Proto zbývající statisíce gayů, zdravých mužů - nesmějí darovat krev, přestože je o ni stále nouze? Představme si hypoteticky, že se situace u nás časem změní a (stejně jako např. v Africe) převáží heterosexuální přenos HIV. Zakázal by pak pan Turek podle stávající logiky milionům heterosexuálů darovat krev, aby ochránil čtyři procenta gayů a lesbiček?
A přitom jde o tak málo. Pouze změnit větu v poučení takto: Riziko výskytu nemoci přenosné krví zvyšuje střídání náhodných sexuálních partnerů, zejména zahraničních a nechráněný pohlavní styk (místo formulace pohlavní styk mezi muži po r. 1980). Pak bude odpovědnost rovnocenná, nijak nezvyšující riziko příjmu infikované krve. Zvláště, když víme, že málokterý gay prozradí při odběru svou orientaci a krev, když chce, stejně daruje. Dosahuje se tak pravého opaku tohoto opatření. Včetně komických situací, kdy předseda regionální gay organizace je zároveň předsedou místní organizace dárců krve a nositelem Janského zlaté plakety. Garantuji, že krví tohoto gaye nebyl infikován nikdo. Kolika lidem však jeho krev zachránila život?

Vážený pane doktore,
děkuji Vám za čas, který věnujete našemu podnětu. Přeji hezké jaro.


Jiří Hromada
předseda GI

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!