Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeRegistrované partnerství

Unikátní archiv SOHO v ČR a GI v ČR vývoje boje za prosazení registrovaného partnerství v ČRRegistrované partnerství v roce 2016, čtěte více...

Dostupné matriky v roce 2016, čtěte více...

Historie registrovaného partnerství...

Registrované partnerství v ČR v roce 2008
Za dva roky platnosti zákona o registrovaném partnerství jej využilo 582 párů, z toho 428 mužských a 154 ženských. Ve 58 vztazích byl jedním z partnerů cizinec. Zaniklo pouze 9 partnerství.
1. 7. vstoupila v platnost novela zákona, která upravuje některé zákony související s registrovaným partnerstvím.

Registrované partnerství v ČR v roce 2007
Za rok a půl působnosti zákona o registrovaném partnerství vstoupilo do partnerství 487 párů, z toho 353 mužských a 134 ženských, což je velmi dobrý výsledek, který potvrzuje potřebnost uzákonění svazků gayů a lesbiček.

Registrované partnerství v ČR v roce 2006
K 10. 1. podepsalo petici na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství 486 významných osobností veřejného života.
26. 1. na 9. schůzi Senátu ČR byl návrh zákona o registrovaném partnerství schválen 45 senátorkami a senátory z 65 přítomných.
16. 2. zákon vetoval prezident ČR Václav Klaus.
21. 2. odmítla GI v ČR pozvání Václava Klause.
28. 2. přijal premiér ČR Jiří Paroubek zástupce GI v ČR.
15. 3. zamítla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR veto prezidenta ČR, zákon o registrovaném partnerství byl definitivně schválen jako první v postkomunistických zemí.
1. 7. vstupuje v platnost zákon o registrovaném partnerství. V poledne vstoupili po sedmiletém vztahu do partnerství jako první v ČR v Ostravě v obřadní síni magistrátu 26letý kuchař Pepa a 42letý železničář Karel. Matrikářka Jana Stančíková si při oficiální řeči neodpustila slova nadšení: "Už je to tady!" Prvními ženami byly opět v obřadní síni ostravského magistrátu 30letá prodavačka Štěpánka a 27letá pekařka Vendulka.
3. 7. uzavřeli na nádvoří hradu Karlštejn registrované partnerství po 20 letech svého vztahu Pavel Vítek a Janis Sidovský.
Během prvního měsíce platnosti zákona o registrovaném partnerství využilo možnost vstoupit do partnerství 49 gay a lesbických párů.
Za první půlrok vstoupilo do partnerství 235 párů, z toho 177 mužských a 58 ženských.Registrované partnerství v ČR v roce 2005

11. 2. na 41. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebyl schválen ve třetím čtení poslanecký návrh zákona o jeden jediný hlas.
29. 4. předložila skupina poslanců poslanecké sněmovně nový poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství, do kterého byly zapracovány věcné připomínky při projednávání předchozího návrhu zákona.
25. 5. Vláda ČR Jiřího Paroubka zaujala k návrhu zákona neutrální stanovisko.
1. 7. se uskutečnil v pražském Rudolfinu koncert 110členného sboru The Boston Gay Men´s Chorus na podporu prosazení zákona o registrovaném partnerství v ČR. Záštitu převzala GI v ČR.Registrované partnerství v ČR v roce 2004

4. 2. Vláda ČR Vladimíra Špidly odložila projednávání vládního návrhu zákona bez udání důvodu na neurčito.
V únoru GI v ČR oslovil místopředseda vlády PhDr. Petr Mareš s tím, aby se zúčastnila vytvoření skupiny poslanců, kteří připraví poslanecký návrh zákona.
V dubnu ve spolupráci s GI v ČR a GLL byl vypracován poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství, který bude předložen Parlamentu ČR k projednání.
19. 5. Vláda ČR Vladimíra Špidly přijala k poslaneckému návrhu zákona neutrální stanovisko.
V červenci GI v ČR začala shromažďovat podpisy významných osobností veřejného života a Gay a lesbická liga podpisy veřejnosti na petici na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství.


Registrované partnerství v ČR v letech 1992 až 2003
1992 - 1994
Prosazením registrovaného partnerství se Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR začalo zabývat již od roku 1992. V první fázi bylo nutné seznámit veřejnost se záměrem a získat názory odborníků.
Byl formulován první konkrétní návrh, a to začleněním registrovaného partnerství do Zákona o rodině a Občanského zákoníku.
Podporu registrovanému partnerství vyjádřili významné osobnosti kulturního a společenského života v časopise SOHO revue. Poté se SOHO v ČR obrátilo na veřejnost s historicky první peticí na podporu registrovaného partnerství v ČR.

1995
V únoru SOHO v ČR oslovilo prezidenta ČR Václava Havla, předsedu vlády ČR Václava Klause a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milana Uhdeho a požádalo je o podporu záměru.
V říjnu byl návrh zákona předložen všem odpovědným státním institucím k posouzení, nejprve však Ministerstvo spravedlnosti ČR nechtělo do programu vlády vůbec zařadit. Po intervencích zástupců SOHO v ČR předložilo nakonec vládě tři varianty řešení:
1. pro dvojice stejného a různého pohlaví
2. pouze pro dvojice stejného pohlaví
3. nezavádět institut registrovaného partnerství, ale řešit majetkoprávní vztahy v příslušných zákonech.
8. 11. byl návrh zákona poprvé v dějinách naší země zamítnut vládou Václava Klause.|
V listopadu vyjádřil registrovanému partnerství podporu předseda ČSSD Miloš Zeman.

1997
17. 12. byl poslanecké sněmovně předložen první poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví.

1998
21. 1. Vláda ČR Josefa Tošovského návrh zákona zamítla.
2. 4. návrh zamítla i poslanecká sněmovna.

1999
4. 2. předložila skupina poslanců sněmovně návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.
10. 3. Vláda ČR Miloše Zemana zastoupeného 1. místopředsedou vlády Vladimírem Špidlou vyjádřila s tímto návrhem souhlas.
6. - 9. 5. se uskutečnil 2. ročník Mezinárodního duhového festivalu v Karlových Varech, obdoba světového Gay Pride Day, na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství v ČR včetně průvodu městem.
2. 12. byl návrh podruhé poslaneckou sněmovnou zamítnut.

2000
4. 2. Vláda ČR Miloše Zemana jednomyslně schválila návrh Rady vlády ČR pro lidská práva na přípravu věcného záměru zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

2001
17. 9. Vláda ČR Miloše Zemana připravila vládní návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.
13. 10. se v Praze na náměstí Míru uskutečnil za podpory GI v ČR a A-Clubu Praha veřejný happening na podporu zákona o partnerském soužití.
25. 10. byl návrh poslaneckou sněmovnou vrácen vládě k přepracování.

2003
V květnu a červnu proběhla příprava věcného záměru zákona o registrovaném soužití osob téhož pohlaví a o změně souvisejících zákonů.

 

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!