Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeGay legislativa

I. OBLAST TRESTNÍ

Pohlavní zneužívání (§ 242 tr.zák.):
Pachatel se může dopustit těchto tří forem tr. činu:

  • pohlavní zneužití osoby mladší než patnáct let
  • pohlavní zneužití osoby mladší než osmnáct let, zneužívaje její závislosti
  • pohlavní zneužití osoby svěřené jeho dozoru, zneužívaje její závislosti

Uvedené věkové hranice jsou jednotné bez ohledu na pohlaví a bez rozdílu citové nebo sexuální orientace pachatele nebo oběti.

Znásilnění (§ 241 tr.zák.):
Skutková podstata spočívá v tom, že pachatel násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti – rovněž platí bez ohledu na pohlaví a bez rozdílu citové nebo sexuální orientace pachatele nebo oběti (tresty jsou však přísnější, je-li oběť mladší než osmnáct let)

Obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku (§ 246 tr.zák.):
Tr.činu se dopustí, kdo do ciziny nebo z ciziny zláká, najme nebo dopraví jiného v úmyslu, aby ho bylo užito k pohlavnímu styku – rovněž platí bez ohledu na pohlaví a bez rozdílu citové nebo sexuální orientace pachatele nebo oběti (tresty jsou však přísnější, je-li oběť mladší než osmnáct let)

II. OBLAST PRACOVNĚPRÁVNÍ

§ 1, odst. 4 zák. práce:
V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Je zakázáno i takové jednání zaměstnavatele, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích.

Z výše uvedeného je zřejmé, kde se podařilo odstranit diskriminaci z důvodu sexuální orientace.

III. OBLAST PARNERSKÝCH VZTAHů
Registrované partnerství
Zákon o registrovaném partnerství nabyl platnosti 1. července 2006.
PLNÉ ZNĚNÍ PLATNÉHO NÁVRHU ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ (ve formátu PDF)
Download (stažení) zákona v originálním znění schváleném Parlamentem ČR (ve formátu DOC)

Zatím nebyl začleněn do našeho právního řádu antidiskriminační zákon.
Zákaz diskriminace z důvodu sexuální orientace však dosud nebyl prosazen do Ústavy ČR.

Zde jsou zajímavé adresy, které rádi používají ti, které zajímá právo a legislativa, a dozví se zde o zajímavých zákonech, o judikatuře, o nových zákonech a jejich změnách. Lze tu nalézt i archivy, dotazy a odpovědi.

A v “Dokumentech” na níže uvedené adrese lze nalézt veškeré sněmovní tisky předkládané poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i jejich plná znění:


    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!